Hur fostrets hjärtslag i moderns mage fungerar

Fostrets hjärtslag mäts genom Doppler-ultraljud, om avvikelser upptäcks så innebär det en ökad risk för missfall eller andra komplikationer.
Hur fostrets hjärtslag i moderns mage fungerar
Leidy Mora Molina

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2023

En av de första parametrarna som en specialist utvärderar då den har bekräftat en graviditet genom ultraljud är fostrets hjärtslag i moderns livmoder. Att lyssna på dessa blir lätt ett av de mest känslosamma ögonblicken för den nya mamman eftersom hörselsinnet då i realtid kan verifiera att där finns en levande bebis som bildas inuti henne.

Dessa hjärtslag kan höras först efter den sjätte graviditetsveckan, vanligtvis under det första ultraljudet. Men hur känns de? Är deras frekvens snabb eller långsam? Förändras de under graviditeten? Här nedanför kan du ta reda på hur fostrets hjärtslag fungerar, hur det utvecklas i moderns mage och hur hjärtans hälsa bedöms under detta skede.

Fostrets hjärtslag

Med hjärtfrekvens syftar vi på antalet gånger hjärtat drar ihop sig under en minut. Fostrets hjärtfrekvens kan identifieras under de första veckorna av graviditeten med hjälp av ett ultraljud, eller en mätare som kallas doppler.

Först kommer ultraljudsteknikern att bedöma om hjärtslag verkligen är närvarande och på så sätt kontrollera fostrets vitalitet. Dessutom utvärderar de hur många gånger hjärtat slår under en minut. De värden som anses normala i fosterstadiet är mellan 120 och 160 slag per minut.

En läkare som lyssnar på fostrets hjärtslag.
En dopplermätare används för att övervaka blodflödet och hjärtfrekvensen. Normala värden i fosterstadiet ligger mellan 120 och 160 slag per minut.

Problem med hjärtfrekvensen

En puls utanför de normala parametrarna är en indikation på att något är fel med graviditeten. Det kan vara relaterat till bristande syretillförsel till barnet eller till andra problem, såsom hjärtmissbildningar.

Baserat på denna utvärdering kommer specialisten att avgöra om det finns risk för missfall. I långt framskridna graviditeter kan behovet av förlossningsinduktion eller kejsarsnitt bedömas.

Under den andra trimestern börjar hjärtats elektriska ledningsvägar att utvecklas och mogna, vilket kan få hjärtfrekvensen att ändras tillfälligt. Detta är fysiologiskt och är en orsak till oro, men om läkaren skulle upptäcka att något är fel kommer den att utföra löpande utvärderingar.

Fostrets hjärtfrekvens är för låg

Under den första trimestern observeras ibland en hjärtfrekvens som är för låg hos fostret. Även om detta anses normalt (särskilt under de första veckorna), associerar vissa studier det med en ökad risk för missfall.

I detta avseende var resultatet av en undersökning som genomfördes i Chile 2002 att risken för reproduktionsförlust vid sex och sju veckors graviditet ökar 19 gånger när den embryonala hjärtfrekvensen är mindre än 90 slag per minut, medan den är sju gånger högre när det är mellan 90 och 100.

Detta bekräftas också av en studie utförd av forskare vid Cornell University, publicerad i tidskriften Fertility and Sterility. I det här fallet drog de slutsatsen att en minskning av den embryonala hjärtfrekvensen under den första trimestern, oberoende av moderns ålder, kan hjälpa till att förutsäga prognosen för graviditeten under den första trimestern efter provrörsbefruktning.

Att gå till barnmorska eller läkare är avgörande så att vårdpersonalen kan bedöma om graviditet fortlöper som förväntat, eller om det finns andra problem som kromosomförändringar eller fostermissbildningar.

En tekniker som pekar på en skärm under ett fetalt ultraljud.
Det är viktigt att gå till kontroller före förlossningen, särskilt om barnets hjärtslag ligger under normala parametrar.

Utveckling av fostrets hjärtslag i moderns mage

För att förstå om fostrets hjärtfrekvens är normal, eller om fosterarytmi har uppstått, är det viktigt att veta hur fostrets hjärtslag utvecklas under graviditeten.

Mellan femte och sjätte graviditetsveckan ger hjärtat sina första slag. Vid denna tidpunkt är hjärtfrekvensen långsam och anses vara normal på cirka 80 slag per minut.

Från denna punkt börjar pulsen att öka. Det uppskattas att den ökar med cirka 3 slag per minut dagligen tills det når ett genomsnitt på 175, vilket inträffar runt den nionde veckan. När dessa värden har nåtts tenderar det att falla något för att stabiliseras mellan 120 och 160 och förbli så under hela graviditeten.

Kan barnets hjärta bedömas i mammans mage?

Bedömning av anatomi och fysiologi av barnets hjärta kan utföras i moderns livmoder. Detta tack vare de ultraljud som utförs vid förlossningskontroller, som gör det möjligt att bedöma bland annat hjärthälsa och fostrets hjärtslag.

Under andra trimestern rekommenderas ett morfologiskt ultraljud där barnets organ kan studeras i detalj. Här observeras noggrant fostrets hjärtstrukturer, såsom kamrar, ventiler och blodkärl i hjärtat.

Den utvärderar också hjärtats funktion och om det finns några problem i dess mekanism eller ledning. Morfologiskt ultraljud diagnostiserar också förekomsten av medfödd hjärtsjukdom som kan orsaka problem efter att barnet har fötts.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.