Stavnings- och läskunnighet

Att främja stavnings- och läskunnighet är nyckeln till våra barns pedagogiska utveckling. Vi föreslår att du lär dig om dessa processer och de strategier du kan använda för att bistå dem i deras lärande. Ta reda på orsakerna till varje svårighet, liksom hur man tidigt upptäcker tillstånd som dyslexi, dysgrafi etc.