Typer av kräkningar hos barn: orsaker och behandlingar

Det finns olika typer av kräkningar hos barn. Vi kan särskilja dem genom deras egenskaper och de medföljande symtomen.
Typer av kräkningar hos barn: orsaker och behandlingar
Leidy Mora Molina

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns olika typer av kräkningar hos barn, och dessa kännetecknas av de egenskaper de uppvisar. Även om det är ett irriterande symptom så är det ett av de vanligaste under barndomen, och det sker som ett fysiologiskt försvars på stimuli av varierande karaktär.

Här kommer vi att berätta vilka typer av kräkningar som förekommer hos barn, orsakerna som oftast ligger bakom samt behandlingar för att lindra denna obekväma matsmältningsmanifestation.

Vad är kräkningar?

Kräkningar eller uppkastningar består av ett plötsligt utstötande av maginnehållet genom munnen. Hos barn är det ett ganska vanligt symptom, liksom uppstötningar , som är en begränsad men ofta upprepad utdrivning av en mindre del maginnehållet.

Även om kräkningar inte är ett problem i sig, är det en indikation på att något inte fungerar som det ska. Orsakerna som provocerar dem är olika, och för att vägleda oss lite mer om ursprunget måste vi utvärdera egenskaperna: Färg, kvantitet, frekvens och åtföljande symtom.

I synnerhet är kräkningar hos spädbarn ganska vanligen förekommande, men i sparsam volym, och de uppträder vanligtvis efter måltider. I allmänhet åtföljs de inte av tecken på sjukdom och försvinner i takt med att barnets matsmältningssystem mognar.

Hos äldre barn är kräkningar inte normalt, och närhelst de inträffar bör orsaken uppmärksammas. Även om den vanligaste orsaken är matsmältnings- eller andningsrubbningar (som vid utstötning av slem), bör vi inte förbise andra möjliga orsaker: Infektioner, intrakraniella skador, förgiftning eller mekaniska obstruktioner i tarmen, bland annat.

Typer av kräkningar hos barn

Beroende på kräkningarnas karaktär kan vi fastställa två generella typer:

  • Funktionella kräkningar: Detta är den fysiologiska typen, relaterad till en omognad inom matsmältningssystemet, som inte åtföljs av andra symtom eller redan existerande sjukdomar. I allmänhet påverkar de inte barnets vikt eller hälsotillstånd.
  • Organiska kräkningar: Denna typ inkluderar kräkningar relaterade till en sjukdom eller ett anatomiskt problem. De åtföljs vanligtvis av andra typiska manifestationer för varje tillstånd; såsom diarré, en allmän sjukdomskänsla eller feber. De bör identifieras och behandlas så snart som möjligt för att undvika andra komplikationer hos barn, såsom uttorkning.

När kräkningar upprepas, inte avtar med de vanliga åtgärderna och åtföljs av andra symtom hos barnet, då är det viktigt att begära en pediatrisk utvärdering och att påbörja behandlingen så snart som möjligt.

En nyfödd bebis som har kastat upp.
Ju yngre barnet är, desto större är risken för svår uttorkning. När kräkningar har en organisk orsak är det av denna anledning viktigt att hålla barnet väl hydrerat tills problemet är löst.

Orsaker till kräkningar hos barn

Det finns många tillstånd som kan utlösa kräkningar som en del av deras spektrum av symtom, och dessa sträcker sig från enkla matsmältningsbesvär till hjärnproblem.

För att bedöma om kräkningar är funktionella eller organiska måste vi först utvärdera kräkningarnas egenskaper. Ett av de viktigaste utmärkande tecknen är färg.

Vita

Färgen är typisk för funktionella kräkningar hos spädbarn och får denna färg på grund av mjölken som intas innan det inträffar. En av anledningarna är gastroesofageal reflux (ofta fysiologisk) och andra, så som övermatning.

Grön- eller gulaktiga

Denna typ av kräkningar är vanligtvis resultatet av att maten återgår från tarmarna. Det är förknippat med infektioner, tarmobstruktioner, allergier, matförgiftning eller skallskador. Trots detta kan dessa kräkningar också vara resultatet av mindre allvarliga tillstånd, såsom förkylningar, influensa eller efter intag av mat med dessa nyanser.

Röda

Detta är en annan typ av kräkningar som vi bör vara uppmärksamma på, eftersom de är resultatet av en aktiv blödning i nivå med magen eller matstrupen. Det kan vara resultatet av slemhinneirritationer, såsom esofagit eller gastrit, eller magsår.

Beroende på blödningens storlek så kommer graden av brådska att variera. Men när det dyker upp ska barnet tas till akuten för att utvärderas av läkare.

Svarta

Svarta kräkningar är också resultatet av gastrointestinala blödningar, antingen kraftiga eller sparsamma. Dess färgning antyder att blodet var i kontakt med magsyra, så det motsvarar vanligtvis en tidigare skada eller en liten mängd.

Hur behandlas kräkningar?

Kräkningar hos barn bör utvärderas av barnläkaren för att fastställa orsaken och ge den mest lämpliga behandlingen för varje situation. Om det är sporadisk, sällsynt och inte påverkar vikt eller vätskebalans så kräver de inte någon specifik behandling. När det gäller spädbarn är det möjligt att utföra vissa modifieringar i matningsmönster för att förbättra dem.

Men när kräkningar är sekundära till en gastrointestinal infektion kommer barnläkaren att ange de åtgärder den anser vara lämpliga. Antiemetika, såsom ondansetron eller metoklopramid bör endast administreras i de fall som motiverar det. På samma sätt, om kräkningarna är intensiva och åtföljs av diarré, är det bäst att ta till orala vätskeåterställande lösningar för att undvika uttorkning.

När konsultationen väl har gjorts är det viktigt att följa barnläkarens instruktioner till punkt och pricka, samt veta att i vanligtvis avtar kräkningar inom en eller två dagar.

En flicka håller en stor skål framför sig för att hon känner sig illamående.
Kräkningar är ett av de vanligaste matsmältningssymptomen. Och även om de vanligtvis avtar snabbt så är det viktigt att konsultera barnläkaren när så inte sker.

När ska vi betrakta kräkningar hos barn som ett tecken på fara?

Kräkningar är vanligtvis milda och avtar snabbt. Vi bör dock vara uppmärksamma på det och gå till läkaren i händelse av någon av följande situationer:

  • Barnet är mindre än 3 månader och har kräkts vid mer än 2 matningar i följd.
  • Uppkastningarna är gröna, röda, bruna eller svartaktiga.
  • Barnet visar tecken på uttorkning, såsom en allmän sjukdomskänsla, torr mun och torra ögon, törst, dålig urinproduktion eller insjunkna ögon.
  • Barnet kräks ofta och inte tolererar vätskor som man försöker ersätta med.
  • Kräkningarna åtföljs av konstant och svår buksmärta, som ökar över tid.
  • Kräkningarna uppstår i samband med feber, huvudvärk, yrsel eller stelhet i nacken.

Det är viktigt att upprätthålla hygienen i maten som blir erbjuden till barn, gynna en balanserad kost samt följa vaccinationsschemat, vilket inkluderar doser av rotavirusvaccin. På så sätt kan vi förebygga många sjukdomar som orsakar detta irriterande symptom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.