sjukdom

Luftvägsinfektioner hos barn: Vad du behöver veta

Luftvägsinfektioner hos barn uppstår när patogener infekterar näsborrarna, munnen, svalget och stupröret (övre luftvägarna), samt luftröret, lungorna och alveolerna (nedre luftvägarna). En del barn har immunologiska oegentligheter som gör dem mer mottagliga för luftvägsinfektioner. De kan även bero på omständigheter…

När behöver man ta ut tonsillerna på barn?

Numera är kirurgi för att ta ut tonsillerna, eller halsmandlarna, inte lika vanligt som för några år sedan. Det finns två anledningar till att läkare väljer att ta ut tonsillerna: tonsillit (halsfluss) och sömnapné. Normalt bestämmer en specialist om man…

Cystisk fibros hos barn

Cystisk fibros är ett tillstånd som alla föräldrar, eller alla som planerar att någonsin bli föräldrar, bör känna till. Om symptomen på cystisk fibros ignoreras kan barnet hamna i en potentiellt livfarlig situation, så det är viktigt att känna igen…

Vad är akondroplasi hos barn?

Akondroplasi hos barn är en av de mest kända formerna av kortvuxenhet eller dvärgväxt. Det är ett medfött genetiskt tillstånd som påverkar tillväxten av ben och armar hos 1 av 25 000 barn som kommer till världen. Enligt studier vet…

Vad är torticollis hos barn?

Torticollis, eller nackspärr, kan förekomma även hos spädbarn. Detta är ofta på grund av en svår förlossning eller en felaktig position i livmodern. Det kallas då kongenital muskulär torticollis. De flesta barn upplever inte någon smärta med det, men de…

Arteriell hypertoni hos kvinnor

Fram till några år sedan var arteriell hypertoni – högt blodtryck – mer vanligt förekommande hos män. Dock har fallen ökat betydligt bland kvinnor under de senaste åren. En tyst och mycket utbredd sjukdom Högt blodtryck anses ofta vara en…

Rotavirus: Vad det är, symptom och behandling

Vad är egentligen rotavirus? Denna mycket smittsamma sjukdom är förknippad med en infektion som kallas gastroenterit, eller mag- och tarmkatarr, och kommer med symptom som diarré, uttorkning, kräkningar och feber. Rotavirus är mycket vanligt förekommande, och i allmänhet har det inga…

ADHD: är det på riktigt?

Attention Deficit Disorder, med eller utan hyperaktivitet (ADHD), är en av de mest kontroversiella diagnoserna i vår tid. Med tanke på syndromets heterogenitet anser många att det bara är en alltför enkel diagnos för problematiska barn. Det finns dessutom brist…

Autism hos barn: Allt du behöver veta

Autism är en funktionsvariation som ger sig till känna under barndomen. Det påverkar pojkar mer än flickor. Autism hos barn kan variera från grav till mild och de kan behöva olika mycket hjälp och stöd i sin vardag. Vissa barn…

Skelning: orsaker, diagnos och behandling

Skelning eller strabism är en anomali som påverkar synen som resultat av brist på samordning mellan ögonen. Tidig upptäckt är viktig för att kunna påbörja behandlingen så snart som möjligt. Den största risken med att fördröja behandlingen är att ett…