Vad lär sig barn av att klä ut sig?

Vad lär sig barn av att klä ut sig? Det finns många egenskaper som utvecklas och kompletterar deras utveckling, ta reda på vilka de är!
Vad lär sig barn av att klä ut sig?
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 24 september, 2022

Att klä ut sig är en av barnens favoritaktiviteter. Men vad många inte vet är att när barn klär ut sig har de inte bara roligt, de lär sig också en mängd värderingar och grundläggande färdigheter för sin integrerade utveckling. Vill du veta mer om vad vi syftar på?

Kostymer är en idealisk pedagogisk resurs för att stimulera symbolisk lek, det vill säga förmågan att skapa berättelser och mentala representationer baserade på fiktiva situationer eller inspirerade av vardagen. Detta gör att barn kan låta sin fantasi flöda och bli alla de människor och karaktärer de vill vara.

“I leken är ett barn normalt över sin ålder, över sitt dagliga beteende; i leken är det som om han var ett huvud högre än sig själv.”

-Lev Vygotsky

Upptäck: De bästa lekarna att leka hemma med barn

Ett barn som klär ut sig till astronaut.
Vad lär sig barn av att klä ut sig? Det finns många fördelar som utvecklas och kompletterar deras utveckling, ta reda på vilka de är!

Vad lär sig barn av att klä ut sig?

Att klä ut sig ger många fördelar för utbildning och korrekt utveckling i barndomen. Tack vare dessa lekfulla aktiviteter lär sig de små följande saker.

De förstärker sin kreativitet och fantasi när de klär ut sig

Barn som måste uppfinna och återskapa berättelser där de själva och deras kostymer är huvudpersonerna tvingas utnyttja all sin kreativitet och fantasi. Om kostymen dessutom är gjord med egna händer, med hjälp av olika material, kläder och föremål, så förstärks den kreativa förmågan ännu mer.

De lär sig att fritt och öppet uttrycka sina känslor och tankar

Medan de bär kostymer slutar barn på något sätt att vara sig själva för att istället bli till andra människor eller karaktärer, vare sig de är verkliga eller fiktiva. Detta gör att de känner sig trygga och bekväma att fritt uttrycka sina sanna känslor och tankar, och att yttra allt de har inom sig (deras rädslor, oro, erfarenheter, ambitioner, etc.).

De utvecklar empati

Tack vare att de leker med kostymer lär sig barn att ta på sig olika roller, det vill säga att sätta sig i andras skor. Detta gör det möjligt för dem att bättre förstå andras känslor, tankar och beteenden.

De skaffar sig sociala och kommunikativa färdigheter

När barn klär ut sig med andra lär de sig att dela aktiviteten med sina kamrater och följa en uppsättning beteenderegler, så förmågan att umgås stimuleras tydligt.

Att klä ut sig bidrar också till att förbättra kommunikationsförmågan, eftersom barn tenderar att använda ett annat språk än vanligt då de leker, och anpassar sig till egenskaperna och personligheten hos de personer eller karaktärer de härmar.

Att klä ut sig ökar förmågan att observera och imitera

I sin lek projicerar barn allt de observerar dag för dag i sin omgivning. När de leker med kostymer imiterar och reproducerar de alltså många av de beteenden, uttryck eller attityder som de tidigare har observerat hos sina äldre.

Därför är det viktigt att vara uppmärksam på hur de små leker, eftersom det säger mycket om dem och den miljö de utvecklas i.

Barn som bär kostymer.

När barn klär ut sig utvecklar de sin inre värld

Barn har en mycket rik inre värld, en värld full av fantasi som de behöver uttrycka på något sätt. Ett bra sätt att göra detta är genom kostymer eftersom, som vi har sett ovan, med dem kan de experimentera och utforska hur de skulle bete sig i andra världar och i andra situationer, till exempel en där de är superhjältar, brandmän, lärare, läkare, etc.

Därmed bygger de små sin egen identitet lite i sänder och reflekterar i sin lek över vem de vill bli.

“Ju mer du klär ut dig, desto mer liknar du dig själv.”

-Jose Saramago

Därför bör barn inte bara bli uppmuntrade att klä ut sig under högtider som påsk och Lucia, utan bör få göra det under hela året, antingen med köpta eller hemmagjorda kostymer.

Säkra kostymer

När du köper eller gör kostymer hemma, kom ihåg att de inte kommer att få samma användning som vanliga plagg. Snarare är kostymer mycket mer krävande när det gäller rörelse och motstånd.

De ska tillåta barn att springa och hoppa utan att trassla in sig eller snubbla och ramla. Snören, band och remmar ska inte vara åtsittande eller innebära risk för kvävning.

Masker, hjälmar eller någon annan anordning som täcker huvudet eller ögonen måste säkerställa andningen av frisk luft.

När det gäller tillbehör, se till att de inte är vassa eller gjorda av trubbiga material, för att undvika stötar eller revor.

Kom ihåg att ditt barn kommer att rollspela, och kommer att föreställa sig att det är smidigare, starkare och skickligare. Tappa därför inte bort dem ur sikte, och hjälp dem vid behov att hålla fötterna på jorden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Córdova Espinoza, C. G. (2019). El disfraz como recurso pedagógico para el desarrollo del pensamiento simbólico en niños de 3 a 4 años (Trabajo de Fin de Grado). Universidad Técnica de Ambato: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Ambato.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.