Emotionell utbildning

Att undervisa barn om känslor innebär att lära dem visdom, mognad, självständighet och ansvar. Eftersom du är mamma och önskar det bästa för ditt barn, ger vi dig de bästa verktygen, strategierna och teknikerna för att lära det om känslornas värld.

Symbolisk lek hos barn med autism

Autism är en beteendestörning med neurologisk grund som gör det svårt att kommunicera och umgås med andra. Det innebär ofta begränsade intressen och repetitivt beteende. I många fall förhindrar detta barn med autism från att fullt utveckla symbolisk lek, dvs.…

Att ha syskon med särskilda behov

Att ha syskon med särskilda behov behöver inte helt förändra en familjs vardagsliv, men familjen kan behöva justera vissa rutiner och lägga till helt nya. Det är därför du kanske upplever vissa känslor som är svåra att förstå. Hur kan…