Föräldrar

Vi vill alla vara bra föräldrar, men hur? I den här sektionen ger vi dig en guide: hur du kommer över dina rädslor, förstår behoven hos varje steg i dina barns utveckling, arbetar med din emotionella intelligens för att lära dina barn empati och sociala färdigheter… Att lösa varje problem effektivt utan att försumma ditt förhållande till din partner.

Babyboomers och vad de kan lära oss

Varje generation verkar ha ett namn som kopplas till det år eller det årtionde då de föddes. De har alla specifika egenskaper som har skiljt olika generationer åt genom historien. Generationen vi kommer att prata om idag är inget undantag:…

3 tips för att förstå din partner

Livet i ett förhållande är inte alltid lätt. Det finns skyldigheter och rutiner i varje förhållande och ibland slutar par att kommunicera med varandra. Allt kan dock bli bättre om båda parter går med på att anstränga sig för att…

Rätten till intimitet i äktenskapet

Intimitet är ett brett och abstrakt begrepp. Det är inte konkret, man kan varken se eller röra det. Ändå känner man definitivt när man inte har det. Vi diskuterar varför intimitet i äktenskapet är så viktigt. Vad är intimitet? Intimitet…

Paren som varar, enligt vetenskapen

I början av ett förhållande är det ofta mycket som är oklart och det kan finnas många tvivel. Är ni verkligen menade för varandra? Vetenskapen har tagit på sig uppgiften att undersöka paren som varar längst. I den här artikeln…

10 julaktiviteter för hela familjen

Juletiden är en av de trevligaste tiderna på året för både barn och vuxna. Eftersom julen närmar sig snabbt undrar du kanske redan vad du ska göra med dina barn… Något underhållande som erbjuder dem nya upplevelser och som är…