5 balanslekar för barn

Balanslekar stimulerar inte bara denna fysiska kapacitet, de är också bra sätt att underhålla barn. Fortsätt läsa för att lära dig mer!
5 balanslekar för barn
Andrés Felipe Cardona Lenis

Skriven och verifierad av idrottspedagogen Andrés Felipe Cardona Lenis.

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2023

Balanslekar för barn spelar en viktigare roll än du kan föreställa dig. Genom denna typ av aktivitet stimuleras olika färdigheter och fysiska förmågor av alla slag.

Även om varje barn har en medfödd förmåga att upprätthålla balans så är den inte alltid tillräckligt utvecklat. Därför är det bäst att uppmuntra träning av den regelbundet. Och vad bättre sätt finns det att göra det än med hjälp av roliga lekar?

Balanslekar för barn

Att stimulera och stärka barns olika fysiska förmågor är ingen lätt uppgift, och om du bara närmar dig det utifrån teori, då kan det bli en tråkig uppgift även för dig.

Med det i åtanke råder vi dig att lita på mer underhållande och lättförståeliga alternativ, som lekar. Genom denna typ av aktivitet kan du arbeta med de olika utvecklingsområdena samtidigt som dina barn har roligt.

Här följer några lekfulla sätt att ha kul med dina barn där hemma, på gården eller i vilken miljö som helst.

1. Ballerinaleken

En far och dotter bär skjol och dansar balett i sitt hem.

Ballerinaleken kräver en hög grad av balans och koncentration. Vi föreslår att du gör det hela till en tävling för att motivera dina barn ännu mer.

För att utföra leken ställer sig barn upp och höjer armarna ovanför huvudet, precis som en balettdansös. Sedan måste de böja ett ben och placera sin fotsula på sidan av knät.

Från denna position ska de utföra en piruett, och den första som slutför den kommer får en poäng. De kanske tycker att det är lätt, men det är ganska komplicerat.

2. Lindans

Att efterlikna de stora cirkusartisterna är ett underhållande alternativ för barn. Vem gillar inte cirkus med alla dess akrobater?

Du kan börja med att berätta för dina barn att detta är en av alla balanslekar som behövs för att få dem på rätt spår inom den här typen av akrobatik. När det gäller att utföra leken måste ni sträcka ut ett rep som inte är för tunt på marken.

Målet är att de små ska korsa hela repets längd utan att röra marken. Om de faller eller nuddar marken med ena foten måste de börja om.

Kom ihåg att denna aktivitet kräver ett stort utrymme för att sträcka ut repet och följa ”linan”. Vi rekommenderar att du utför det på ett öppet fält.

3. Vattenhinderbana

Barn älskar hinderbanor och de älskar också vatten, åtminstone när det kommer till att leka med det. Denna aktivitet blandar två av de mest underhållande sakerna, som du bör dra nytta av.

Först bör du skapa en bana med hinder utanför dörren, så att barnen kan gå igenom hela banan. Sedan måste du placera två behållare, en i början och den andra i slutet av kretsen. Den första ska ha vatten i sig och den sista ska vara helt tom.

Syftet med den här aktiviteten är att varje barn ska fylla en plastmugg med vatten, genomföra hinderbanan utan att tappa innehållet och lägga den i behållaren i slutet. Den som fyller den först står som vinnare!

4. Statyleken

Detta är ett av de mest grundläggande balansspelen och kan utövas av barn i alla åldrar. Vi rekommenderar att du gör det i grupp för att lättare motivera dem.

Statyleken består av att röra sig runt ett givet utrymme samtidigt som du gör någon typ av gest eller rörelse. När du väl säger ordet “staty” måste barnen förbli helt statiska i den positionen.

Barnet som rör sig under denna tid måste uppfylla en utmaning som valts av de andra deltagarna i spelet.

5. Leken med sked och tofs

Spelet med sked och tofs är en annan balanslek som anses vara en klassiker. Ändå är det alltid en hit.

För att utföra den rekommenderar vi att du ställer upp en enkel hinderbana, utan alltför många hinder, på ett öppet fält. Varje barn tilldelas sin egen plastsked och tofs.

Barnen ska hålla skeden med munnen och placera tofsen på den bredaste delen. Sedan måste varje barn ta sig igenom hela hinderbanan med tofsen ovanpå skeden. Om den tappas måste de börja från början.

Tre barn som balanserar på ett fallna träd i skogen.

Balanslekar, leta efter en lämplig plats

Även om inte alla balanslekar kräver ett stort utrymme så är det bäst att hitta en säker miljö där barn kan leka fritt.

Försök att hitta en uteplats med stora naturområden. Förutom att stimulera denna fysiska förmåga kommer du att få dem att känna sig trygga och motiverade.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.