Förstå ditt barn bättre

Varje barn har sitt eget temperament, sin egen personlighet och unika behov. Vissa hanterar livet positivt medan andra kan vara lite mer krävande. Vi förklarar hur du förstår ditt barn bättre och inte ger upp i processen.

Hur man hanterar tvåårstrots

När barn fyller två år kommer de in i en period av stora fysiologiska och psykologiska förändringar, nästan som en liten pubertet. De börjar kräva autonomi och uttrycka sin personlighet på sätt som ibland kan vara påfrestande för deras föräldrar…

Hur man hjälper barn med dyslexi

Det första steget mot att hjälpa barn med dyslexi är att förstå att dyslexi helt enkelt är en inlärningssvårighet och inte ska betraktas som en funktionsnedsättning. Det är inte ett intellektuellt problem alls. Det upptäcks vanligen runt 6 års ålder…

Jakten på popularitet bland tonåringar

Jakten på popularitet är naturlig bland tonåringar så länge som den ligger inom normala parametrar. Socialisering under dessa år kommer att vara grundläggande för deras liv. Tonåringar behöver identifiera sig med sin sociala cirkel och känna att de hör hemma och…