Hur påverkas barnen av ett giftigt förhållande mellan föräldrarna?

När föräldrarna fastnar i ett giftigt förhållande och inte åtgärdar det, då blir barnen de mest drabbade, både på kort och på lång sikt.
Hur påverkas barnen av ett giftigt förhållande mellan föräldrarna?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2023

Det är normalt att föräldrar har konflikter då och då, men problemet uppstår när dessa problem blir mycket frekventa. Med andra ord, när konfrontationerna mellan partnerna nästan är dagliga och barnen börjar se dem som en del av deras vardag. Detta kommer utan tvekan att påverka dem, därför är det viktigt att föräldrar reflekterar över situationen. I följande artikel kommer vi att prata om hur ett giftigt förhållande mellan föräldrarna påverkar deras barn.

Många föräldrar tror att om de döljer sina konflikter kommer barnen inte att få reda på någonting. Men de små är väldigt skickliga på att upptäcka en fientlig hemmiljö. I detta avseende är det inte möjligt att dölja känslomässig smärta i slutet av en spänd diskussion, oavsett om fysiskt eller psykiskt våld är inblandat.

Oavsett hur unga de är kan barn känna av om det finns känslomässiga spänningar i miljön. Dessutom, ju yngre de är, så som i det egocentriska stadiet, då känner de smärtan som om den vore deras egen. De kanske till och med tror att om något dåligt händer hemma så är det deras eget fel, och detta kan få fruktansvärda konsekvenser för deras utveckling.

Hur en giftig relation mellan föräldrarna påverkar deras barn

Föräldrar kanske inte är medvetna om att de befinner sig i ett giftigt förhållande, ett där frustrationen är så stark att de medvetet försöker skada sin partner. Fast även om de känner till situationen så kan de ha vant sig vid det och tror eller känner att det inte finns några hälsosammare sätt att relatera till en partner. Detta blir mycket allvarligt för barnen; det är viktigt att vara medveten om hur denna typ av relation påverkar dem.

Föräldrar som bråkar framför tonårsson.
Föräldrar med ett giftigt förhållande lär sig att leva olyckligt och lär sina barn att kärlek är synonymt med lidande.

De kommer att få det svårt att upprätthålla förtroendefulla relationer med andra

Då barn inte känner fysisk eller känslomässig trygghet från sina föräldrar, när de växer upp, kommer det att vara mycket svårt för dem att kunna hitta tillit till andra. Detta kan göra att de blir känslomässigt beroende. De kan till exempel vara tillbakadragna och inte uppbära förtroende för sig själva eller andra.

De kommer att känna förvirring

När barn alltid är i närvaro av sina föräldrars konfrontationer, då kommer de att tro att denna ständiga konflikt är normal. På så sätt kommer de att växa upp och tro att skrik, förolämpningar, dåligt uppförande och till och med fysisk eller verbal aggressivitet är det normala sättet att relatera till andra. De kommer också att tro att kärlek är en kontinuerlig konflikt. Följaktligen, som vuxna, kommer de kanske inte att hitta en stabil partner på grund av den typ av relation de omedvetet kommer att idealisera.

Psykologiska problem

Det är inte lätt att erkänna detta, men när det finns ett giftigt förhållande mellan föräldrarna, då är det vanligt att barnen i framtiden blir lidande av många osäkerheter. Dessutom kan de uppleva frustration och till och med bli lidande av farliga psykiska sjukdomar som depression.

Aggressivitet som något normalt

Inför föräldrarnas giftiga förhållande kan barn börja tro att aggressivitet är det normala sättet att lösa konflikter. Därmed kan de ta till skrik, slag eller någon annan typ av våld. Dessutom kommer de att få det mycket svårt att kontrollera de mest intensiva känslorna och, med största sannolikhet, kommer de att få problem med att hantera sin ilska. Allt detta kan göra att de blir aggressiva som vuxna.

En ung flicka känner sig frustrerad när hennes föräldrar bråkar i bakgrunden.
Konflikter i hemmet får en negativ inverkan på barn och gör dem oförmögna att koncentrera sig, vilket minskar deras akademiska prestationer.

Problem inom det akademiska området

Ett barn som inte mår bra känslomässigt kommer att få det svårt att koncentrera sig. Av denna anledning är det vanligt att de får problem i skolan och att deras akademiska prestationer förblir låga. Detta kan till och med förväxlas med lathet eller uppmärksamhetsbrist, när problemet i själva verket ligger i deras känslomässiga hälsa.

I skolan kan de också få problem med att relatera till sina klasskamrater och allt detta kan ha en mycket negativ effekt på deras självkänsla. Det är avgörande att de från barndomen lär sig att förstå sina känslor och hantera dem. Vi måste vara medvetna om att de inte bär skulden för deras föräldrars förhållande. Om du tror att du har ett giftigt förhållande med din partner, kontakta då en specialist så att dina barn inte drabbas av konsekvenserna i framtiden.

Skadan för barn kan bli permanent

Föräldrarnas inflytande är avgörande för barnens mentala hälsa. När ett förhållande mellan vuxna blir giftigt eller skadligt för barnet kommer konsekvenserna att visa sig förr eller senare. Föräldrar kan göra saker med de bästa av avsikter, men utan att inse att de skadar sina barn; dessa bräckliga varelser som alltjämt utvecklas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Canales, J.,L. (2014) Padres tóxicos. Editorial: Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.