Uppfostra ett barn

En av de mest grundläggande, men exceptionella, delarna av utvecklingen hos människor är vår uppfostran. Här på Att vara mamma visar vi dig de bästa metoderna, de intressantaste psykologiska teorierna och nycklarna till emotionell intelligens så att du kan uppfostra ditt barn till att bli lyckligt och intelligent.

Matematisk intelligens hos barn

Lärande och utbildning i matematisk intelligens är en grundläggande del av barns kognitiva utveckling. I själva verket är matematisk kompetens vad människor behöver för att beskriva och analysera följande: Antal Platser Former Förändringar Relationer Osäkerheter, sannolikheter och slumpmässighet Som du…

Jean-Jacques Rousseaus pedagogik

Att sätta barnet i centrum för sin egen utbildning är den centrala tanken i Jean-Jacques Rousseaus pedagogik. Han avslöjade sin pedagogiska teori i ett av sina mest erkända verk Emile eller om uppfostran (1762). Denna bok är en filosofisk avhandling om…