Föräldraskap

En av de svåraste sakerna vi någonsin ställs inför är uppgiften att uppfostra barn. Ingen föds med kunskap om det, och vi vill alla göra det bästa jobbet vi kan och uppfostra våra barn bra. Här går vi igenom allt: val av daghem eller förskola, hur man hanterar utbrott, det bästa sättet att disciplinera dem, regler att sätta upp hemma och andra saker som hjälper dig att uppfostra dina barn till att bli ansvarsfulla vuxna.

Vad är positiv uppmärksamhet?

Barn kräver mycket uppmärksamhet, särskilt från vuxna som är viktiga i deras liv. Därför kan de ibland ta till dåligt beteende för att fånga föräldrarnas uppmärksamhet, även om uppmärksamheten de då får är negativ. Det är därför otroligt viktigt att…

Äventyret med att vara mamma

Dagens barn är morgondagens vuxna, så att vara mamma idag är ett stort ansvar. Vi tar hand om och uppfostrar våra barn. Besluten vi tar, oavsett om de är bra eller dåliga, kommer alltid att påverka framtiden. Välkommen till det…