Föräldraskap

En av de svåraste sakerna vi någonsin ställs inför är uppgiften att uppfostra barn. Ingen föds med kunskap om det, och vi vill alla göra det bästa jobbet vi kan och uppfostra våra barn bra. Här går vi igenom allt: val av daghem eller förskola, hur man hanterar utbrott, det bästa sättet att disciplinera dem, regler att sätta upp hemma och andra saker som hjälper dig att uppfostra dina barn till att bli ansvarsfulla vuxna.

TPACK-modellen för lärare
TPACK-modellen för lärare

TPACK är en akronym för Technological, Pedagogical and Content Knowledge, och TPACK-modellen är ett ramverk för teknisk-, pedagogisk- och ämneskompetens som skapades av Mishra och Koehler (2006). De utvecklade detta…