Infekterad navelsträng: symtom, orsaker och behandling

En infekterad navelsträng, eller omfalit, är en sjukdom som kan vara livsfarlig för en nyfödd. Här berättar vi vad du behöver veta.
Infekterad navelsträng: symtom, orsaker och behandling
Diego Pereira

Skriven och verifierad av läkaren Diego Pereira.

Senaste uppdateringen: 31 december, 2022

Att barnet drabbas av en infekterad navelsträng är en rädsla för föräldrarna under de första dagarna av dess liv. Åkomman är även känd som omfalit och om det inte diagnostiseras tidigt och behandlas snabbt kan de medicinska komplikationerna bli livshotande.

Om du vill veta lite mer om åkomman har vi förberett följande artikel för att svara på de vanligaste frågorna bland våra läsare. Här diskuterar vi de grundläggande aspekterna av detta tillstånd, inklusive dess förebyggande, behandling och tidiga upptäckt.

Vad används navelsträngen till?

Läkare skär av navelsträngen på en nyfödd.
Navelsträngen klipps vanligtvis av mellan en och tre minuter efter födseln.

Även om kommunikationen som föreligger mellan modern och ett utvecklande foster är uppenbar så är det viktigt att analysera hur denna koppling fungerar och vad som tillåter en passage av näringsämnen från modern till barnet.

Moderkakan, eller placentan, är en struktur som bildas kort efter befruktningen. Den innehåller ett stort antal blodkärl som, genom en struktur som kallas navelsträngen, når embryot eller fostret för att förse det med alla näringsämnen det behöver.

När förlossningen väl har ägt rum slutar strängen att fylla sin funktion och faller av spontant efter några dagar. Under denna tid förlorar den sin vaskulära tillgång, så frånvaron av näringsämnen förhindrar vidare utveckling.

Ta reda på mer: Vad är placenta praevia?

Vad innebär en infekterad navelsträng?

Omfalit kännetecknas av närvaron av ett stort antal patogena mikroorganismer som skapar inflammatoriska reaktioner i området. Immunsystemet hos en nyfödd är inte tillräckligt utvecklat för att klara av denna situation, i många fall kan det leda till medicinska komplikationer.

Ur klinisk synvinkel upptäcks den infekterade navelsträngen genom en ökad volym (ödem), rodnad i förhållande till omgivande hud och genom ökad lokal temperatur. Feber är också vanligt, och på grund av smärtan kan barnet också gråta när tryck appliceras på området.

Vilka blir konsekvenserna av en infekterad navelsträng?

Föreställ dig för ett ögonblick konsekvenserna av en urinvägs- eller mag-tarminfektion hos en vuxen. Många av dessa patienter kan behöva sjukhusvård i flera dagar för intravenös behandling. Kan du föreställa dig vad som kan hända med ett spädbarn?

Som nämnts i föregående avsnitt är förekomsten av medicinska komplikationer från infektioner mycket hög. Detta är huvudorsaken till att de flesta nyfödda behöver sjukhusvård på en neonatal intensivvårdsavdelning om de uppvisar feber eller tecken som tyder på infektion.

Sepsis är en av dessa konsekvenser. Enligt en publikation från den spanska föreningen för pediatrik är det en överdriven reaktion från kroppen på en systemisk infektion, som kan inträffa om patogener sprids från navelsträngen till andra delar av barnets kropp. När detta händer kan dödligheten dessvärre vara hög.

Går det att behandla?

Ja. Spädbarn med en infekterad navelsträng läggs vanligtvis in på sjukhus omedelbart för behandling. Behandlingen består vanligtvis av intravenös antibiotika och god vätsketillgång. Andra läkemedel eller procedurer kommer till stor del att bero på graden av försämring av andra vitala system, såsom det kardiovaskulära systemet.

Det finns ingen specifik tid angående denna sjukhusvistelse, det beror på hälsotillståndet för varje barn. Det kan pågå från några dagar till flera veckor, särskilt när större komplikationer har uppstått. Enligt en studie inkluderar dessa nekrotiserande fasciit och erysipelas i navelområdet.

