De mest anmärkningsvärda egenskaperna hos Gen Z

Här visar vi dig egenskaperna hos Gen Z och hur den inom kort största demografiska gruppen prioriterar sina levnadsförhållanden.
De mest anmärkningsvärda egenskaperna hos Gen Z
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Under de senaste åren har mycket skrivits om millenials, de unga som föddes mellan 1982 och 1995. Termen avser de som växte upp efter expansionen och utveckling av internet och annan ny teknik. Vi hör numera dock mer och mer om följande generation, Gen Z. Här presenterar vi några av egenskaperna hos Gen Z.

Denna nya generation inkluderar de som är födda, ungefär, mellan 1995 och 2010, vilket är digitaliseringens och, i väst, tjänsteekonomins era. Vill du veta de mest anmärkningsvärda egenskaperna? Notera då vad vi kommer att berätta nedan.

“Varje generation vill ha en symbol, nya människor, nya namn, de vill skilja sig från de tidigare generationerna.”

-Jim Morrison-

En grupp leende tonåringar.

De mest anmärkningsvärda egenskaperna hos Gen Z

Unga människor som tillhör Gen Z, liksom alla andra generationer, uppvisar specifika egenskaper präglade av erfarenheter och omständigheter. Nedan, baserat på information från Coolhunting Group, visar vi några av dem.

1. Gen Z är den första generationen av digitalt infödda

De unga i Gen Z är de första digitala infödingarna, eftersom elektroniska enheter har omringat dem sedan de föddes, och de har interagerat med enheterna sedan deras första år i livet. Detta gör att de tenderar att använda dem, särskilt mobiltelefoner, för att utföra en mängd dagliga aktiviteter, till exempel:

  • Kommunikation
  • Informationssökande
  • Inlärning
  • Spelande
  • Shopping

Dessutom ägnas en stor del av fritiden åt att använda sociala nätverk samt streama videos.

“Internet är mycket mer än en teknik. Det är ett kommunikationsmedel för interaktion och social organisation.”

-Manuel Castells-

2. De är otåliga och tappar lätt koncentrationen

På grund av deras omfattande användning av modern teknik är de vana vid omedelbar tillfredsställelse. Detta beror till viss del på att de kan få tag på allt online, enkelt och snabbt.

Men det verkliga livet fungerar inte alltid så, vilket leder till att de saknar tålamod, visar liten tolerans för frustration och tappar koncentrationen efter en kort stund.

3. De är mer oroliga över miljön

Denna generation har vuxit upp med en kontinuerlig påminnelse om hur människor påverkar miljön negativt och de problem som detta kan orsaka på kort och lång sikt. Därför är de i allmänhet människor som är engagerade i omvårdnaden och skyddandet av miljön. De är personer som vill bekämpa klimatförändringar.

4. De är mer pessimistiska

De som är födda mellan 1995 och 2010 har upplevt den stora ekonomiska krisen 2008 och dess konsekvenser under sin barndom. På grund av detta är de mer socialt och ekonomiskt pessimistiska, försiktiga och ansvarsfulla jämfört med tidigare generationer.

“Gen Z är realistiska. De har vuxit upp i en värld full av påminnelser om vad som är fel och vad som behöver förändras.”

-Lance Shields-

5. De respekterar “mångfald”

Svenska människor som ingår i Gen Z föddes in i ett globaliserad land som präglas av kulturell mångfald, så inom vissa socioekonomiska kretsar är de vana vid att leva och interagera med olika kulturer. Tvärtemot detta gäller dock följande: Genom att lätt hitta likasinnade via sociala medier kan åsiktsmångfalden inom vänskapskretsen i många fall vara i princip helt homogen.

Tonåringar sitter med sina telefoner.

Utbildningen de får propagerar dock jämlikhet, inkludering och respekt för mångfald. Allt detta får dem att utveckla ett flexibelt och, ibland, kritiskt sinne när det gäller sociala frågor.

Förstå egenskaperna hos Gen Z

För att förstå barn, tonåringar och unga i dagens värld, det vill säga de nya generationerna, är det viktigt att veta vad deras egenskaper är. Dessutom måste vi känna till deras oro, tankar och personlighetsdrag, etc.

Om du är en mamma eller pappa till en person som tillhör Gen Z, eller om du har mycket kontakt med dem, har du säkert en mycket bättre förståelse av deras dagliga beteenden och attityder än vad man får efter att ha läst den här artikeln.

Vi måste dock nämna att detta är en generation under uppbyggnad som fortfarande har mycket att leva och uppleva, vilket kommer att förändras med åren. Är du redo att se dem växa och mogna?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.