Professionellt team

Att vara mamma består av yrkesverksamma som specialiserat sig på hälsa, psykologi eller utbildning och som arbetar för att garantera kvaliteten samt den vetenskapliga sanningshalten hos vårt innehåll, allt för att kunna erbjuda vägledning om fertilitet och graviditet samt för att vara en källa till stöd under föräldraskapets olika stadier.

Medic Team

Tack vare vår rigorösa urvalsprocess har vi ett team av yrkesverksamma från offentliga såväl som privata forsknings- och yrkesområden som är utbildade och har gedigen erfarenhet. Dessa bekräftar och verifierar att vårt innehåll uppfyller vår standard för kvalitet.

Vårt team av experter kontrollerar informationen i allt vårt innehåll för att säkerställa dess kvalitet.

Före publicering utvärderar teamet av experter varje artikel för att se till att informationen är korrekt, aktuell samt stöds av vetenskapliga studier. Allt innehåll granskas fortlöpande för att se till att läsarna hos Att vara mamma erbjuds kvalitetsinformation som är anpassad till de senaste rönen och forskning inom hälsa, utbildning och moderskap.

Associated professionals

Thumb Author Leticia María Fernández Gutiérrez

Pedagogisk psykolog med inriktning på familjevägledning och skolhandledning. Hon har arbetat som privatlärare, samt som kurator på Espacio Liberum. Hon arbetar idag som monitor för Despierta España-programmet samtidigt som hon arbetar tillsammans med digitala medier som skribent och textredigerare av artiklar relaterade till hennes utbildning.

Thumb Author Nadyra Muhammad

Nadyra Muhammad

Psykopedagog

Pedagogisk psykolog med inriktning mot barns neuroutveckling. Hon har erfarenhet som utbildare, skolkurator, klinisk psykolog, samordnare av lärcentra och facilitator av workshops och program. Hon är grundaren av ABCcerebrum och koordinerar för närvarande Institutionen för psykoedukation vid Thomas Jefferson School Panama.

Thumb Author Eva Manuela Cotobal

Eva Manuela Cotobal

Sjuksköterska

Thumb Author Sara Sanchis

Sara Sanchis

Psykolog

Thumb Author Sara Cañamero

Sara Cañamero

Obstetrisk-gynekologisk sjuksköterska

Thumb Author Manuel Antonio Fernández

Läkare specialiserad på pediatrisk neurologi. Han är grundare och chef för Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica och chef för masterexamen i neuropediatrik and neuroutveckling vid Universidad CEU Cardenal Herrera. Han har erfarenhet som samordnare av utbildningsprogram, hälsorelaterade upplysningskampanjer, lärare, konferensorganisatör, pediatrisk kampanjrådgivare och kunskapsspridare.

Thumb Author Carlos González

Barnläkare med lång erfarenhet som kunskapsspridare. Han är författare till ett dussintal böcker relaterade till amning, föräldraskap, barns utveckling och spädbarnsmatning. Han har hållit konferenser i olika länder runt om i världen och är grundare av Asociación Catalana Pro Lactancia Materna.

Thumb Author Rocío Gil Redondo

Hudläkare specialiserad på avancerad estetik och hårtransplantation. Hon har samlat på sig mer än 8 års erfarenhet som professionell hudläkare, ett arbete som hon för närvarande utför på Hospital La Paz.

Thumb Author Pedro González Núñez

Audiovisuell kommunikatör och specialist inom förskolepedagogik. Efter att ha arbetat en tid som pedagog, arbetar idag som redaktör och skribent. Han har lång erfarenhet som kontributör till flera olika digitala medier och har skrivit ett dussin skönlitterära böcker.

Thumb Author Maria Fátima Seppi Vinuales

Socialkommunikatör och psykolog. Hon har en examen i föräldraskap, anknytning och utveckling och lång erfarenhet inom kommunikationsområdet. Hon arbetar idag som psykolog och arbetar tillsammans med digitala medier med att skriva och redigera innehåll.

