5 tips för att återuppta sexlivet efter graviditeten

När du har återhämtat dig helt från förlossningen är det dags att fira den kärlek, tillit och samhörighet som finns med din partner.
5 tips för att återuppta sexlivet efter graviditeten

Senaste uppdateringen: 05 april, 2024

Efter ett barns födelse genomgår livet som par en rad djupgående och ofta utmanande förändringar. Bland alla bekymmer och allt ansvar som det innebär att ta hand om ett nyfött barn, kan sexlivet efter graviditeten komma i skymundan. Fysisk och känslomässig intimitet är dock grundläggande för att upprätthålla ett starkt och tillfredsställande förhållande. 

Att utforska njutning efter graviditeten är en möjlighet att återknyta kontakten med din partner, upptäcka nya dimensioner av sexualitet och stärka det känslomässiga bandet mellan er. Efter att ha anpassat sig till kraven som kommer med att ta hand om en nyfödd, kan det vara vitaliserande och stärkande för er båda att hitta stunder av intimitet.


Du kanske också är nyfiken på: Sexliv och amning: Hur du hanterar hormonerna


Hur återupptar man sexlivet efter graviditeten?

När du har återhämtat dig från ditt barns födelse är det naturligt att du långsamt börjar fundera på att återuppta ditt sexliv. Denna process kan vara spännande, men den kan också medföra osäkerhet och frågor om hur du ska närma dig denna nya fas i ditt intima liv som mamma. 

Det är viktigt att komma ihåg att varje kvinna och varje par upplever denna övergång på ett unikt sätt, och att det inte finns något specifikt tillvägagångssätt som fungerar för alla. Här är dock några tips som kan vara till hjälp: 

1. Upprätthåll en öppen kommunikation med din partner

sexlivet efter graviditeten
Att ha friheten att uttrycka sina tankar kring sex under perioden efter förlossningen är vitalt för att bygga upp självförtroendet.

Att tala ärligt med din partner om hur du mår fysiskt och känslomässigt efter förlossningen kan bidra till att skapa ett utrymme för ömsesidig förståelse och empati. Att uttrycka sina behov och önskningar, och att lyssna på sin partners, kan stärka det känslomässiga bandet och underlätta den intima återföreningen. 

Enligt en studie som publicerades i Psychiatria Danubina som omfattade 113 gravida kvinnor, behöll de flesta av dem sin lust för sin partner efter förlossningen. Dessutom hade de sex lika ofta som innan de blev gravida. Att upprätthålla en god kommunikation är alltså oumbärligt.

2. Ha tålamod och uppmuntra till förståelse

Att föda barn innebär oundvikliga fysiska och känslomässiga förändringar hos kvinnan. Efter förlossningen är det därför viktigt att ha tålamod och förstå att det kan finnas utmaningar i sexlivet, oavsett om det beror på trötthet, stress eller omsorgen om barnet. 

Det betyder inte nödvändigtvis att passionens låga kommer att slockna, men det är viktigt att främja ömsesidig förståelse och vara villig att lyssna på och stödja varandra. Tänk på att fysisk och känslomässig återhämtning kan ta tid, och att du och din partner måste ge varandra kärlek och stöd när ni tillsammans går igenom denna period av förändring.

Enligt riktlinjer från Mayo Clinic bör du vänta tills vaginala bristningar har läkt helt innan du börjar ha sex igen. Detta gör att din kropp kan återhämta sig och därmed kommer du förebygga eventuella komplikationer eller smärta under intima möten. Det rekommenderas vanligen att man väntar sex veckor, längre om man har genomgått en episiotomi.

3. Utforska nya former av intimitet

sexlivet efter graviditeten
Att köpa en sexleksak kan hjälpa dig att återknyta kontakten med din egen och din partners intimitet.

Efter graviditeten återknyter varje kvinna kontakten med sin njutning på ett unikt sätt. Under denna process är det viktigt att par är öppna för att utforska andra former av intimitet som passar deras nuvarande situation. Det kan handla om att kramas, kyssas, massera och dela stunder av känslomässig kontakt utan att nödvändigtvis ha sex. 

Det är också viktigt att par är villiga att experimentera med nya tekniker som kan ge njutning och stärka deras band. Att använda sexleksaker, som en dildo eller vibratorer, kan vara ett sätt att utforska och njuta av större mångfald i ert sexliv tillsammans. 

4. Rådfråga en läkare om sexlivet efter graviditeten

Många par kan tycka att det är svårt att bli intima efter graviditeten. Men genom att söka professionell rådgivning kan man adressera specifika frågor och problem som rör sexuell och reproduktiv hälsa efter förlossningen. 

Läkarna kan erbjuda personliga rekommendationer, allt från råd om fysisk återhämtning till val av säkra preventivmetoder. Dessutom erbjuds psykologiskt stöd för att hjälpa paret att hantera eventuella känslomässiga utmaningar som kan uppstå i förhållandet.

5. Gör Kegelövningar 

Efter graviditet och förlossning är det vanligt att bäckenbottenmusklerna blir uttänjda eller skadade, vilket kan påverka den sexuella intimiteten. Kegelövningar är ett effektivt sätt att tona dessa muskler. 

Föreställ dig att du lyfter en kula genom att spänna bäckenmusklerna i tre sekunder för att därefter slappna av dem i ytterligare tre sekunder. Upprepa denna övning 10 till 15 gånger i rad, minst tre gånger om dagen.  

Även om det kan ta några veckor eller månader innan resultaten visar sig, kommer regelbunden träning att leda till en märkbar förbättring av styrkan och hälsan hos dina bäckenbottenmuskler. Något som i hög grad kan förbättra ditt sexliv.Följ dessa tips för att få igång sexlivet igen efter graviditeten

När graviditeten har avslutats och du har återhämtat dig helt från förlossningen krävs kommunikation, tålamod och ömsesidig omsorg för att återställa intimiteten som ett par. Kom ihåg att det viktigaste i slutändan är att ha ett öppet sinne för att upptäcka vad som fungerar bäst för er båda i denna nya fas av era liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.