Sport och aktiviteter

Att uppmuntra barn att vara fysiskt aktiva är avgörande för deras psykomotoriska, emotionella och sociala utveckling. I den här sektionen förklarar vi vilka typer av sporter och aktiviteter som uppmuntrar till bra motorisk utveckling hos ditt barn, vilka som kommer att leda till goda värderingar och vilka som hjälper ditt barn att sammankoppla med sin sociala miljö.