Hur förhindrar man en infekterad navelsträng?

Det är möjligt att förhindra infekterade navelsträngar.
Konsekvent rengöring kan förhindra denna typ av problem.

Efter födseln kommer din barnmorska eller förlossningsläkare med största sannolikhet att ge dig vägledning om grundläggande vård av navelsträngsområdet. Det bör rengöras för att undvika infektioner och trots att det finns vissa kontroverser om det så är antiseptiska lösningar i allmänhet inte skadliga.

Det finns specialister som försvarar deras användning. Enligt en publikation av Pontificia Universidad Católica de Chile är användningen av 70 % alkohol för att rengöra de mindre synliga områdena mellan strängen och barnets mage det mest rekommenderade. Innan du gör det är det lämpligt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten samt se till att använda ren bomull eller steriliserad gasväv.

Det finns också de som säger att dessa ämnen är onödiga eftersom de inte ger någon fördel. En studie av Cochrane Collaboration visar att användningen av klorhexidin i området inte har visat sig minska neonatal dödlighet eller omfalit.

Det är därför som många specialister rekommenderar ”torr strängvård”. Att hålla området torrt och bara applicera vatten då och då bör vara tillräckligt tills stubben faller av. Du bör också undvika irritation från närkontakt med barnets blöja, det är lämpligt att göra ett litet veck i blöjan så att de inte kommer i kontakt.

Utöver det räcker det att vara uppmärksam på tecken och symtom på lokal infektion. Dessa inkluderar rodnad, ökad volym, ökad temperatur vid beröring, gråt när du trycker på området, feber och till och med utsöndringen av var.

Det säkra före det osäkra

Det viktigaste är att följa de grundläggande åtgärderna för att förhindra en infekterad navelsträng. Om de ovan nämnda symtomen trots detta dyker upp bör du så snart som möjligt gå till en akutmottagning som ger nyfödda vård. Lämna resten av arbetet till vårdpersonalen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De La Torre, S. R., Guerrero, G. V., Calvo, R. N., Pérez, P. Á., Flores, J. G., & Cabistany, C. M. M. (2021). Recomendaciones para el cuidado del cordón umbilical en el recién nacido. Revista Sanitaria de Investigación, 2(10), 149. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8163650
  • Diana Esperanza, M. A., Angel Miguel, A. G., Héctor José, P. H., Julia Tamara, A. C., & Virgen Yaneisi, G. O. (2021, August). EL CORDÓN UMBILICAL, IMPORTANTE COMPONENTE PARA LA INMUNIDAD. In cibamanz2021. Disponible en: https://cibamanz2021.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2021/paper/view/185/0
  • Hernandez Sarmiento, R., Marroquín, A., Casas Cárdenas, C. A., & Fajardo Cardona, A. M. (2022). Onfalitis y Quiste de Cordón Umbilical asociada a persistencia del uraco en un recién nacido. Disponible en: http://repositorio.mederi.com.co/handle/123456789/622
  • Iglesias A, et al. Patología Umbilical Frecuente. Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la AEP: Neonatología.
  • Lidia Cecilia, P. A., Geanny, R. C., & Rafael, C. F. (2021, November). PRINCIPALES MARCADORES DE SEPSIS NEONATAL PRECOZ. In cibamanz2021. Disponible en: https://cibamanz2021.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2021/paper/view/794
  • Pérez Mendoza Magdialis, Berasategui Hernández Kenia. Caracterización clínico-epidemiológica de la onfalitis en un servicio de Neonatología. Medicentro Electrónica [Internet]. 2015 Sep [citado 2022 Oct 14] ; 19( 3 ): 157-159. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432015000300004&lng=es.
  • Fernández B, et al. Sepsis del recién nacido. Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la AEP: Neonatología. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/21_0.pdf.
  • Imdad A, Bautista RM, Senen KA, Uy MV, Mantaring III JBlas, Bhutta ZA. Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD008635. DOI: 10.1002/14651858.CD008635.pub2

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.