Sport på hjul för barn: Vilka försiktighetsåtgärder bör man vidta?

Sport på hjul kräver ett antal försiktighetsåtgärder för att barn ska kunna bygga upp sitt självförtroende på ett säkert sätt.
Sport på hjul för barn: Vilka försiktighetsåtgärder bör man vidta?
Andrés Felipe Cardona Lenis

Skriven och verifierad av idrottspedagogen Andrés Felipe Cardona Lenis.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

De försiktighetsåtgärder som barn bör vidta när de utövar sport på hjul är åtaganden som hela familjen bör vara del av.

Ofta föredrar små barn att inte använda säkerhetsutrustning på grund av bristen av komfort de då upplever, eller till och med på grund av hur de ser ut. Trots detta är utrustningen praktiskt taget obligatorisk.

Som föräldrar är det nödvändigt att motivera barn att använda dessa tillbehör, samt att implementera en rad andra försiktighetsåtgärder så att de små kan få njuta av sin sport på ett säkert sätt.

De försiktighetsåtgärder du bör vidta då det kommer till sporter på hjul

De flesta sporter på hjul utförs utomhus, så de är goda alternativ för barn som lätt fastnar framför alla skärmar inomhus. Utöver detta erbjuder denna typ av träning många fysiska och psykologiska fördelar som inte kan ignoreras.

En annan viktig aspekt relaterad till sport på hjul är deras fokus på sällskap, eftersom alla dessa aktiviteter kan utföras med familj och vänner.

Med allt detta i åtanke och för att få så många fördelar som möjligt är det nödvändigt att följa en rad försiktighetsåtgärder. Nedan visar vi dig vilka är de mest relevanta försiktighetsåtgärderna du bör vidta.

1. Använd rätt skyddsutrustning

Skyddsutrustningen är helt klart en av de första nycklarna till att utöva sport på hjul, och kanske den viktigaste faktorn för god träning. Deras korrekta användning måste säkerställas före, under och efter träning, både hos barn och vuxna.

Ditt mål som förälder är att uppmuntra dina barn att använda dessa element, och att övervaka att de används korrekt på det sätt som de är designade för.

En annan aspekt du bör ta hänsyn till är storleken på dessa tillbehör, eftersom barn ofta ses med hjälmar som är större än rekommenderat eller som är för små för deras dimensioner. Detta är ett potentiellt allvarligt misstag, eftersom det ger en falsk känsla av säkerhet när det inte effektivt förhindrar skador.

Ett litet barn som sitter på en springcykel.
Hjälmar och annan säkerhetsutrustning som dina barn använder måste vara av rätt storlek för dina barn. Annars kommer de att förlora sin skyddande funktion eller till och med öka risken för olyckor.

2. Implementera träningshjul

Träningshjul anses vara en av de mest populära försiktighetsåtgärderna som är kopplade till cyklar. Denna åtgärd har utvecklats över tid och dess styvhet har varierat för att uppnå en allt bättre anpassning till terrängen.

Dessa element är tillrådliga för de barn som är nybörjare i cykling och även för de som saknar ett gott balanssinne, eller som är rädda för att träna.

Precis som med säkerhetselementen rekommenderar vi att du ser till att både cykeln och stödhjulen har rätt storlek för ditt barn.

3. Se till att hjulen har rätt storlek för ditt barn

Sport med hjul involverar användningen av yttre utrustning. De mest kända är cyklar, rullskridskor och skateboards.

Bland de viktigaste försiktighetsåtgärderna för att utöva sport på hjul är storleken på hjulen. Helst bör barn använda element som är lämpliga för deras storlek.

Ett tydligt exempel på detta blir uppenbart med skridskor. Om ett barn bär ett par rullskridskor som är större än vad som rekommenderas för dess storlek, då är det mer sannolikt att det skadar sig, och det faller lättare. Samma sak kan hända med cyklar, som är obekväma och farliga om de inte passar barnets kroppsstorlek.

4. Förse dem med lämpliga skor

Alla sporter på hjul utförs inte med hjälp av utrustning på fötterna, så som är fallet med rullskridskoåkning. Många metoder kräver istället kontakt med marken, varmed skor blir av stor betydelse. Med det i åtanke måste du ta hänsyn till resistenta skor samt barnens storlek och smak.

5. Använd metodiska element

Sporter på hjul medför en viss skaderisk, och därmed bör de utföras lugnt och försiktigt. Det är till och med nödvändigt att implementera övningar för att uppnå en långsammare övergång. Beroende på vilken sport dina barn väljer kommer metoden för att uppnå detta att vara olika.

När det till exempel gäller skateboard så används med fördel bredare brädor än vanligt, vilket möjliggör lägre hastigheter.

En pojke som puttar en flicka på en skateboard.
Sport på hjul är utmanande och väldigt roliga för dina barn. Ledsaga dem på bästa sätt så att de kan njuta av aktiviteterna på ett säkert sätt.

Delta aktivt i dina barns idrottsvård

Som förälder är din grundläggande plikt att säkerställa dina barns säkerhet, oavsett vilken sport de utövar. Av denna anledning rekommenderar vi dig att aktivt och konsekvent delta i denna praxis. Och om du inte vet något om den form de väljer, försök att göra lite research och hålla dig informerad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.