Sjukdom

Allt från förkylning till infektioner, sällsynta sjukdomar och graviditetskomplikationer. Din hälsa och dina barns hälsa är viktiga för oss, så i denna sektion av Att vara mamma hittar du all information om medicinska tillstånd du behöver.

Vad är amnionbandsyndrom?

Amnionbandsyndrom. efter engelskans Amniotic Band Syndrome, inträffar när vissa delar av fostrets kropp trasslas in i fiber eller filament som begränsar tillväxten. Det påverkar vanligtvis armar, ben, fingrar eller tår. Amnionbandsyndrom orsakar olika skador beroende på vilken del av kroppen…

Vad är selektiv mutism hos barn?

Sättet vi väljer att bemöta våra barn när dessa episoder inträffar är inte alltid rätt. Selektiv mutism kan leda till stress och få en att förlora tålamodet. Men psykologer påpekar att det faktiskt är en sjukdom som måste behandlas för…

Sturge Webers syndrom hos barn

Sturge Webers syndrom (SWS) är en sällsynt medfödd sjukdom. Ett utmärkande kännetecken är ett födelsemärke i ansiktet samt neurologiska symptom. Därför betecknas det som ett neurokutant syndrom. SWS beskrevs först 1860, även om dess mest utmärkande drag studerades senare. Beroende…

Specialkost för barn med celiaki

Vuxna och barn med celiaki måste följa en specifik kost för att kunna lindra smärtsamma och besvärande symptom. Om ditt barn eller ett annat barn i din närhet lider av glutenintolerans, ta några minuter att läsa följande artikel. Vi lär…

Rakit: D-vitaminbrist hos barn

Rakit är en sjukdom främst orsakad av D-vitaminbrist hos barn. Den är mycket vanlig i fattigare länder. Sjukdomen kännetecknas av tillväxtfördröjning och bendeformiteter. Den är vanligast hos barn mellan sex månader och tre års ålder, eftersom det är det snabbaste…

Hur vet man om man har ett bubbelbarn?

Spädbarn med svår kombinerad immunbrist, s k bubbelbarn, får svåra och allvarliga infektioner till följd av brister i immunförsvaret som gör att omgivningen hela tiden riskerar deras hälsa. Barn födda med svår kombinerad immunbrist (SCID) har en avvikande utveckling av…

Symptom på glutenintolerans hos barn

Symptomen på glutenintolerans kan vara magproblem eller ta sig andra uttryck. De varierar beroende på ålder och är inte desamma för alla barn. Det är viktigt att känna till symptomen för att göra en korrekt diagnos så tidigt som möjligt.…