Social miljö

Det är viktigt för ett barns självkänsla och självbild att ha ett bra förhållande till sin miljö. Familjedynamik, dess personlighet och hur det relaterar till sina kamrater spelar en viktig roll i dess psykosociala anpassning. Denna sektion ger dig allt du behöver för att lyckas på det här området.

Uppmuntra humor i klassrummet
Uppmuntra humor i klassrummet

Att medvetet utveckla och främja ett sinne för humor i klassrummet har både pedagogiska och lekfulla fördelar, eftersom det hjälper barn att utvecklas på många plan. Ett sinne för humor…