Akut slapp myelit hos barn

Akut slapp myelit är en relativt ny sjukdom som skrämmande nog liknar polio.
Akut slapp myelit hos barn
Marcela Alejandra Caffulli

Skriven och verifierad av barnläkaren Marcela Alejandra Caffulli.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Under sommaren 2012 började fall av barn med plötsligt uppstånden muskelförlamning att rapporteras i Kalifornien, USA. Fram till den punkten hade barnen i övrigt varit friska, och orsaken till händelserna var inte tydlig. Även om den kliniska presentationen av deras tillstånd var mycket lik polio så kunde läkarna inte isolera det orsakande viruset i prover. Till en början kallades detta tillstånd “polioliknande syndrom”, men slutligen fick det namnet akut slapp myelit (på engelska: Acute Flaccid Myelitis, AFM).

Ett par år senare, under sommaren 2014, meddelade CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ett nytt utbrott av denna sjukdom. Den här gången kopplades det till enterovirus som inte är poliovirus, men som också har en affinitet för det centrala nervsystemet. Bland de mest framträdande identifierades enterovirus A71 och enterovirus D68.

Utbrott av akut slapp myelit skedde igen år 2016 och år 2018, mellan sensommaren och tidig höst i USA. Även om andelen nya fall var begränsade så såg man under 2019 mer än 600 fall i USA, och utbrott hade vid det laget rapporterats på fem kontinenter.

Trots att det är en sällsynt sjukdom är det av största vikt att känna till den på grund av dess potentiella svårighetsgrad och brist på effektiva behandling. Av denna anledning vill vi här skriva mer om vilka förebyggande åtgärder som kan genomföras i hemmet och därmed minska spridningen av virusen som orsakar sjukdomen.

Vad är akut slapp myelit?

Det rör sig om en inflammatorisk neurologisk sjukdom som påverkar ryggmärgen och orsakar förlamningar i kroppens muskler. När detta sker blir de slappa, minskar sin reflexrespons och kan inte dra ihop sig tillräckligt för att utföra sina funktioner.

Bland de mest drabbade muskelgrupperna är följande:

 • Övre och nedre lemmar
 • Bål och baksida
 • Nacke
 • Ansikte
 • Diafragma och annan andningsmuskulatur

I allmänhet uppstår problemen plötsligt och inträffar några dagar efter vad som först verkar vara en typisk luftvägsinflammation. Barnet, som fram till dess är friskt, börjar lida av muskelsvaghet som hindrar dem från att utföra vissa rörelser med sin kropp.

Tragiskt nog påverkar akut slapp myelit i 90 % av fallen barn, och medelåldern för att drabbas är 6 år (CDC, 2020).

Orsaker till akut slapp myelit hos barn

Ett provrör med blod märkt "enterovirus".

Hittills har en stark korrelation mellan akut slapp myelit och säsongsbetonade utbrott av enterovirus D68 kunnat fastställas.

Men andra virus har postulerats som möjliga orsaker till detta tillstånd. Bland dem finns enterovirus A71, arbovirus (såsom nilvirus, zika och dengue) samt stammar av coxsackie, bland andra.

Symtom på sjukdomen

Barn med akut slapp myelit uppvisar vanligtvis banala och ospecifika symtom dagarna innan förlamningen börjar. Dessa kan vara problem med luftvägarna (feber, hosta, rinit, bronkospasm) eller gastrointestinala (diarré eller kräkningar).

Mellan dag 3 och dag 5 av uppkomsten av detta tillstånd uppträder muskelsvaghet plötsligt. I allmänhet är de övre extremiteterna (armar, händer, axlar) på en av de två sidorna försvagade och detta åtföljs av smärta och frånvaro av reflexer på dessa platser.

Även om de nedre extremiteterna också kan påverkas så bibehåller de oftast sin vanliga ton och styrka. Detta skapar en karakteristisk asymmetri mellan armar och ben, vilket möjliggör en differentialdiagnos med en annan typ av muskelförlamning.

Förutom i armar och ben kan förlamning uppträda i musklerna i bålen eller i ansiktet, vilket orsakar svårigheter att andas, att tala eller att svälja.

För att sammanfatta är de karakteristiska symptomen på akut slapp myelit följande:

 • Plötslig muskelsvaghet.

 • Övre extremiteter och bål involveras i problematiken, med mindre involvering av nedre extremiteter.

 • Förlust av senreflexer i de drabbade områdena.

 • Katarrala eller gastrointestinala symtom under de föregående dagarna.

 • Svårigheter med tal, att svälja och andas kan uppstå.

Diagnos och behandling

Diagnosen för akut slapp myelit sker kliniskt och specifika kompletterande tester utförs för att utesluta andra orsaker som genererar liknande tillstånd. Till exempel transversell myelit, Guillain Barrés syndrom eller polio.

I första hand måste läkaren ta ställa en mängd frågor för att få reda på utvecklingen av det aktuella tillståndet. På samma sätt måste den verifiera barnets vaccinationsschema.

Därefter utförs en fullständig fysisk undersökning, särskilt fokuserad på barnets neurologiska status.

