Sjukdom

Allt från förkylning till infektioner, sällsynta sjukdomar och graviditetskomplikationer. Din hälsa och dina barns hälsa är viktiga för oss, så i denna sektion av Att vara mamma hittar du all information om medicinska tillstånd du behöver.

Gastroesofagal refluxsjukdom hos spädbarn

Det är normalt att spädbarn småkräks lite då och då. Problem uppstår när det åtföljs av andra symptom eller om barnet kräks ofta och i stora mängder. I den här artikeln tittar vi lite närmare på gastroesofagal refluxsjukdom hos spädbarn.…

Vad är riskerna med navelsträngsprolaps?

De flesta graviditeter fortskrider utan komplikationer, men nio månader är en lång tid och det finns mycket som kan hända, till exempel navelsträngsprolaps (eller navelsträngframfall) vilket innebär att navelsträngen kommer i kläm och blod- och syretillförseln till fostret abrupt avstannar.…

Afasi hos barn: Allt du behöver veta

Afasi hos barn är när tal- och språkutvecklingen är onormalt låg för barnets ålder. Det är vanligt att man blandar ihop det med andra tillstånd, som autism, Aspergers och så vidare. Men en grundlig läkarundersökning kan skilja afasi från andra…

Så känner du igen astma hos barn

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Att veta hur du känner igen sjukdomen gör det lättare för dig att lindra symptomen och hjälpa ditt barn att leva ett normalt liv. För att kunna agera snabbt och undvika komplikationer…

Rastlösa ben: Orsaker och behandling

Rastlösa ben, eller Willis-Ekboms sjukdom, är en neurologisk sjukdom som orsakar obehag i benen när man vilar. Man uppskattar att runt 10% av Sveriges befolkning är drabbad, men ändå är sjukdomen relativt okänd. Rastlösa ben ger upphov till krypningar och stickningar i…

Allt du behöver veta om uterina blödningar

Termen uterin blödning, eller menorragi, avser all onormal blödning från slidan. I allmänhet kommer blödningen från livmodern och är resultatet av hormonella förändringar vid klimakteriet och puberteten. Läkare bekräftar att 30% av kvinnor världen över har uterina blödningar. Allmänna fakta…

Rotavirus: Vad det är, symptom och behandling

Vad är egentligen rotavirus? Denna mycket smittsamma sjukdom är förknippad med en infektion som kallas gastroenterit, eller mag- och tarmkatarr, och kommer med symptom som diarré, uttorkning, kräkningar och feber. Rotavirus är mycket vanligt förekommande, och i allmänhet har det inga…

Vaccin mot kikhosta: Allt du behöver veta

Vacciner har blivit ett kontroversiellt ämne. Vaccin mot kikhosta rekommenderas under graviditeten, och även under barnets tidiga barndom. Kikhosta är en mycket farlig sjukdom. Även om det särskilt gäller för spädbarn kan man drabbas i alla åldrar. Därför bör dina…

ADHD: är det på riktigt?

Attention Deficit Disorder, med eller utan hyperaktivitet (ADHD), är en av de mest kontroversiella diagnoserna i vår tid. Med tanke på syndromets heterogenitet anser många att det bara är en alltför enkel diagnos för problematiska barn. Det finns dessutom brist…

Autism hos barn: Allt du behöver veta

Autism är en funktionsvariation som ger sig till känna under barndomen. Det påverkar pojkar mer än flickor. Autism hos barn kan variera från grav till mild och de kan behöva olika mycket hjälp och stöd i sin vardag. Vissa barn…