Barn

Här hjälper vi dig att förstå ditt barns intellektuella och fysiska utveckling. Du lär dig varför ditt barn agerar som det gör och hur du ska reagera i varje situation. Lär dig om hälsa, näring, hygien och allt du behöver veta för att uppfostra ett glatt och friskt barn.

6 tips för att förebygga lathet hos barn

Lathet och barn som är uttråkade, är något som bekymrar många föräldrar, med all rätt. Denna fråga har mycket att göra med hur vi uppfostrar våra barn. Som föräldrar är det vårt ansvar att vägleda, motivera och sätta gränser. För…

Motorisk utveckling hos barn 0-5 år gamla

Från nyföddhetsreflexer till att skriva meningar – motorisk utveckling hos barn 0 till 5 år är ett utvecklingsstadium och livslångt lärande, både för dem själva och deras föräldrar. Under denna period främjar en rad förändringar i motoriska färdigheter samordningen av ben,…

Fraser som visar på gott uppförande

Hur effektiv barnens uppfostran är kan bekräftas av deras språk och beteende. Vissa fraser som barnen säger kan vara bevis på att du lyckas lära dem gott uppförande. Det finns många tekniker och sätt på vilka man kan lära barn gott…

8 drag hos överbeskyddande mammor

Här kommer en lista på 8 drag hos överbeskyddande mammor att ha i åtanke. Även om föräldrar alltid vill sina barns bästa så finns det faktiskt tillfällen då det vi gör är en björntjänst. Det finns gott om överbeskyddande föräldrar som…

Magiska ord – Snälla, Tack och Förlåt

Användning av magiska ord med dina barn hemma kan reducera spänning och hjälpa till att uppfostra hjälpsamma och tacksamma vuxna. Lär dina barn gott uppgörande från tidig ålder. Om du gör det kommer de alltid att vara respektfulla. Magiska ord…

6 anledningar till dålig prestation i skolan

Dålig prestation i skolan är ett allvarligt problem som bör tas på stort allvar. För att finna rätt lösningar måste först orsaken identifieras. Orsaken till dålig prestation i skolan kan vara intern eller extern. Externa orsaker inkluderar: skolmiljön, social interaktion, lärare och…