Social miljö

Det är viktigt för ett barns självkänsla och självbild att ha ett bra förhållande till sin miljö. Familjedynamik, dess personlighet och hur det relaterar till sina kamrater spelar en viktig roll i dess psykosociala anpassning. Denna sektion ger dig allt du behöver för att lyckas på det här området.

Vikten av att låta elever ha en röst

Utbildningssystemet har möjligheten och privilegiet att forma människor, inte bara akademiskt, utan även vad gäller värderingar. Därför är skolan den bästa platsen att skapa ett bättre samhälle inför framtiden. För att uppnå detta är det viktigt att lyssna på barn…

Mitt barn har problem att skaffa vänner

Vänskap är viktigt oavsett ålder. Ett sunt och aktivt socialt liv tidigt i livet bidrar dock särskilt till att förbättra självkänslan. Om du märker att ditt barn har problem med att skaffa vänner, fortsätt läsa. Det är viktigt för barn…

Hur man kan förebygga barnmisshandel

Barnmisshandel förekommer tyvärr fortfarande och kan helt förstöra någons barndom och ha allvarliga konsekvenser i framtiden. För att förebygga barnmisshandel måste föräldrar skydda sina barn och kunna identifiera misstänkt beteende. Föräldrar bör också prata med sina barn om sex och…

Gör inte jämförelser syskon emellan

Det är viktigt att inte jämföra syskon. Tyvärr är det något som föräldrar ofta gör när deras barn är små. De jämför sina barn med andra barn i skolan eller i ett idrottslag. Andra gånger gör de jämförelser syskon emellan.…

Vikten av socialisering under barndomen

Människor är sociala varelser som spenderar dagarna med att interagera med andra och med samhället. Våra relationer med andra hjälper till att skydda oss mot stress och ger förbättrad mental och fysisk hälsa. Fortsätt läsa för att lära dig om…

De bästa husdjuren för barn

De bästa husdjuren för barn är de som är naturligt tålmodiga, snälla och kärleksfulla mot barn. Det garanterar inte bara barnens säkerhet utan även att djuret mår bra i ert hem. Att leva med husdjur hjälper barn att stärka sitt…

Uppfostra tvåspråkiga barn: OPOL-metoden

OPOL, som står för one parent, one language (en förälder, ett språk), är ett tillvägagångssätt där varje förälder interagerar med sina barn på ett annat språk. Metoden låter barn träna båda språken ofta och naturligt. Som ett resultat lär barnen…

Konsekvenser hos barn av frånvarande föräldrar

Numera växer många barn upp med frånvarande föräldrar. Det finns många faktorer som leder till att föräldrarna är frånvarande. En sak står dock klart: Barnen är nästan alltid de som drabbas mest av konsekvenserna av att växa upp med frånvarande…

3 lekar för att lära barn konflikthantering

Förr eller senare kommer alla människor att uppleva konflikter i sina liv. Därför är det viktigt att ha de rätta redskapen för att hantera de här situationerna. Så hur kan vi lära barn konflikthantering? En grundläggande del av utbildning och…

Hur man hanterar konflikter i klassrummet

Faktum är att konflikter i klassrummet är en verklighet som man inte kan fly ifrån. Skolorna är inte bara platser för inlärning; de är också platser där man dagligen interagerar med andra. En skola är en plats där bråk ofta…

Hur påverkas barn av att byta skola?

Att byta skola involverar en komplex process av anpassning där barnet måste konfrontera sin rädsla för det okända. Barnet kommer sannolikt att uppleva känslor av osäkerhet eller otrygghet, vilka kan få honom eller henne att känna sig hjälplös inför den…

Distraherad i skolan? Det finns lösningar!

”Min son/dotter blir distraherad i skolan.” Det finns många mödrar som uttrycker det här, och det är ett av de vanligaste orosmomenten när det kommer till barn i skolåldern. Barns bristande uppmärksamhet kan påverka deras lärande och deras akademiska resultat.…

5 saker som ditt ensambarn bör lära sig

Trots sociala problem tycks födelsetalen inte minska. Fler och fler par skaffar barn. Det finns dock fortfarande många par som bestämmer sig för att bara skaffa ett ensambarn. Att ha flera barn kan vara komplicerat. Det handlar om att både…