Vad är ostrukturerad lek och varför är det viktigt?

Ostrukturerad lek är mycket viktig för barns utveckling. Det lär de små att hantera det oväntade och hur man interagerar positivt med andra.
Vad är ostrukturerad lek och varför är det viktigt?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ostrukturerad lek är lek utan förutbestämda regler. Det finns inga organiserade lag, uniformer, lärare eller tränare. Det är spontant, något som barnen uppfinner på plats och som förändrar sig under dagen.

Det är den typ av lek när små barn jagar varandra runt på gården i oändlighet. Eller när en grupp barn leker i timmar i ett fort de byggt med gamla flyttlådor.

Ostrukturerad lek är förstås roligt, men forskning visar dessutom att det är oerhört viktigt för utvecklingen av barns kroppar och hjärnor. Ett av de bästa sätten att uppmuntra ostrukturerad lek hos små barn är att förse dem med mångsidiga leksaker, alltså leksaker som de kan använda på flera olika sätt.

Det är viktigt med ostrukturerad lek i barndomen

Nedan följer några anledningar till varför ostrukturerad lek är så viktigt för barn. Med dessa exempel kommer du att förstå varför det är avgörande att regelbundet uppmuntra denna typ av lek för dina barn.

Det är viktigt med ostrukturerad lek i barndomen

Vad är ostrukturerad lek så viktigt?

Ostrukturerad lek är viktigt eftersom det förändrar hjärnans struktur på betydelsefulla sätt. Det stärker också kopplingarna mellan neuronerna (nervceller) i prefrontala cortex. Detta område i hjärnan anses vara det verkställande kontrollcentret som ansvarar för problemlösning, planering och känsloreglering.

Eftersom ostrukturerad lek innebär att testa på olika strategier utan särskilda mål eller allvarliga konsekvenser, kan barn med denna lek utöva olika aktiviteter under lekförhållanden för att se vad som händer. Ostrukturerad lek lär dem hur man hanterar det oväntade; en färdighet av stor betydelse i dagens osäkra värld.

Ostrukturerad lek aktiverar hela neocortex

Många olika saker i våra liv påverkar genuttrycket (oavsett om genen är aktiv eller inte). Dessa faktorer innefattar vår miljö och de aktiviteter som vi deltar i. Jaak Panksepp, professor vid University of Washington, har undersökt detta i studier som utfördes på råttor.

Han fann att till och med bara en halvtimmes lek påverkade aktiviteten hos många olika gener och aktiverade den yttre delen av råttornas hjärna, dvs. neocortex. Detta är det område av hjärnan som vi använder för högre funktioner som tänkande, språk och rumsuppfattning. Vi vet inte säkert ett detta är vad som händer hos människor, men vissa forskare tror att det förmodligen gör det.

Det lär barn positiv interaktion med andra

Ursprungligen trodde man att den lek man kan se bland djur bara var en metod för att de skulle bli mer effektiva jägare. Men Panksepps studie på råttor fick honom att dra slutsatsen att lek har en helt annan funktion. Nämligen att det lär unga djur att interagera med andra på ett positivt sätt. Efter sina studier menar han att lek är en metod för att utveckla prosociala hjärnor.

Barn som leker är ofta bättre i skolan

Sociala färdigheter som förvärvats genom lek kan hjälpa barn att bli bättre i skolan. Forskning har visat att barns sociala färdigheter är den bästa förutsättningen för goda resultat i skolan.

Det har också visats att i länder där man har längre raster  i skolan, tenderar barnen att göra bättre i från sig i klassrummet.

längre raster gör att barnen presterar bättre i skolan

Ostrukturerad lek får barn att röra på sig

Vi är alla oroade för att våra barn får för lite fysisk aktivitet eftersom de ägnar stora delar av sin tid fastklistrade vid sina elektroniska enheter där det bara är deras tummar som får någon träning.

Ostrukturerad lek, som att springa omkring i trädgården, klättra i träd eller leka på lekplatser i skolor eller parker, innebär att man rör på hela kroppen.

Fysisk aktivitet hjälper barn att hålla en hälsosam vikt och motverkar utvecklingen av typ 2-diabetes, ett mycket vanligt tillstånd hos barn världen över, genom att öka kroppens känslighet för hormonet insulin.

I dagens hektiska värld är det vanligt att föräldrar och barn fyller varenda minut av dagen med strukturerade aktiviteter. Aktiviteterna kan vara allt möjligt, såsom musiklektioner, kampsporter och fotboll- och basketträning. Och till det ett brett utbud av särskilda kurser och läger på helger och sommarlov.

Vi underskattar ofta vikten av att avsätta tid för ostrukturerad lek – tid för barnen att träffas med absolut ingenting planerat och inga speciella mål i åtanke förutom att bara ha kul.

Denna typ av lekar är mycket viktiga under barndomen. Det är faktiskt lika viktigt som att gå i skolan. Så om du vill ge dina barn en bra och gynnande framtid, låt dem leka ostrukturerade lekar!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gruss, L., Rosemberg, F. (2017) Los Niños y El juego. La Actividad Lúdica De 0 A 5 años. Editorial: Ediciones Continente.
  • Hamilton, J. (2014). Scientists Say Child’s Play Helps Build A Better Brain. Heard on morning edition. https://www.npr.org/transcripts/336361277?t=1597223524179
  • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Bandura, A., & Zimbardo, P. G. (2000). Prosocial foundations of children’s academic achievement. Psychological science11(4), 302-306. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11273389/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.