Föräldraskap

En av de svåraste sakerna vi någonsin ställs inför är uppgiften att uppfostra barn. Ingen föds med kunskap om det, och vi vill alla göra det bästa jobbet vi kan och uppfostra våra barn bra. Här går vi igenom allt: val av daghem eller förskola, hur man hanterar utbrott, det bästa sättet att disciplinera dem, regler att sätta upp hemma och andra saker som hjälper dig att uppfostra dina barn till att bli ansvarsfulla vuxna.

Vem är ansvarig för olyckor på skolutflykter?

Tyvärr händer ibland olyckor på skolutflykter, som kan variera från mindre skador till ganska allvarliga incidenter. Och den viktiga frågan om ansvar uppstår. Vem är ansvarig? Eleven? Lärarna? Platsen man besöker? Både personal och ägare till utbildningscenter har ett stort…

Lär barn att acceptera ett nej

Vi har alla känt den tunga känslan som följer efter att inte nå ett mål eller om saker inte går som man vill. Om vuxna har svårt att hantera det, tänk bara vad som händer med barn. Att lära barn…

Hur man förklarar stamceller för barn

Idag talas det mycket om stamceller och deras potentiella tillämpning inom genterapi. Men sanningen är att vi fortfarande är mycket långt ifrån att veta hur vi ska kontrollera mognadsprocesserna för dessa celler. Trots detta når information om stamceller också de…

Vikten av IKT i förskolan

Kunskap om och användning av informations- och kommunikationsteknik är något som lärare måste uppmuntra från en tidig ålder. Därför är användningen av IKT i förskolan och barnomsorgen mycket viktig. När barn är mellan 2 och 6 år tillbringar de ofta…

Vanliga drag hos dåliga lärare

I dagens artikel vill vi avslöja vilka egenskaper som vanligtvis är karaktäristiska för dåliga lärare. Det finns falska uppfattningar bland många pedagoger att det enda sättet att få elever att lära sig är att vara stränga mot dem. Men det…

Moderskap i olika kulturer runt om i världen

Även om det kan verka universellt varierar idéer om moderskap mycket, både runt om i världen och i din egen miljö. Vi går här igenom hur moderskap ser ut i olika kulturer. Moderskap i olika kulturer: Social konstruktion Ángeles Sánchez …

Vikten av att låta elever ha en röst

Utbildningssystemet har möjligheten och privilegiet att forma människor, inte bara akademiskt, utan även vad gäller värderingar. Därför är skolan den bästa platsen att skapa ett bättre samhälle inför framtiden. För att uppnå detta är det viktigt att lyssna på barn…

Mitt barn har problem att skaffa vänner

Vänskap är viktigt oavsett ålder. Ett sunt och aktivt socialt liv tidigt i livet bidrar dock särskilt till att förbättra självkänslan. Om du märker att ditt barn har problem med att skaffa vänner, fortsätt läsa. Det är viktigt för barn…

Är Instagram säkert för barn att använda?

Instagram är ett socialt nätverk som enligt skaparna berättar historier med bilder. Detta sociala nätverk använder främst foton och videor. Men du kanske undrar: ”Är Instagram säkert för barn att använda?” Precis som Twitter är allt du publicerar på Instagram…

Barnpedagogik, vad är det?

Barnpedagogik är en specifik gren av forskning inom pedagogiken. För att skilja det från vanlig pedagogik måste vi först lära oss vad pedagogik faktiskt är som vetenskap. Efter det tittar vi på vad barnpedagogik består av och vilka specifika mål…