Arbetande och studerande föräldrar: Fem tips för att göra det enklare

Resan att vara en arbetande och studerande förälder kräver balans, anpassningsförmåga och egenvård. Vad behöver du tänka på?
Arbetande och studerande föräldrar: Fem tips för att göra det enklare

Senaste uppdateringen: 17 december, 2023

I dagens samhälle står många arbetande och studerande föräldrar inför utmaningen att balansera sina roller och uppfylla alla sina skyldigheter. Det är en krävande och berikande verklighet som kan vara mycket svår att hantera utan hjälp. Därför ska vi dela med oss av några användbara strategier för de som förutom att vara föräldrar också arbetar och studerar.

Den beundransvärda strävan efter ekonomiskt oberoende och framväxten av distansarbete har fått miljontals människor att åta sig dubbla arbetsdagar och kombinera sina plikter med den kärlek och omsorg de ger sina familjer. Men eftersom detta kan bli mycket krävande är det oumbärligt att lära sig hantera förpliktelser för att också ta hand om vårt fysiska och känslomässigt välbefinnande.

Fem tips för arbetande och studerande föräldrar

För att klara av att balansera familj, arbete och utbildningsansvar är strategisk planering en grundläggande pelare för att säkerställa ett harmoniskt flöde. Att vara en bra student och en enastående arbetskollega betyder inte att du ska försumma dina barn eller dig själv.

Här är några rekommendationer för arbetande och studerande föräldrar.

1. Planera din tid och gör en uppgiftskalender

Jobbar och studerar mammor.
Organisera ditt schema och lägg till kvalitetstid åt dina små barn varje dag.

Att arbeta, studera och vara förälder är en kombination som är svår att klara av, men det är inte omöjligt. Ännu lättare blir det om ni är två partners som hjälper varandra, och även har en stöttande familj. På denna mångfacetterade resa blir en noggrann kalender och detaljerade att-göra-listor era ledstjärnor. Dessa hjälper er att uppfylla det dagliga ansvaret och ägna tillräckligt med tid åt alla uppgifter.

Genom att använda digitala verktyg, såsom tidshanteringsappar, kan du på ett tydligt och organiserat sätt visualisera hela bilden av uppgifter som ska hanteras. Att fastställa specifika tidsblock för arbete, studier och familjeansvar säkerställer att varje aspekt får tillräcklig uppmärksamhet. Detta hjälper dig att undvika konflikter och missförstånd.

2. Som arbetande och studerande föräldrar är det viktigt med stöd och hjälpnätverk

På den komplexa resan att vara förälder, arbetskollega och student kan vikten av stark familj och socialt stöd inte underskattas. Dessa externa stödsystem underlättar inte bara den känslomässiga och fysiska bördan. De stärker också förmågan att upprätthålla en sund balans mellan de olika ansvarsområdena.

Av denna anledning, upprätthåll öppen och ärlig kommunikation med din familj, vänner och kollegor. Genom att uttrycka utmaningar på ett transparent sätt kan andra förstå dina behov och erbjuda hjälp mer effektivt. Detta kan innebära att dela hushållsuppgifter med en partner eller involvera barn i åldersanpassade uppgifter.

Kom också ihåg att ett stödnätverk kan innehålla pålitliga externa resurser, såsom barnomsorg eller studiehjälpmedel. Till exempel kan man hitta hjälpsamma sajter på nätet, exempelvis sajter där du kan beställa en uppsats som stöd vid någon uppgift.

3. Lägg tid på egenvård och känslomässigt stöd

Många människor ser inte allt ansvar som arbetande föräldrar står inför. En studie publicerad i den tvärvetenskapliga tidskriften ACADEMIA visar exempelvis att arbetande mammor möter större episoder av ångest och depression jämfört med de som bara är hemmamammor.

Att avsätta regelbundna stunder för aktiviteter som ger glädje och stresslindring är avgörande för att ladda energi. Oavsett om det är att utöva yoga, läsa en bok, njuta av ett avkopplande bad eller bara ta en promenad, så kan dessa stunder av paus återuppliva andan och stärka motståndskraften inför utmaningar.

Att upprätthålla öppna kommunikationslinjer med vänner, familj och kollegor kan också hjälpa oss att uttrycka känslor och bekymmer. Att söka stöd från en psykolog eller samtalsterapeut kan också ge oss verktyg och strategier för att hantera stress och känslor i en hälsosam miljö.

4. Implementera avslappningstekniker

En kvinna som utövar yoga.
När stressen börjar dominera, ta en stund att andas och rensa ditt sinne.

Som en paus mitt i de dagliga skyldigheterna kan det göra stor skillnad att ägna ett par minuter om dagen åt avkoppling. Fysisk avslappning har en direkt inverkan på det känslomässiga välbefinnandet. Därför är det en bra idé att utöva några andningsövningar, lite mjuk stretching eller yoga för att släppa ut ackumulerade spänningar i kroppen och minska stress och trötthet.

Forskning publicerad i Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine visar att djupandning är en av de bästa strategierna för att ge avslappning till kroppen och minska stress. Denna teknik, som går ut på att man sitter i en bekväm ställning och andas långsamt in och ut, ökar syrenivåerna i blodet och hjälper oss att fokusera våra sinnen.

5. Fira dina prestationer och framsteg

Att vara förälder kan ibland vara ett osynligt jobb som få värdesätter. Så fira dina prestationer för att förstärka en känsla av framsteg och framgång. Från att slutföra en studieuppgift till att klara en arbetsdeadline, att ta sig tid att reflektera över uppnådda mål bygger självkänsla och förtroende för ens förmåga.

Att utöva tacksamhet, oavsett om det är genom reflektion eller dagligt skrivande, främjar dessutom ett positivt tänkesätt och ökar uppskattningen för de positiva aspekterna av livet.

Du kanske är intresserad av: Pappans roll vid amningen

Arbetande och studerande föräldrar är värda beundran

Att bli förälder innebär inte att du måste ge upp dina drömmar om att odla en karriär. Och föräldrar som arbetar och utbildar sig samtidigt som de tar hand om sina barn är exempel för alla, genom att de visar att med fokus, motståndskraft och självkärlek är möjligt att uppnå våra personliga och akademiska mål.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.