Slutligen kan avbildnings- eller laboratoriestudier beställas för att bekräfta den misstänkta diagnosen. Bland dem sticker följande ut:

 • Lumbalpunktion för att erhålla cerebrospinalvätska. Det används för att analysera utseendet på denna vätska och för att upptäcka förekomsten av bakterier.
 • Magnetisk resonanstomografi av hjärnan och ryggraden för att upptäcka platsen för neurologisk involvering.
 • Provtagning av kroppsvätskor, såsom avföring och blod.
 • Blodlaborering, för att kontrollera inflammations- och infektionsparametrar.

När det gäller behandlingen av detta tillstånd finns det för närvarande inga botande åtgärder tillgängliga. Allt läkare kan göra är att erbjuda det stöd som är nödvändigt tills barnets kropp förhoppningsvis lyckas återhämta sig från skadan orsakad av viruset.

Generellt erbjuds samma vård som vid övriga förlamningar: Mekanisk andningshjälp, urinrytmkontroll, intravenös hydrering, bland annat.

För tillfället finns det inga bevis för att säkerställa effektiviteten av några vanligen förekommande behandlingsformer, såsom intravenösa kortikosteroider, immunglobulinbehandling eller plasmaferes. Fler studier behövs för att fastställa graden av nytta jämfört med risken med användningen av dem.

Går det att förhindra?

En flicka tvättar händerna

Ja, det är möjligt att minska risken för infektion av det virus som orsakar akut slapp myelit genom några enkla åtgärder:

 1. Tvätta ofta händerna med tvål och vatten.
 2. Ventilera rum och rengör vardagsföremål.
 3. Undvik att insekter kommer åt att bita barnet.
 4. Undvik kontakt med sjuka människor, och vila hemma vid sjukdom tills du är helt läkt.
 5. Nys in i en pappershandduk eller i armvecket för att undvika att sprida virus.
 6. Följ ditt barns vaccinationsschema.

Du kanske är intresserad av: Smittsamma sjukdomar som sprids på dagis

Akut slapp myelit hos barn är inte polio

Även om man en gång trodde att det var ett återutbrott av polio så är den sjukdomen utrotad i flertalet länder tack vare vaccination. Men andra medlemmar av poliovirusfamiljen med liknande egenskaper kommer att dyka upp och ge upphov till liknande tillstånd.

Det grundläggande är att vara uppmärksam, veta vilka symtom du ska rådfråga din läkare om samt genomföra alla förebyggande åtgärder som finns inom vår räckhåll. Bland dem är vaccination av våra barn ett sätt att ta hand om dem och ta hand om alla omkring dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Murphy OC, Messacar K, Benson L, Bove R, Carpenter JL, Crawford T, Dean J, DeBiasi R, Desai J, Elrick MJ, Farias-Moeller R, Gombolay GY, Greenberg B, Harmelink M, Hong S, Hopkins SE, Oleszek J, Otten C, Sadowsky CL, Schreiner TL, Thakur KT, Van Haren K, Carballo CM, Chong PF, Fall A, Gowda VK, Helfferich J, Kira R, Lim M, Lopez EL, Wells EM, Yeh EA, Pardo CA; AFM working group. Acute flaccid myelitis: cause, diagnosis, and management. Lancet. 2021 Jan 23;397(10271):334-346. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32723-9. Epub 2020 Dec 23. PMID: 33357469; PMCID: PMC7909727. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7909727/
 • Murphy OC, Pardo CA. Acute Flaccid Myelitis: A Clinical Review. Semin Neurol. 2020 Apr;40(2):211-218. doi: 10.1055/s-0040-1705123. Epub 2020 Mar 6. PMID: 32143233. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32143233/
 • Knoester M, Helfferich J, Poelman R, Van Leer-Buter C, Brouwer OF, Niesters HGM. Twenty-nine cases of enterovirus-D68-associated acute flaccid myelitis in europe 2016: a case series and epidemiologic overviewPediatr Infect Dis J 2019; 38: 16–21. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6296836/?report=reader
 • Messacar K, Schreiner TL, Van Haren K, Yang M, Glaser CA, Tyler KL, Dominguez SR. Acute flaccid myelitis: A clinical review of US cases 2012-2015. Ann Neurol. 2016 Sep;80(3):326-38. doi: 10.1002/ana.24730. Epub 2016 Aug 4. PMID: 27422805; PMCID: PMC5098271. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27422805/
 • Van Haren K, Ayscue P, Waubant E, Clayton A, Sheriff H, Yagi S, Glenn-Finer R, Padilla T, Strober JB, Aldrovandi G, Wadford DA, Chiu CY, Xia D, Harriman K, Watt JP, Glaser CA. Acute Flaccid Myelitis of Unknown Etiology in California, 2012-2015. JAMA. 2015 Dec 22-29;314(24):2663-71. doi: 10.1001/jama.2015.17275. PMID: 26720027. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26720027/
 • Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC). Qué es la mielitis flácida aguda. [Internet] Diciembre 2020. Disponible en: https://www.cdc.gov/acute-flaccid-myelitis/about-afm-sp.html
 • Pérez MG, Rosanova MT, Freire MC, et
  al. Unusual increase of cases of myelitis in a
  pediatric hospital in Argentina. Arch Argent Pediatr
  2017;115(4):364-369. Disponible en: https://sap.org.ar/uploads/archivos/files_ao_perez_ingles_29-6-17pdf_1498678892.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.