Barn

Här hjälper vi dig att förstå ditt barns intellektuella och fysiska utveckling. Du lär dig varför ditt barn agerar som det gör och hur du ska reagera i varje situation. Lär dig om hälsa, näring, hygien och allt du behöver veta för att uppfostra ett glatt och friskt barn.

Så får du barnen att testa ny mat

Det är viktigt för barn att skaffa sig nyttiga matvanor tidigt i livet. I den här artikeln ska vi därför ge dig några tips för att få barnen att testa ny mat. Förhoppningsvis kommer det hjälpa dina barn att våga…

Barns vanligaste rädslor

Alla barn är rädda för olika saker, men de brukar ha vissa rädslor gemensamt. Här listar vi några av barns vanligaste rädslor, liksom hur man hjälper dem att övervinna dem. Rädslor är en del av lärandeprocessen för barn, liksom att…

Dåliga studievanor att undvika

I många fall kännetecknas ett barns brist på studiekapacitet av en stark demotivation som delvis kan kopplas till dåliga studievanor. Att identifiera de studiefärdigheter som barnet saknar kan göra hela skillnaden för om det hoppar av skolan eller framgångsrikt tar…

Funktionella livsmedel för barn

Funktionella livsmedel eller mervärdesmat, efter engelskans functional foods, är livsmedel som, oavsett näringsvärde, har en specifikt gynnsam effekt på hälsan, antingen genom att förbättra den eller genom att minska risken för sjukdom. Nedan kan du upptäcka vilka funktionella livsmedel som…

Selektiv ätstörning hos små barn

Det är vanligt att barn uppvisar vissa ätstörningar. Dessa är främst preferenser för vissa livsmedel och en motvilja att äta andra. Men i vissa fall blir de livsmedel som barnet inte vill äta så omfattande att barnet begränsar sitt intag…

Hur du förbättrar din matsmältning

Dagens fråga är: hur kan vi ge vårt matsmältningssystem en hjälpande hand och förbättra vår övergripande matsmältning? Matsmältningssystemet är centrum för vår mat, eftersom det hjälper oss att ta upp näringsämnen och upprätthålla en god fysisk och mental hälsa. Det…

Hur barn utvecklar sina matpreferenser

Som sagt har gener mycket att göra med vad vi gillar att äta och vad vi inte gillar. Men det är inte hela historien. Våra matpreferenser kan förändras och matvanor kan förvärvas med tiden. Fortsätt läsa för att lära dig…