Hälsa

Här hittar du detaljerad information om barns hälsa. Som oroliga föräldrar vill vi alltid det bästa för våra små. Därför uppmanar vi dig att läsa våra artiklar om allt du oroar dig över medan dina barn växer: vaccinationer, förebyggande av sjukdomar, tips om näring och goda matvanor liksom råd om hur man behandlar smärta och andra problem, både fysiska och psykologiska.

Vad är amnionbandsyndrom?

Amnionbandsyndrom. efter engelskans Amniotic Band Syndrome, inträffar när vissa delar av fostrets kropp trasslas in i fiber eller filament som begränsar tillväxten. Det påverkar vanligtvis armar, ben, fingrar eller tår. Amnionbandsyndrom orsakar olika skador beroende på vilken del av kroppen…

Vad är selektiv mutism hos barn?

Sättet vi väljer att bemöta våra barn när dessa episoder inträffar är inte alltid rätt. Selektiv mutism kan leda till stress och få en att förlora tålamodet. Men psykologer påpekar att det faktiskt är en sjukdom som måste behandlas för…

4 olyckor i hemmet som går att undvika

Små barn har inget sätt att veta vad som är farligt, och därför är olyckor väldigt vanliga i hemmet medan de fortfarande lär sig att navigera världen. I allvarliga fall kan dock olyckor vara livsfarliga. Det är därför väldigt viktigt…

Sturge Webers syndrom hos barn

Sturge Webers syndrom (SWS) är en sällsynt medfödd sjukdom. Ett utmärkande kännetecken är ett födelsemärke i ansiktet samt neurologiska symptom. Därför betecknas det som ett neurokutant syndrom. SWS beskrevs först 1860, även om dess mest utmärkande drag studerades senare. Beroende…

Specialkost för barn med celiaki

Vuxna och barn med celiaki måste följa en specifik kost för att kunna lindra smärtsamma och besvärande symptom. Om ditt barn eller ett annat barn i din närhet lider av glutenintolerans, ta några minuter att läsa följande artikel. Vi lär…

Allt du behöver veta om prolaktin

Ett överskott eller en brist på prolaktin kan ha åtskilliga konsekvenser på en gravid kvinnas kropp. I den här artikeln delar vi med oss av allt du behöver veta om det här viktiga hormonet. Prolaktin är ett hormon som produceras…