Barn

Här hjälper vi dig att förstå ditt barns intellektuella och fysiska utveckling. Du lär dig varför ditt barn agerar som det gör och hur du ska reagera i varje situation. Lär dig om hälsa, näring, hygien och allt du behöver veta för att uppfostra ett glatt och friskt barn.

Kognitiv felbedömning i tonåren
Kognitiv felbedömning i tonåren

Tonåren är en komplicerad tid som innebär en rad olika förändringar; fysiska, intellektuella, sociala och känslomässiga. Utan kunskap om de…