Effekter av föräldrarnas separation på ensambarn

De effekter som föräldrarnas separation orsakar är svårare att leva med när det inte finns några syskon till tröst.
Effekter av föräldrarnas separation på ensambarn

Senaste uppdateringen: 23 juni, 2023

Där det en gång fanns en familj blir effekter av föräldrarnas separation inte bara kännbara för de vuxna, utan kanske än mer för barnen. Vi vet att föräldrarnas skilsmässa i de flesta fall inte sker utan att de lämnar sina spår av sorg och stress hos barnen om de är små. Ett uppbrott är en händelse som skapar en sorgeprocess, både för paret och för hela familjen. Varje separation innebär en förlust. Saker och ting förändras och varje medlem tvingas anpassa sig till ett nytta liv.

Dessutom kan effekter av föräldrarnas separation eskaleras när vi talar om ensambarn. Frånvaron av en närstående att dela denna betydelsefulla erfarenhet med blir märkbar.

Separation är ett svårt beslut

Det finns många aspekter som tas med i beräkningen när man fattar det svåra beslutet att avsluta en förbindelse. Ibland är det tydligt att parets relation inte längre är en källa till tillfredsställelse och välbefinnande för någon av parterna. I detta fall uppnås en ömsesidig överenskommelse. Men många andra gånger leder denna process till konflikter, meningsskiljaktigheter och ohälsosam dynamik.

Situationen blir mer komplex när barn är inblandade. I dessa fall uppstår många frågor som skapar ännu mer förvirring: Behöver barnen oss tillsammans ? Hur kommer vårt beslut att påverka dem? Hur ska vi berätta för dem? Hur kommer de att anpassa sig till denna nya verklighet?

En ung flicka ser olycklig ut medan föräldrar bråkar i bakgrunden.
Föräldrarnas separation ensambarn kan få en särskild psykologisk och känslomässig inverkan.

Effekter av föräldrarnas separation på ensambarn

Ensambarn kan vara väldigt olika sinsemellan. Personligheten och livserfarenheten för ett barn utan syskon kan skilja sig avsevärt från ett annat barns i samma situation. Det finns dock vissa egenskaper som hittas hos de flesta av dem, helt enkelt för att de växer upp utan syskonrelationer:

Följande är några av de möjliga effekterna på ensambarn till följd av en separation hos föräldrarna.

Känslor av ensamhet

Att inte ha syskon som går igenom samma upplevelse av förlust gör att ensambarn kan känna sig mer ensamma efter en separation av föräldrarna. Även om de kan skapa nära och intima vänskapsband så kan de känna tomhet eftersom de inte delar situationen med andra familjemedlemmar.

Ibland kan de till och med känna sig skyldiga över separationen, såväl som sorg, ilska och frustration. På ett känslomässigt plan kommer barn att gå igenom olika intensiva tillstånd som är typiska för sorgeprocessen som är involverad i en förlust.

Ångest och stress

Föräldrarnas skilsmässa är en stressig situation för barn, oavsett om de är ensambarn eller inte. Det är en betydande händelse som förändrar spelets regler. Det faktum att föräldrarna inte längre är tillsammans kommer oundvikligen att leda till förändringar i rutin och livsstil.

Detta nya sammanhang och framtidens osäkerhet skapar en viss grad av oro hos barnen. I sin tur kan de ha många obesvarade frågor som vem de ska bo hos, var de kommer att bo, när och var de kommer att träffa var och en av sina föräldrar och hur deras liv kommer att se ut i framtiden. På grund av frånvaron av en kamrat kan dessutom känslan av stress intensifieras.

En ung flicka sitter i hörnet av sitt rum och gråter.
Barn utan syskon kan uppleva större svårigheter i sorgeprocessen på grund av separationen av deras föräldrar, eftersom de kan känna sig missförstådda och förvirrade.

Svårigheter med anpassning

Efter separationen förvandlas familjedynamiken. I framtiden kan en blandad familj bildas. Detta kommer att kräva en anpassningsperiod för varje medlem. I vilket fall som helst måste barnen vänja sig vid sitt nya liv.

Det kommer till exempel att ske små förändringar i aspekter av vardagen och andra som är mer betydelsefulla och märkbara. Ofta kommer de att uppleva farväl och återmöten med var och en av sina föräldrar. Dessutom kan det hända att det inte blir fler utflykter tillsammans, och de kan behöva flytta till ett nytt hus eller sova vissa nätter i ett hem och andra nätter i ett annat.

”Eftersom familjeenheten fungerar som ett stöd och skydd för barn, utlöser nedbrytningen av denna struktur en period av desorganisation och förändringar i barnets liv.”

– Salvador, GP, & Del Barrio, V. –

Det finns inget universellt svar

När vi pratar om människor och banden mellan dem är det ingen mening med att generalisera. Varje familj är unik, så varje viktig händelse inom den kommer att vara det också. Det är sant att föräldrarnas separation är en viktig händelse hos barn som kan innebära mycket smärta till en början. Det är dock viktigt att veta att barn inte behöver att föräldrarna alltid är tillsammans; de behöver att de, föräldrarna, osjälviskt prioriterar hela familjens lycka, i väl och ve, först och främst.

När det gäller vilken inverkan en separation kan ha på ensambarn är det viktigt att vara särskilt uppmärksam. Föräldrarna måste följa med dem i denna process och komma ihåg att eftersom de inte har något syskon att dela denna upplevelse med känslomässigt, kan de känna sig mer ensamma än vanligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.