sjukdom

Hur vet man om man har ett bubbelbarn?

Spädbarn med svår kombinerad immunbrist, s k bubbelbarn, får svåra och allvarliga infektioner till följd av brister i immunförsvaret som gör att omgivningen hela tiden riskerar deras hälsa. Barn födda med svår kombinerad immunbrist (SCID) har en avvikande utveckling av…

Cystisk fibros hos barn

Cystisk fibros är ett tillstånd som alla föräldrar, eller alla som planerar att någonsin bli föräldrar, bör känna till. Om symptomen på cystisk fibros ignoreras kan barnet hamna i en potentiellt livfarlig situation, så det är viktigt att känna igen…

Vad är akondroplasi hos barn?

Akondroplasi hos barn är en av de mest kända formerna av kortvuxenhet eller dvärgväxt. Det är ett medfött genetiskt tillstånd som påverkar tillväxten av ben och armar hos 1 av 25 000 barn som kommer till världen. Enligt studier vet…

Vad är torticollis hos barn?

Torticollis, eller nackspärr, kan förekomma även hos spädbarn. Detta är ofta på grund av en svår förlossning eller en felaktig position i livmodern. Det kallas då kongenital muskulär torticollis. De flesta barn upplever inte någon smärta med det, men de…

Arteriell hypertoni hos kvinnor

Fram till några år sedan var arteriell hypertoni – högt blodtryck – mer vanligt förekommande hos män. Dock har fallen ökat betydligt bland kvinnor under de senaste åren. En tyst och mycket utbredd sjukdom Högt blodtryck anses ofta vara en…

ADHD: är det på riktigt?

Attention Deficit Disorder, med eller utan hyperaktivitet (ADHD), är en av de mest kontroversiella diagnoserna i vår tid. Med tanke på syndromets heterogenitet anser många att det bara är en alltför enkel diagnos för problematiska barn. Det finns dessutom brist…

Autism hos barn: Allt du behöver veta

Autism är en funktionsvariation som ger sig till känna under barndomen. Det påverkar pojkar mer än flickor. Autism hos barn kan variera från grav till mild och de kan behöva olika mycket hjälp och stöd i sin vardag. Vissa barn…