Föräldraskap

En av de svåraste sakerna vi någonsin ställs inför är uppgiften att uppfostra barn. Ingen föds med kunskap om det, och vi vill alla göra det bästa jobbet vi kan och uppfostra våra barn bra. Här går vi igenom allt: val av daghem eller förskola, hur man hanterar utbrott, det bästa sättet att disciplinera dem, regler att sätta upp hemma och andra saker som hjälper dig att uppfostra dina barn till att bli ansvarsfulla vuxna.

6 utmärkta böcker för ungdomar

Tvärtemot vad många tror, kan tonåringar faktiskt vara ivriga läsare. Allt de behöver är lite motivation och uppmuntran. Här är en lista med 6 utmärkta böcker för ungdomar. Tonåren är en mycket svår period. Kroppen genomgår ett antal förändringar som…

Generella karaktärsdrag hos millennieföräldrar

Millennieföräldrar föddes mellan 1982 och 1994. De är med andra ord en del av millenniegenerationen (även känd som Generationen Y). I följande artikel kommer vi att belysa några vanliga karaktärsdrag av deras unika kulturella identitet. I allmänhet är millenniegenerationen eftertänksamma…

6 fraser som främjar emotionell intelligens

Att undervisa i emotionell intelligens går utöver resonemang och akademisk kunskap. Det handlar om att lära sig att hantera sina känslor och leva harmoniskt med andra människor i olika utvecklingsstadier. När vi talar om intelligens hänvisar vi vanligtvis till förmågan…

De många fördelarna med babysim

Spädbarn behöver gott om sömn och vila för att utvecklas väl. Att engagera sig i aktiviteter när de är vakna är dock avgörande för deras utveckling. Babysim är ett utmärkt alternativ för att stimulera ditt barns kropp och sinne. Dessutom…

7 tips på hur du skapar ett lyckligt moderskap

Ingenting går upp mot ett lyckligt moderskap. Det är en av de bästa upplevelserna i en kvinnas liv. Det innebär överväldigande förändringar men också underbara upptäckter. Sättet vi upplever moderskapet beror i stort på vilken attityd vi adopterar gentemot det. Moderskapet är helt klart…

Harvards hemligheter för väluppfostrade barn

Som föräldrar behöver vi ibland få råd när det gäller att uppfostra våra barn till bra människor. Föräldraskapet är underbart men det är också en outtömlig källa av stress, tvivel och oro.  Att få väluppfostrade barn är alltid svårt och för det…