Thumb Author Marián Carrero Puerto

Psykolog specialiserad på mindfulness. Hon är kollaboratör vid Centro de Psicología Renacer och professor vid Universidad Internacional de Valencia. Hon har deltagit i forskningsprojekt och på internationella konferenser och arbetat som kunskapsspridare. Hon utforskar detta sista område som författare och redaktör för tidskrifter relaterade till psykologi.

Thumb Author Diego Pereira

Läkare som jobbat med olika icke-statliga organisationer som stöder landsbygds- och ursprungssamhällen i Venezuela. Han har varit redaktionell koordinator för tidskriften Acta Científica Estudiantil, samarbetspartner i forskningsprojekt och skribent och redaktör för artiklar för media och webbsidor relaterade till hälsa. För närvarande utför han sin praktik på Nueva Caracas Clinic.

Thumb Author Irene Nora Melamed

Barnläkare och ungdomsläkare. Hon har varit konsult till Pan American Health Organization, medgrundare av ungdomssektionen vid "Ricardo Gutiérrez" allmänna barnsjukhus, forskare och lärare vid Latinamerikanska fakulteten för samhällsvetenskap och Universidad Nacional de Entre Ríos. Hon har omfattande akademisk och praktisk utbildning inom området hälsa, med tonvikt på barns och ungdomars hälsa.

Thumb Author Sara Clemente Luna

Sara Clemente Luna

Psykolog och journalist

Thumb Author Mara Amor López

Psykolog med lång erfarenhet av klinisk praktik. Hon har arbetat som utbildare på institutioner, som samtalsfacilitator av workshopkoordinator på gymnasieskolor, som chef för psykologiska kabinett och som klinisk psykolog. Idag kombinerar hon psykologyrket med att skriva artiklar för digitala medier.

Thumb Author Angela Herrero Marin

Farmaceut till yrket. Angela har specialiserat sig teoretiskt och praktiskt som förlossningsassistent. Hon håller föredrag och workshops för gravida kvinnor för att hjälpa dem att förstå alla aspekter av deras process. Hon ger också fysisk och känslomässig ledsagning längs vägen och arbetar som kunskapsspridare genom digitala medier.

Thumb Author María Matilde

Pedagog specialiserad på pedagogisk innovation och undervisningsvetenskap. Hon har erfarenhet som psykopedagog, som rådgivare och tränare. Hon har undervisat på offentliga och privata institut och utforskar även en parallell karriär som personlig tränare.

Thumb Author Saúl Sánchez Arias

Nutritionist specialiserad på sportnutrition. Han har erfarenhet av undervisning, träning och informationsspridning. Han har arbetat på Real Club Deportivo de La Coruña med att ta fram, övervaka och ge råd om kostplaner för professionella spelare. Han arbetar idag som klinisk nutritionist och som skribent för digitala medier inom sitt yrkesområde.

Thumb Author Elena Sanz Martín

Klinisk psykolog specialiserad på tillämpning av den kognitiva beteendemodellen, inom familjeterapi och på behandling av missbruk hos unga och vuxna. Hon jobbar även med innehållsspridning och -skapande inom dessa områden, och arbetar som klinisk psykolog på en privat praktik i Valladolid.

Thumb Author Leonardo Biolatto

Läkare specialiserad på sexuell och reproduktiv hälsa och social utveckling. Han arbetar som skribent och extern granskare av forskningsartiklar relaterade till familjemedicin, sexuell hälsa och ungdomsalkoholism. Han har också utvecklat folkhälsoprojekt på landsbygden och har arbetat som lärare inom sina utbildningsområden.

Thumb Author Francisco María García

Advokat och professionell författare. Efter en karriär som tjänsteman och juridisk rådgivare började han utforska en karriär som professionell författare. Han arbetar med olika digitala medier samt  också med reklam- och marknadsföringskampanjer. Han arbetar även som textskribent- och redigerare.

