Den lämpligaste sporten för dina barn baserat på deras personlighet

Den lämpligaste sporten för dina barn kan avgöras av deras personlighet, eller hur de beter sig tillsammans med andra barn.
Den lämpligaste sporten för dina barn baserat på deras personlighet
Andrés Felipe Cardona Lenis

Skriven och verifierad av idrottspedagogen Andrés Felipe Cardona Lenis.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Den lämpligaste sporten för dina barn kan väljas utifrån deras personlighet, eftersom sättet de beter sig på kommer med specifika egenskaper som påverkar deras smak och beslut.

Att sätta etiketter på barn är inte optimalt, men det är omöjligt att inte associera beteenden och sättet att vara med en persons intressen. Därför tenderar de lugnaste och mest introverta barnen att leta efter stillsammare aktiviteter, medan de mest energiska gillar de mest livliga förslagen.

I den här artikeln kommer vi att reflektera över de olika sporterna och personlighetsdragen hos dem som utövar dem. Är du redo?

Att välja den lämpligaste sporten i enlighet med barnets personlighet

Barns personlighet är för det mesta nära relaterad till hur de beter sig; rekommendationerna som vi erbjuder dig nedan går i samklang med denna idé. Detta betyder dock inte att ett barn inte kan välja något annat.

Det är värt att nämna att valet av sport bör baseras på barnets smak, under överinseende och godkännande av deras föräldrar.

Sportutrustning.
Alla människor är olika och detta översätts till våra intressen och önskningar. Därför är det bäst att erbjuda en mängd olika alternativ så att de små kan välja efter deras eget tycke och smak.

Du kanske är intresserad av: Tips för barn att lära sig åka inlines

Introverta barn

Normalt brukar introverta barn umgås sparsamt med andra, och ofta framstå som tysta och fridfulla människor. Trots detta lever de inte i total ensamhet utan upprätthåller snarare en mindre umgängeskrets.

Som förälder är ditt mål att förbättra dina barns sociala färdigheter. Men var försiktig! Det handlar inte om att tvinga dem att etablera en vänskap med andra barn, utan om att främja aktiviteter som förstärker deras förmåga.

Med detta i åtanke rekommenderas lagsporter, som fotboll, basket eller liknande. Till en början kan det te sig svårt och komplicerat för dina barn, men med tiden kommer deras mellanmänskliga relationer att förbättras.

Övermodiga barn

Övermodiga barn karakteriseras som utåtriktade och energiska. I grund och botten “driver” den här typen av personlighet dem mot vågade och extrema aktiviteter.

Den lämpligaste sporten för denna gruppering av barn är en som utmanar dem. De mest naturliga rekommendationerna lutar åt gymnastik, kontaktsporter (som rugby eller hockey) eller kampsporter (som boxning eller brottning).

Barn med spridd uppmärksamhet

Att lätt bli distraherad är typiskt för många av oss och kan förekomma i alla åldrar. Emellertid är en bristande uppmärksamhetsförmåga ibland mer uppenbar hos vissa barn, till den grad att det påverkar övriga förmågor negativt.

I dessa fall är den lämpligaste sporten för barn sådant som simning, cykling eller friidrott. Dessa discipliner kräver hög koncentrationsnivå, vilket då blir både intressant och användbart.

Till en början blir kanske framstegen små och utspridda, men med tiden kommer du att kunna se hur dina barn utvecklas för att bemästra sina förmågor.

Fokuserade eller perfektionistiska barn

Perfektionistiska barn kännetecknas av att de vill kontrollera och till och med planera sina aktiviteter. Ofta har de även en stor förmåga till självkontroll.

Den lämpligaste sporten för denna typ av personlighet är en som utförs individuellt. Discipliner som tennis, bordtennis, gymnastik eller schack är de mest rekommenderade.

Dessa rekommendationer ges utifrån barnets förmåga att hantera sina känslor. Eftersom de blir hanterade av barnen själva är det mycket lättare för dem att kontrollera vad som händer på deras sida av planen.

Andra påverkande faktorer

Personlighetstyp är kanske en av de mest inflytelserika faktorerna när man väljer sport. Det finns dock andra viktiga aspekter när man fattar ett beslut.

  • Ålder: Denna faktor är avgörande vid val av en idrottsaktivitet eftersom många grenar kräver en viss kroppsstorlek eller specifik fysisk kapacitet som kanske inte är färdigutvecklad ännu.
  • Miljö: Det sammanhang där idrottsaktiviteten äger rum är nyckeln. Vädret kan till exempel begränsa utövandet av vissa utomhussporter, eller så kräv speciell utrustning som inte är tillgänglig för alla rent ekonomiskt.
Barn som ror i en genomskinlig båt.
Vissa sporter är betingade av yttre faktorer, såsom väderförhållanden och tillgången på materiella resurser.

Den lämpligaste sporten, enligt personlighet och smak

Personligheten är en relevant faktor när man väljer sport. Trots detta är det prioriterat att förlita sig på barnens egna intressen och smaker.

Man bör inte tvinga sina barn att utöva en sport som de inte känner sig bekväma med, eller en som inte motiverar dem. Försök att bygga vidare på rekommendationerna ovan, men ignorera inte ditt barns önskemål, det är trots allt de som måste delta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lagos, R. Et al. (2019). Comportamiento en las funciones ejecutivas de niños tenimesistas durante competencias. Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-03662019000100147
  • Valerazo, C. Et al. (2020). Caracterización general y evolución de la personalidad
    en la primera infancia. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2616-79642020000400010&lng=es&nrm=iso

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.