Redaktionell policy

Den stora mängd information internet om hälsa och familjeliv kan göra vårt beslutsfattande komplicerat. Därför är vårt mål konkret: att ge dig information som är tillförlitlig, lätt att förstå och som fokuserar på att förbättra din familjs välbefinnande i ditt föräldraskap.

Vår redaktionella vision

Vi är en gratis informationsportal för mammor och pappor. Vi använder ett tillgängligt, varmt och pålitligt språk för att förmedla kunskap om moderskap och faderskap som kan reda ut vanliga funderingar hos våra läsare.

Eftersom det finns mycket information för föräldrar på internet och det är svårt att hitta källor som är baserade på vetenskapliga och validerade data, är syftet för Att vara mamma att vara ett tillförlitligt forum för familjer för att reda ut funderingar runt graviditet, föräldraskap, hälsa, uppfostran och familjerelationer.

I vår portal kan du hitta främjande information som hjälper dig att ta hand om din familj. Vi vill hjälpa dig att fatta bra beslut gällande din och din familjs hälsa.

Våra värderingar

Värderingarna för Att är mamma är grunden till allt innehåll vi publicerar. Bland dessa är förtroende en av de viktigaste. Vi vill att mammor och pappor som läser oss ska känna att de får korrekt och sann information. En annan viktig värdering som vi prioriterar är kvalitet. Vårt innehåll har ett egenvärde som skiljer det från annat innehåll på nätet. Informationen vi publicerar är validerad av yrkeskunniga och bidrar med användbar kunskap om familjelivet till våra läsare.

I vår framställning vill vi främja värdet av närhet och förtrogenhet. Vi använder ett språk som alla pappor och mammor kan förstå.

Slutligen har vi värdet av nkludering. Vi vet att varje familj har sina särdrag och därför framför vi inga one-fits-all-recept. Vår information är baserad på sammanhang och tar hänsyn till alla sorters familjer. Vi skulle aldrig döma din familjs livsstil.

Vår röst

För att kommunicera med mammor och pappor använder vi på Att vara mamma en röst som har följande egenskaper:

  • Empatisk: Vi är människor som gör innehåll för andra människor. Därför förstår vi skillnaderna som kan förekomma i olika situationer och vi utgår från perspektiven hos vuxna som vill ha ett barn eller som redan har det. Vi vet att det finns många funderingar och osäkerheter och att vänliga råd kan göra stor skillnad i dessa skeden.
  • Vägledande: Vi är en röst som vägleder och hjälper till i familjeprocessen. Vi framför inte en enda tvingande vision eller hävdar att vi har den absoluta sanningen om föräldraskap. Med våra råd fokuserar vi i stället på att förbättra kvaliteten i familjelivet så att alla familjemedlemmar kan utvecklas fullt ut.
  • Pålitlig: På Att vara mamma är vi extremt noga med kvaliteten på vårt innehåll. Därför är vår röst tillförlitlig och vi kan bidra med trygghet till våra läsare. På vår portal kan du vara säker på att det som publiceras har granskats och godkänts av yrkeskunniga.
  • Fördomsfri: Vi undviker medvetet uttryck som kan uppmuntra stigmatisering eller diskriminering. Vi skapar innehåll för familjer som befinner sig i olika stadier och processer.

Vi vill inte skapa rädsla eller oro, utan vårt syfte är att inspirera till positiv handling.

Vårt team

Att vara mamma består av ett team av yrkeskunniga från olika områden kopplade till moderskap och föräldraskap. Vi är läkare, sjuksköterskor, pedagoger, psykologer, nutritionister, pedagogiska psykologer med flera, som har uppdaterad kunskap inom våra olika kunskapsområden och som vill dela vår kunskap på ett trevligt, enkelt och begripligt sätt.

Vetenskapliga källor konsulteras regelbundet av vår redaktion. På så sätt garanterar vi kvaliteten på innehållet vi publicerar. Dessutom bidrar vår redaktion med en erfarenhet tack vare våra olika yrken när det kommer till hantering av barn och vuxna.

Vår redaktionella process

Urvalet av innehåll som ska publiceras på Att vara mamma börjar med en detaljerad sökning av ett särskilt team som avgör vilka ämnen som kan vara av mest intresse för familjer. Vi är intresserade av att få förslag som tillför värde till familjelivet och besvarar våra läsares specifika funderingar.

Angående hälsonyheter gör vi ett speciellt urval. Vårt team gör dagliga undersökningar efter hälsonyheter som kan vara grundläggande för ditt liv.

Vi prioriterar originella, icke-repetitiva och upplyftande ämnen för våra läsare. När ämnena väl har fastställts, utarbetar vårt team av professionella redaktörer en komplett, uppdaterad, vetenskapligt giltig och empatisk text. Vi godkänner inte plagiat, så innan publicering kontrollerar en redaktörsgrupp att texten överensstämmer med våra värderingar och uttrycker rösten för Att vara mamma. Om kvaliteten motsvarar kraven publiceras innehållet på vår webbplats.

De filter vi tillämpar för publicering är inte de enda, för även efter att innehållet har publicerats återkommer vi med nya revideringar allteftersom tiden går. En del av teamet granskar med jämna mellanrum publicerat innehåll för att uppdatera det, lägga till ny information och förfina budskapet vi förmedlar till mammor och pappor. Detta är en ständigt pågående innehållsrevision, och när det gäller aktuella nyheter, innebär det att uppgifter uppdateras i enlighet med utvecklingen av nya händelser.

Våra verifieringsmärkningar

I Att vara mammas publikationer hittar du följande fyra märkningar som anger graden av uppgiftsverifiering:

  • Faktakontrollerad: Om vår artikel har denna märkning betyder det att innehållet är baserat på tillförlitliga vetenskapliga och akademiska källor. Du kan se dessa källor i den slutliga bibliografisektionen.
  • Evidensbaserad: Denna märkning innebär ett högre verifieringsvärde än det föregående. Det betyder att de flesta av källorna i bibliografin är vetenskapliga studier som har genomgått en egen valideringsprocess av specialiserade hälsotidskrifter.

Ansvarsfriskrivning

Här på Att vara mamma, strävar vi efter att förse dig med pedagogisk och informativ information relaterad till graviditet, föräldraskap och andra ämnen relaterade till moderskap. Det är dock viktigt att notera att vårt innehåll inte ska ersätta professionell diagnos, rådgivning eller behandling.

Varje person och situation är unik, och det som fungerar för en person kanske inte är rätt för en annan. Om du har några frågor eller funderingar om din eller ditt barns hälsa rekommenderar vi därför att du rådgör med en betrodd specialist innan du fattar några beslut.

Kom ihåg att informationen på vår webbplats endast är en allmän vägledning och inte kan ersätta en vårdpersonals åsikt. Vi är här för att ge dig information och stöd, men du bör alltid rådgöra med en specialist för att få de bästa råden för dig och din familj!

Kommentarer, förslag och rättelser

Att vara mamma tar vi gärna emot de kommentarer och förslag som du vill skicka oss. Ditt deltagande förbättrar vår portal, gör att vi kan förbättra kvaliteten på innehållet och håller oss uppdaterade om vad som är mest intressant för dig.

De meddelanden som du skickar till oss kommer att granskas så snart som möjligt och kommer att beaktas. Skriv gärna till oss via vår kontaktsida.