Thumb Author Nadia Yépez Suarez

Utbildare och forskare inom området neuropedagogik i tidig barndom. Hon har lång erfarenhet av forskningsprojekt, ledning av utbildningsprogram, som universitetsprofessor, examenssamordnare, skolkurator och föreståndare för barnutbildningscentra. Hon har även varit föredragshållare vid nationella och internationella konferenser, kursledare, författare av utbildningsmaterial samt konsult och rådgivare för psykopedagogiska program.

Thumb Author Lucía Corral

Lucía Corral

Nutritionist

Thumb Author Eva Maria Rodriguez Diego

Eva Maria Rodriguez Diego

Professionell författare och idrottsspecialist

Professionell skribent med mer än 10 års erfarenhet. Hon har en magisterexamen i idrott, samt utbildningar, kurser och workshops om yoga, pilates, spinning och kondition i allmänhet. Han har även utbildat sig inom dansterapi, psykopedagogik och musik.

Thumb Author Maria Elisa Lisotti Luppi

Fysioterapeut specialiserad på kinesiologi och obstetrisk sjukgymnastik. Hon har lång erfarenhet som doula, både på inom akademisk utbildning och i praktik. Hon har arbetat på flera olika obstetriska kinesiologiska institutioner, och erbjuder också sina tjänster i sin privata praktik. Hon har över 9 års erfarenhet inom detta område, ett som hon också kompletterar som skribent.

Thumb Author María Cantos

María Cantos

Sjuksköterska

Thumb Author Azucena Fernández

Professionell redaktör och skribent. Hon har gett ut romanerna Sol de julio och Espérame en Weimar och är grundare och chef för teatersällskapet Decuma Teatro. Hon har även erfarenhet som lärare, innehållsansvarig och skribent för digitala medier.

Thumb Author Maria del Carmen Hernandez

Maria del Carmen Hernandez

Dermatologi och estetisk medicin

Hudläkare med utbildning och erfarenhet inom pediatrisk dermatologi. Hon har en egen privat praktik, men har också jobbat med olika vårdcentraler i Argentina. Hon har deltagit i internationella konferenser och kombinerar sitt arbete som hudläkare med att skriva och redigera artiklar om estetik och hälsa.

Thumb Author Olga Carbajo

Biolog specialiserad på utbildningsvetenskap och bioteknik. Hon har erfarenhet som laboratorieassistent och som lärare inom biologi, kemi och fysik. Hon jobbar idag också som skribent för olika digitala medier.

Thumb Author Marisol Rendón Manrique

Marisol Rendón Manrique

Förskolepedagog

Språklärare med yrkeslivserfarenhet från program vid University of Caldas och University of Manizales som lärare i engelska och spanska. Hon har ocskå samlat över 10 års erfarenhet som lärare, både för offentliga och privata institutioner. Hon arbetar idag som språklärare på den colombianska nationella lärotjänsten SENA.

Thumb Author Silvia Zaragoza

Silvia Zaragoza

Nutritionist

Dietist och nutritionist. Hon har arbetat i den kliniska miljön, som skribent och redaktör, som workshopledare och som skapare av kostprogram. Hon har lång erfarenhet av sjukhus och vårdcentraler, och har också utövat sitt yrke i privata praktiker. Hennes specialområde är pedagogisk kost, och hennes kall är att lära andra om hälsosam kost.

Thumb Author Samanta Ruiz

Lärare inom samhällsvetenskap specialiserad på digitalt innehållsskrivande. Hon har lång erfarenhet av att jobba med media och tillämpa digitala marknadsföringsstrategier för innehållspositionering. Hon är specialiserad på flera olika ämnen, alltid med en analytisk och undersökande blick.

Thumb Author Sandra Golfetto Miskiewicz

Kirurg som tog examen från Universidad Central de Venezuela. Hon har arbetat som översättare av böcker och videor från engelska till spanska, samt som professionell volontär. Hon är redaktör och grundare av tidningen MedToday och samarbetar med olika medier i spridningen av artiklar relaterade till hälsa.

