Stavnings- och läskunnighet

Att främja stavnings- och läskunnighet är nyckeln till våra barns pedagogiska utveckling. Vi föreslår att du lär dig om dessa processer och de strategier du kan använda för att bistå dem i deras lärande. Ta reda på orsakerna till varje svårighet, liksom hur man tidigt upptäcker tillstånd som dyslexi, dysgrafi etc.

Hur man planerar en bra studieplan

Dagens skolor använder en mer vägledande pedagogik i vilken läraren ses som en guide i elevernas inlärning. Detta är tvärtom mot äldre metodologier där ämnen undervisades med ”katederundervisning”. Men för att hjälpa barn med sin inlärning måste vi lära dem…