Social miljö

Det är viktigt för ett barns självkänsla och självbild att ha ett bra förhållande till sin miljö. Familjedynamik, dess personlighet och hur det relaterar till sina kamrater spelar en viktig roll i dess psykosociala anpassning. Denna sektion ger dig allt du behöver för att lyckas på det här området.

Mostrar har rollen som andra mammor

Mostrar brukar vara lika glada över sina syskonbarn som deras mödrar. Mostrar är en grundläggande pelare i en familj. De ger stora kramar för att trösta sina systerdöttrar och systersöner och hjälper föräldrarna så gott de kan.

Generella karaktärsdrag hos millennieföräldrar

Millennieföräldrar föddes mellan 1982 och 1994. De är med andra ord en del av millenniegenerationen (även känd som Generationen Y). I följande artikel kommer vi att belysa några vanliga karaktärsdrag av deras unika kulturella identitet. I allmänhet är millenniegenerationen eftertänksamma…

Ditt beroende av mobilen skadar ditt barn

Det är ingen hemlighet att vuxna i dagens samhälle tillbringar för mycket tid med och blir beroende av mobilen. Kommunikationsmedlen verkar ha förändrats, och sociala medier och mobiltelefoner är en prioritet för många människor. Det här kan bli riktigt skadligt…

4 tecken på emotionell försummelse av barn

Barn absorberar allt från sin omgivning, vare sig bra eller dåligt, och gengäldar det exponentiellt. Därför kan emotionell försummelse få allvarliga konsekvenser för deras framtida välmående. I barndomen är vi till stor del beroende av föräldrar och vårdnadsgivare. Inte bara…

Fördelarna med att resa i ung ålder

Att resa i ung ålder kan helt förändra en persons liv. Kunskap om olika livsstilar och kulturer kan få en att ifrågasätta sina egna övertygelser och perspektiv. Småttingar borde få chansen att resa, för det kan vara en livsförändrande upplevelse.…

Därför är farmor viktig för ditt barn

En farmor eller mormor är viktig i ett barns liv och kan vara en unik källa till visdom och vägledning. Många föräldrar vänder sig till mor- och farmödrar för hjälp. Långa arbetstider, utmattning, ansvar i hushållet och sjukdomar är bara några…