Thumb Author Vanesa Evangelina Buffa

Tandläkare specialiserad på munhälsa hos barn och ungdomar. Hon har även arbetat som lärare på gymnasie- och universitetsnivå inom detta område. Hon har också utvecklat planer, program och projekt för undervisning, ledning och munhälsovård i marginaliserade områden i Argentina. Hon har även arbetat som samarbetspartner för statliga institutioner och icke-statliga organisationer.

Thumb Author Marcela Alejandra Caffulli

Barnläkare med lång yrkeserfarenhet. Hennes specialisering är neuropediatrik och barns neuroutveckling. Hon är medlem i Argentine Society of Pediatrics, där hon utvecklar projekt, program, workshops och jobbar med uppsökande insatser i hela landet. Hennes arbete som barnläkare tar henne också till det digitala sammanhanget i samarbete med hälso- och medicintidningar och plattformar.

Thumb Author Ana Couñago

Ana Couñago

Psykolog

Psykolog och pedagogisk psykolog. Hon har lång erfarenhet som skapare av utbildningsprogram och kurser, som volontär inom fritidspedagogisk verksamhet, som barn- och ungdomspsykolog, som kurator och som informationsspridare. Hennes specialområde är pedagogik för barn under speciella förhållanden, och har arbetat med olika institutioner och organisationer med fokus på psykopedagogiskt arbete.

Thumb Author Andrés Felipe Cardona Lenis

Examen i idrott. Han har erfarenhet som pedagog och som författare av artiklar om fysisk hälsa och psykisk hälsa. Han har utformat program för hur man förbättrar fritiden på ett hälsosamt sätt för unga och vuxna. Han har också deltagit i sportkonferenser och -seminarier med uppsökande syften.

Thumb Author Valeria Sabater

Psykolog och författare. Hon har specialiserat sig på neurokreativitet, emotionell intelligens och coaching. Hon har arbetat som innehållsskribent, redaktör, utbildare och klinisk psykolog. Hon är författare till flera böcker, bland annat Los lobos de la aldea Serieva (2015). Hon är även handledare för kurser och program relaterade till friskvård.

Thumb Author Arantza Martín Becerro

Arantza Martín Becerro

Informatör och dokumentmakare

Specialist på informations- och dokumentationshantering. Arantza Becerro har arbetat som bibliotekarie, dokumentärskapare, konsult, skapare av program för barns miljö och arbetar idag som statstjänsteman. Hon har också erfarenhet som innehållsskribent, särskilt om moderskap, föräldraskap och uppfostran och utbildning.

Thumb Author Leidy Mora Molina

Leidy Mora Molina

Sjuksköterska

Sjuksköterska specialiserad på pediatrisk kardiologi och förlossningsvård. Hon är professor vid Rómulo Gallegos Experimental University och har mer än 10 års erfarenhet inom omvårdnadsområdet. Hon arbetar även med att skriva och redigera artiklar relaterade till graviditet, moderskap och föräldraskap.

Thumb Author Laura Ruiz Mitjana

Barn- och ungdomspsykolog specialiserad på inlärningsvårigheter. Hon har arbetat som klinisk psykolog, som programdesigner, som kurator, som kurator för psykoedukativa riktlinjer och som ledare för utbildningsprojekt riktade till barn och unga. Hon kombinerar sitt arbete med att skriva samt att publicera artiklar relaterade till sitt kunskapsområde.

Thumb Author María José Roldán

María José Roldán

Pedagogisk psykolog

Pedagogisk psykolog med lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter. Hon har även arbetat med unga med svårigheter att anpassa sig till skolan, och har därutöver en lång karriär som redaktör och samordnare av digitalt innehåll.

Thumb Author Natalia Cobos Serrano

Socialarbetare. Hon har erfarenhet av interventionsprogram för familjer som riskerar att bli utsatta, att utforma sociopedagogiska program och som familjeförmedlare och handledare. Hon har volontärjobbat för Röda Korset Spanien i mer än 7 år och arbetar idag som professor i samhällstjänster i Junta de Castilla y León.

Thumb Author Marta Guzmán

Marta Guzmán

Nutritionist