Sport och aktiviteter

Att uppmuntra barn att vara fysiskt aktiva är avgörande för deras psykomotoriska, emotionella och sociala utveckling. I den här sektionen förklarar vi vilka typer av sporter och aktiviteter som uppmuntrar till bra motorisk utveckling hos ditt barn, vilka som kommer att leda till goda värderingar och vilka som hjälper ditt barn att sammankoppla med sin sociala miljö.

Fördelar med rytmisk gymnastik för barn

Rytmisk gymnastik är en kombination av dans och balett där det även ingår akrobatik och användandet av ribbor, bollar och hula-hoppringar. Även om många människor tvivlar på utövandet av rytmisk gymnastik i tidig ålder finns det många fördelar med denna…