sjukdom

Rotavirus: Vad det är, symptom och behandling

Vad är egentligen rotavirus? Denna mycket smittsamma sjukdom är förknippad med en infektion som kallas gastroenterit, eller mag- och tarmkatarr, och kommer med symptom som diarré, uttorkning, kräkningar och feber. Rotavirus är mycket vanligt förekommande, och i allmänhet har det inga…

ADHD: är det på riktigt?

Attention Deficit Disorder, med eller utan hyperaktivitet (ADHD), är en av de mest kontroversiella diagnoserna i vår tid. Med tanke på syndromets heterogenitet anser många att det bara är en alltför enkel diagnos för problematiska barn. Det finns dessutom brist…

Autism hos barn: Allt du behöver veta

Autism är en funktionsvariation som ger sig till känna under barndomen. Det påverkar pojkar mer än flickor. Autism hos barn kan variera från grav till mild och de kan behöva olika mycket hjälp och stöd i sin vardag. Vissa barn…

Skelning: orsaker, diagnos och behandling

Skelning eller strabism är en anomali som påverkar synen som resultat av brist på samordning mellan ögonen. Tidig upptäckt är viktig för att kunna påbörja behandlingen så snart som möjligt. Den största risken med att fördröja behandlingen är att ett…

Migrän under tonåren: Ett känsligt problem

De flesta gånger vi får huvudvärk är det bara tillfälligt och vi ägnar inte mycket uppmärksamhet åt det. Det finns dock gånger när huvudvärken kan bli mer ihållande och näst intill outhärdlig.  Migrän är återkommande och intensiv huvudvärk. De är…

Allt du behöver veta om dysfasi hos barn

Dysfasi hos barn är ett tillstånd som främst medför svårigheter med språket. Vad som karaktäriserar det är en märkbar brist på tal eller förståelse i förhållande till barnets ålder. Det innefattar också evasiva beteenden som att inte svara, undvika ögonkontakt,…

Barn som har ont i halsen

Inflammationer i svalget, eller faryngit som det även kallas, orsakar ont i halsen, irritation, feber och svullna halsmandlar. När barn har ont i halsen kan det vara resultatet av en infektion i svalget som kan orsakas av en mängd olika…

Vad handlar anti-vaccinrörelsen egentligen om?

Anti-vaccinrörelsen är inget nytt – den har funnits sedan de första vaccinerna kom. Rörelsen är väldigt farlig eftersom den utsätter allmänhetens och individens hälsa för stor fara. Dessutom finns det inga vetenskapliga bevis som talar mot vacciner. Barn och individer…

12 tecken på barnleukemi att vara uppmärksam på

Tyvärr är leukemi en verklighet i många barns liv idag. Det är en typ av cancer som ofta hittas hos unga barn och är i dessa fall känd som barnleukemi. Även om barnleukemi är en mycket allvarlig sjukdom, finns behandling…