Lekar inom idrott och hälsa för barn

Det finns lekar inom idrott och hälsa som inte kräver mer än lite uppfinningsrikedom och en lust att ha det roligt. Barns anlag för lek är något vi kan lita på, och utomhusträning är oftast är deras favorit.
Lekar inom idrott och hälsa för barn
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Idrott och hälsa är många av våra barns favoritämne i skolan. Dess fördel gentemot andra ämnen är att lärarna kan använda vad som normalt är fritidsaktiviteter till att uppfylla de centrala målen inom ämnet. Här är några lekar inom idrott och hälsa som nästan alla de små kommer att älska.

Även om det ofta underskattas så är idrott ett ämne som är minst lika viktigt som de andra. Det faktum att en stor del av aktiviteterna utgörs av lekar eller sport betyder inte att de inte ger ett betydande bidrag till barnens utveckling.

I själva verket främjar aktiviteterna inom idrott och hälsa värderingar som är svåra att arbeta med i andra miljöer, till exempel i klassrummet, några av dem är:

Dessutom har ämnet, som alla andra träningsrutiner, fördelar för kroppen. Bland dessa kan vi nämna förebyggande av en stillasittande livsstil och fetma, muskelförstärkning och utveckling av motorik.

6 lekar inom idrott och hälsa för barn

För lärare, eller föräldrar som vill prova nya aktiviteter under lediga eftermiddagar, följer här några lekar inom idrott och hälsa. De är roliga och praktiska, så tveka inte att prova dem!

1. Konbärare

Denna balanslek för grupper bygger både koordination och lagarbete. Bilda först lag med två till fem medlemmar. Samtliga barn placerar en kon på huvudet och måste, samtidigt som de kramar sina gruppmedlemmar, transportera sin kon till andra änden av rummet eller uteplatsen utan att falla.

Om konen ramlar av eller något av barnen släpper taget om de andra måste de börja om. Det lag som når målet först med alla koner på sina huvuden vinner.

Barn som gör armhävningar på en bana.

2. Herdarna: en variant av tafatt inom idrott och hälsa

Detta är en tafatt-lek som kräver ett stort antal barn medverkar. Det är en av favoriterna för de små. Två mattor placeras i motsatta hörn av lekplatsen. I var och ett av dem placeras en grupp barn; båda grupperna måste ha samma antal deltagare. I mitten av gården kommer det att finnas en tredje grupp barn, som agerar herdar.

När läraren säger frasen herdarna hade avslutat sitt arbete, men då rymde (ange namnet på en djurart, till exempel korna)”, då ska alla barn försöka ta sig till den andra “facket”.

Det speciella är att de måste imitera det nämnda djurets rörelser och ljud. För barn som fångas av herdar finns det två alternativ: antingen väntar de utanför tills leken är över eller så blir de själva herdar.

“Lekar inom idrott och hälsa främjar värderingar som är svåra att arbeta med inom andra områden”

3. De fyra hörnen

Detta är en lek som är baserad på snabbhet och lagarbete. Den är väldigt enkelt: Rita en stor ruta på gården och bilda fem barngrupper med lika många medlemmar i varje grupp.

Varje grupp kommer att placeras i ett hörn och resten kommer att stå i centrum. När läraren ger signalen måste varje grupp leta efter ett annat hörn än det de befinner sig i. Den som fastnar i centrum får en poäng. I det här spelet förlorar det lag som först når 5 eller 10 poäng.

Det är viktigt att det finns en vuxen som tittar på barnen under leken så att kollisioner inte uppstår. Dessutom är det ett bra tillfälle att främja sund konkurrens och ömsesidig omsorg bland kamrater.

4. Den tysta bollen

Denna aktivitet, även om den verkar enkel, testar barnens förmåga att följa order. Så här går det till: Barnen står utspridda över hela lekplatsen. Därefter måste en eller flera bollar kastas mellan dem (beroende på antalet deltagare) med det exklusiva villkoret att de inte får tala.

Varje deltagare som talar eller som gör ett dåligt kast eller en dålig mottagning måste utföra ett straff som har bestämts av läraren. Det kan till exempel vara att springa runt gården, göra armhävningar eller situps. Att lägga till bollar gradvis kommer att öka svårigheten och det roliga med denna lek.

Tre barn som håller en fotboll, en basketboll och en volleyboll.

5. Professorns hämnd

Den här aktiviteten är idealisk som uppvärmning och består av att fördela eleverna över hela gården. Under tiden placeras skumbollar här och var på platsen. Läraren startar leken och barnen springer mot bollarna och försöker träffa de andra med dem. Alla barn som misslyckas med att undvika ett skott måste få ett straff, som kan likna de som angavs i föregående spel.

“Lek är barndomens verk”
–Fred Rogers–

6. Stjäl apans svans

Detta är ett perfekt spel för barn mellan 9 och 12 år. Barnen bör fördelas över hela lekplatsen och var och en av dem fäster ett rep eller band vid sina byxor. Repen ska placeras så att de lätt kan dras ut och är synliga.

Spelet består av att försöka ta bort repet från motståndarna utan att förlora sitt eget. Spelet slutar när alla barn tappar repet eller vid efter en tidsbegränsning som bestämts av läraren. I det senare fallet vinner barnet som har samlat ett större antal rep.

Liksom dessa finns det mängder av andra lekar som barn kan experimentera med. Med lite fantasi och uppfinningsrikedom kan du komma på varianter av dessa eller skapa helt nya lekar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.