Barn

Här hjälper vi dig att förstå ditt barns intellektuella och fysiska utveckling. Du lär dig varför ditt barn agerar som det gör och hur du ska reagera i varje situation. Lär dig om hälsa, näring, hygien och allt du behöver veta för att uppfostra ett glatt och friskt barn.

Rekommenderad kost för barn med gastroenterit

I denna artikel tar vi upp en lista över livsmedel som är lämpliga för barn med gastroenterit, det som i dagligt tal kallas maginfluensa eller kräksjuka. Om ditt barn lider av symtom på gastroenterit bör du hålla honom eller henne…

Ordentlig näring under barnets första levnadsår

För att barn ska kunna växa upp på ett hälsosamt sätt är ordentlig näring grundläggande. Speciellt under deras första levnadsår. Maten barn intar under den här perioden är extremt viktig för deras övergripande hälsa och utveckling. Problemet är att vi inte…

Vad innebär mild språkförsening hos barn?

En mild språkförsening är en mindre allvarlig svårighet vid början av språkutvecklingen. Med andra ord är det inte ett långsiktigt problem. När barn inte har en språkförmåga som är lämplig för deras ålder, upplever de sannolikt en språkförsening. De vanligaste…

6 tips för att förebygga lathet hos barn

Lathet och barn som är uttråkade, är något som bekymrar många föräldrar, med all rätt. Denna fråga har mycket att göra med hur vi uppfostrar våra barn. Som föräldrar är det vårt ansvar att vägleda, motivera och sätta gränser. För…

Motorisk utveckling hos barn 0-5 år gamla

Från nyföddhetsreflexer till att skriva meningar – motorisk utveckling hos barn 0 till 5 år är ett utvecklingsstadium och livslångt lärande, både för dem själva och deras föräldrar. Under denna period främjar en rad förändringar i motoriska färdigheter samordningen av ben,…

Fraser som visar på gott uppförande

Hur effektiv barnens uppfostran är kan bekräftas av deras språk och beteende. Vissa fraser som barnen säger kan vara bevis på att du lyckas lära dem gott uppförande. Det finns många tekniker och sätt på vilka man kan lära barn gott…