Skillnader mellan pedagogik och didaktik

Pedagogik och didaktik är två besläktade begrepp inom utbildningsväsendet, men de betyder inte samma sak. Upptäck skillnaden i den här artikeln!
Skillnader mellan pedagogik och didaktik
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 14 november, 2022

När man talar om utbildning är det vanligt att nämna pedagogik och didaktik. En del tror i det närmaste att dessa begrepp är synonyma, men så är inte fallet, även om de är nära besläktade. Nedan kommer vi att förklara innebörden av var och en av dessa termer, och skillnaderna mellan dem.

Men innan vi går djupare in på detta ämne är det värt att klargöra att det ena inte skulle kunna existera utan det andra, detta eftersom didaktik är en grundläggande del av pedagogiken.

Definitionen av pedagogik och didaktik

Pedagogik är samhällsvetenskapen som syftar till att studera allt som har med utbildning att göra, med hjälp av kunskap från filosofi, antropologi, historia, sociologi och psykologi, bland annat.

Föräldrar hjälper sin dotter med läxorna.

Ordet pedagogik kommer etymologiskt från det grekiska ordet payós, som kan översättas med “barn” och agogía, som betyder “att vägleda”. Därför kan vi säga att detta begrepp bokstavligen betyder “att vägleda barn”.

Å andra sidan är didaktik den disciplin som fokuserar på studiet av undervisnings- och inlärningsprocessen, baserat på pedagogiska teorier. Därmed anses didaktiken vara en gren av pedagogiken.

Etymologiskt kommer detta ord från grekiskan didaskein, som betyder “att undervisa”, och tekne, som betyder “konsten att”. Med andra ord är didaktik: “konsten att undervisa”.

”Konsten att undervisa är konsten att hjälpa till att upptäcka.”

-Mark van Dore-

Med hänsyn till allt ovanstående kan vi bekräfta att pedagogikens slutmål är att forma människor, och för att detta ska kunna ske så krävs didaktik.

Skillnader mellan de båda begreppen

Nu när du känner till definitionen av pedagogik och didaktik är det dags att se vilka de många skillnaderna mellan de två begreppen är.

Å ena sidan ägnar pedagogiken sig åt följande:

 • studerar utbildning i bred och global bemärkelse
 • svarar på frågan: hur utbildar man sig
 • fokuserar på att vägleda pedagogen
 • fokuserar på alla människor, oavsett ålder
 • återspeglar ett specifikt utbildningsprogram eller projekt
 • teoretisk-praktisk kunskap.

Å andra sidan ägnar didaktiken sig åt följande:

 • studerar en specifik del av utbildningen: specifikt uppsättningen metoder, tekniker och strategier för att främja undervisning och lärande
 • svarar på frågan: hur undervisar man?”
 • fokuserar på att vägleda läraren
 • inriktar sig på barn och ungdomar som studerar inom ett utbildningssystem
 • återspeglar den pedagogiska läroplanen som omsätts i praktiken i klassrummet
 • arbetar helt praktiskt.

Det är värt att notera att psykologin spelar en grundläggande roll i didaktiken, eftersom den tillhandahåller de grundläggande begreppen för att förstå inlärningsprocesserna i livets olika skeden.

Dessutom arbetar man didaktiskt med att

 • utforska mekanismer och principer för lärande och andra sätt att arbeta mer effektivt
 • studera principerna för pedagogiskt agerande och hur elever lär sig
 • utveckla metoder och återskapa förutsättningar för undervisning för bästa resultat
 • analysera och föreslå modeller som styr de organisatoriska formerna för pedagogiskt arbete i skolan

Relationen mellan utbildning, pedagogik och didaktik

För att förstå sambandet mellan utbildning, pedagogik och didaktik behöver du känna till definitionen av utbildning. Utbildning är den riktningsprocess genom vilken målet är att utveckla människors potential under hela livscykeln, och inom olika sammanhang (familj, skola, grannskap, etcetera).

En ung flicka som ler mot sin pappa när hon gör sina läxor.

För att utbildningen ska vara effektiv kräver den en vetenskap som studerar den, och detta är pedagogiken. Likaså måste denna vetenskap tillämpas, och för det finns didaktiken, som omsätter pedagogikens teorier i praktiken i skolmiljön.

Kort sagt, att prata om utbildning innebär att man talar om pedagogik, och att tala om pedagogik innebär i sin tur att man talar om didaktik. Därför bör dessa tre begrepp aldrig separeras. Faktum är att samma idé återspeglas av den framstående kubanske pedagogen Justo Alberto Chávez Rodríguez i följande mening:

”Om praktik och teori inte kan skiljas åt, så kan inte pedagogik och didaktik det heller.”


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castillo Ortiz, R., Ortiz Díaz, A., González Alba, M., Salgado Santana, J. y Matos Tamay, E. Pedagogía y Didáctica; una aproximación a estos términos. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Multimed 2012; 16(2). Manzanillo, Cuba.  
 • Grisales-Franco, LM. Aproximación histórica al concepto de didáctica universitaria. Educ. Educ. Vol. 15, No. 2, 2012, 203-218.
 • Vega Román, EA. ¿Pedagogía o ciencias de la educación? Una lucha epistemológica. Revista Boletín Redipe, (9), 2018, 56-82.
 • Zambrano Leal, A. Pedagogía y didáctica: esbozo de las diferencias, tensiones y relaciones de dos campos. Praxis & saber7(13), 2016, 45-61.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.