Thumb Author Ana Couñago

Ana Couñago

Psykolog


Psykolog och pedagogisk psykolog. Hon har lång erfarenhet som skapare av utbildningsprogram och kurser, som volontär inom fritidspedagogisk verksamhet, som barn- och ungdomspsykolog, som kurator och som informationsspridare. Hennes specialområde är pedagogik för barn under speciella förhållanden, och har arbetat med olika institutioner och organisationer med fokus på psykopedagogiskt arbete.

Om författaren

Examen i psykologi från University of Santiago de Compostela (2016). Hon har kompletterat sin utbildning med en magisterexamen i specialpedagogiska behov från University of Deusto (2017) och en magisterexamen i lärarpedagogik, med specialinriktning på utbildningsvägledning, från University of Vigo (2020).

Hon har gått flera olika kurser, bland vilka kursen Tidigt uppmärksammande (2018) och Multisensorisk klassrumskurs i specialpedagogik (2019) spanska konfederationen för undervisningscentra (2018) sticker ut.

Hon har publicerat en artikel för tidskriften Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia i ämnet Hur anknytning påverkar de specifika behoven av pedagogiskt stöd (2017). Hon har skapat onlinekursen Uppmärksammande av högbegåvade studenter och även en kurs i autismspektrumstörningskurs där hon är handledare.

Hon har jobbat på olika föreningar, centra och institut som bedriver psykopedagogiskt arbete. Sedan 2017 jobbar hon som psykolog specialiserad på pedagogik på olika centra och psykologmottagningar. Samtidigt arbetar hon också som volontär inom fritids-pedagogiska verksamhet för barn och som skribent för media och tidskrifter om psykologi och psykopedagogik.


Senaste artiklar