Barn

Här hjälper vi dig att förstå ditt barns intellektuella och fysiska utveckling. Du lär dig varför ditt barn agerar som det gör och hur du ska reagera i varje situation. Lär dig om hälsa, näring, hygien och allt du behöver veta för att uppfostra ett glatt och friskt barn.

Vikten av att säga NEJ till dina barn

Alla barn mår bra av att deras föräldrar fastställer tydliga gränser för att de ska kunna utvecklas på ett sunt sätt. Att inte sätta gränser kan vara mycket skadligt för barn, särskilt i framtiden. Därför är det så viktigt att…

Undernäring och näringsbrist under barndomen

I dagens samhälle är kampen mot undernäring och näringsbrist under barndomen fortfarande viktig eftersom det påverkar livet för miljontals barn runt om i världen. Detta gäller särskilt i fattiga länder och i hem med begränsade resurser. Det finns dock många…

Är det en bra idé att spara barnmat?

Nästan alla föräldrar undrar om det är en bra idé att spara barnmat. Även om det är att föredra att barnmat är färsk och nylagad finns det olika sätt att lagra den så att den inte förlorar sina näringsämnen, smak…

Mitt barns blick har världens godhet i sig

En fråga som alltid har ställts av psykologer, psykiatriker, sociologer och filosofer är om barn föds med en naturlig godhet. Och det är omgivningens exempel och omvårdnad, eller brist på den, som ibland förvandlar denna ursprungliga dygd till själviskhet, brist…

Kumonmetoden: Ett system för autonom inlärning

Kumonmetoden är ett japanskt system för inlärning som fokuserar på att förvärva kunskaper och begrepp inom matematik och språk genom ett självständigt förhållningssätt. Kumonmetoden syftar till att utveckla och stärka ett barns individuella inlärningspotential. Den bygger på två program: ett…

Vid vilken ålder slutar flickor växa?

När unga flickor växer och utvecklas går deras kroppar igenom flera förändringar och de övergår långsamt till en ny, okänd värld: som kvinnor. Det tar tid att anpassa sig till en ny kropp. Det är också normalt att fråga sig…