Uppfostran

Här är målet att hjälpa dig förstå dina barn bättre. Ungdomsåren är en tid när dina barn börjar finna sin identitet, när deras omgivning och hur de relaterar till den är nyckeln och när din vägledning är vital. Att uppfostra dina tonåringar med bra värderingar och att lära dem hur man hanterar sina känslor kommer hjälpa dem att mogna och vara lyckliga såväll som självsäkra.