Sport och aktiviteter

Att uppmuntra barn att vara fysiskt aktiva är avgörande för deras psykomotoriska, emotionella och sociala utveckling. I den här sektionen förklarar vi vilka typer av sporter och aktiviteter som uppmuntrar till bra motorisk utveckling hos ditt barn, vilka som kommer att leda till goda värderingar och vilka som hjälper ditt barn att sammankoppla med sin sociala miljö.

Lekcenter är platser för barn att växa

Lekcenter började som en specifikt pedagogisk plats och de började poppa upp i slutet av 1960-talet. Sedan dess har deras huvudmål varit att hjälpa familjer vars barn kan ha inlärnings- eller utvecklingssvårigheter. De ger dessa familjer mer stöd och också…

Sport uppmuntrar lagarbete bland barn

Sport är en del av en aktiv livsstil som är grundläggande för att uppnå en god livskvalitet – fysiskt, emotionellt och psykiskt. Idrott uppmuntrar inte bara till lagarbete bland barn, men det är också ett bra sätt att lära dem…

Fördelar med att spela basket för barn

Basket är en sport för hela kroppen som stärker musklerna, främjar lagarbete och utvecklar självkänslan. Upptäck fler fördelar med att spela basket här nedan! Basket är en bra lagsport som inte bara är dynamisk och rolig, utan även medför stora…

Fördelar med dans för barn

Det finns flera fördelar med dans för både barn och vuxna. Dans ger många psykologiska fördelar. Det är inte bara en fysisk aktivitet, utan det är också roligt och socialt. De flesta barn älskar att dansa. Vi ser ofta att…

Fördelarna med att lära sig spela ett instrument

Fördelarna av att spela ett instrument är märkbara från ögonblicket barnet börjar öva. Att spela ett instrument gynnar en kärlek till disciplin, finjusterad hörsel, finmotorisk utveckling och koncentration. När barn lär sig att spela ett instrument lär de sig kontinuerligt ny…

Fördelar med rytmisk gymnastik för barn

Rytmisk gymnastik är en kombination av dans och balett där det även ingår akrobatik och användandet av ribbor, bollar och hula-hoppringar. Även om många människor tvivlar på utövandet av rytmisk gymnastik i tidig ålder finns det många fördelar med denna…