Föräldrar

Vi vill alla vara bra föräldrar, men hur? I den här sektionen ger vi dig en guide: hur du kommer över dina rädslor, förstår behoven hos varje steg i dina barns utveckling, arbetar med din emotionella intelligens för att lära dina barn empati och sociala färdigheter… Att lösa varje problem effektivt utan att försumma ditt förhållande till din partner.

Hur man hanterar att barnen flyttar hemifrån

När barnen flyttar hemifrån kan en del föräldrar känna en stor tomhet och känsla av förlust. På engelska kallar man det för empty nest syndrome, som bokstavligt kan översättas till tomt bo-syndrom. I den här artikeln visar vi dig hur…

Morföräldrarnas roll i sina barnbarns liv

Morföräldrarnas roll i familjen och samhället har förändrats mycket på senare tid. Deras roll, som tidigare var mer diskret och valfri, har nu blivit mer aktiv och nödvändig i många fall. Morföräldrarnas roll Morföräldrarnas roll är mycket viktig i deras…

10 julaktiviteter för hela familjen

Juletiden är en av de trevligaste tiderna på året för både barn och vuxna. Eftersom julen närmar sig snabbt undrar du kanske redan vad du ska göra med dina barn… Något underhållande som erbjuder dem nya upplevelser och som är…

Ensamstående förälder: Hur du minskar stressen

Vi ställs alla varje dag inför situationer som sätter våra gränser på prov, men för en ensamstående förälder är stressen ofta mer påtaglig än för andra eftersom man som ensamstående ofta lider ekonomiska svårigheter, oregelbundna rutiner och brist på stöd.…

Betydelsen av engagemang i relationer

Kärlek, respekt och engagemang i relationer är fundamentala värderingar. Engagemang går emellertid ofta obemärkt eller tas för givet av olika skäl. Många tror ofta att en ring eller ett bröllop är vad verkligt engagemang innebär. I motsats till vad man…

Hur man löser problem i ett förhållande

När du delar ditt liv med någon kommer ni att bråka förr eller senare, och det är helt normalt. Olika synvinklar, missförstånd, friktionen från dagliga rutiner, stress från vardagliga problem … allt detta innebär att felsteg kan leda till bråk…

Narcissistiska föräldrar: Bristen på äkta kärlek

Narcissistiska föräldrar och personer har brist på empati och tror att de är bättre än alla andra. I dagens artikel ser vi hur det påverkar barns tillväxt och utveckling. När föräldrarna är självcentrerade och egotistiska har det negativa effekter på…

Konsekvenser hos barn av frånvarande föräldrar

Numera växer många barn upp med frånvarande föräldrar. Det finns många faktorer som leder till att föräldrarna är frånvarande. En sak står dock klart: Barnen är nästan alltid de som drabbas mest av konsekvenserna av att växa upp med frånvarande…