Föräldraskap

En av de svåraste sakerna vi någonsin ställs inför är uppgiften att uppfostra barn. Ingen föds med kunskap om det, och vi vill alla göra det bästa jobbet vi kan och uppfostra våra barn bra. Här går vi igenom allt: val av daghem eller förskola, hur man hanterar utbrott, det bästa sättet att disciplinera dem, regler att sätta upp hemma och andra saker som hjälper dig att uppfostra dina barn till att bli ansvarsfulla vuxna.

När ska barn sluta sova på dagen?

Föräldrar frågar sig ofta när barnen ska sluta sova på dagen. Det är viktigt att komma ihåg att detta varierar från barn till barn. Det beror bland annat på deras ålder och deras dagliga aktivitet. Spädbarn tar i allmänhet mellan…

Hur påverkar kontext ett barns utbildning?

Den miljö där barn utvecklas har en direkt och signifikant effekt på deras kognitiva utveckling. Det inflytande som ”kontext” eller ”sammanhang” har på ett barns utbildningsnivå är uppenbart eftersom det omfattar alla sätt som barn interagerar med samhället. Detta inkluderar…

Distansutbildning: Fördelar och nackdelar

Distansutbildning är ett bra alternativ för dem som vill förvärva ny kompetens och kunskap. Tack vare den snabba utvecklingen inom teknik tillåter datorbaserade resurser att institutionerna tillhandahåller högkvalitativa kurser inom alla slags områden. Men kan det leda till bristande kontakt…

Moderna pappor är medvetna pappor

Den roll som pappor spelar har förändrats genom åren. Moderna pappor är nu aktivt engagerade i sina barns uppfostran. De är väl medvetna om de många uppgifter som måste utföras hemma, allt från grova och arbetsintensiva uppgifter till att vagga…

Hur påverkas barn av att byta skola?

Att byta skola involverar en komplex process av anpassning där barnet måste konfrontera sin rädsla för det okända. Barnet kommer sannolikt att uppleva känslor av osäkerhet eller otrygghet, vilka kan få honom eller henne att känna sig hjälplös inför den…