Sjukdomar hos barn

Det är normalt att barn blir sjuka: förkylningar, infektioner, allergier… Och vi ska vara redo med den bästa informationen där ute så att vi kan förebygga dem bättre eller fånga upp symptomen så snart som möjligt. Eftersom vi på Att vara mamma sätter ditt barns hälsa först har vi all slags information för dig rörande barnsjukdomar.

Afasi hos barn: Allt du behöver veta

Afasi hos barn är när tal- och språkutvecklingen är onormalt låg för barnets ålder. Det är vanligt att man blandar ihop det med andra tillstånd, som autism, Aspergers och så vidare. Men en grundlig läkarundersökning kan skilja afasi från andra…

Så känner du igen astma hos barn

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Att veta hur du känner igen sjukdomen gör det lättare för dig att lindra symptomen och hjälpa ditt barn att leva ett normalt liv. För att kunna agera snabbt och undvika komplikationer…

Vaccin mot kikhosta: Allt du behöver veta

Vacciner har blivit ett kontroversiellt ämne. Vaccin mot kikhosta rekommenderas under graviditeten, och även under barnets tidiga barndom. Kikhosta är en mycket farlig sjukdom. Även om det särskilt gäller för spädbarn kan man drabbas i alla åldrar. Därför bör dina…

ADHD: är det på riktigt?

Attention Deficit Disorder, med eller utan hyperaktivitet (ADHD), är en av de mest kontroversiella diagnoserna i vår tid. Med tanke på syndromets heterogenitet anser många att det bara är en alltför enkel diagnos för problematiska barn. Det finns dessutom brist…

Autism hos barn: Allt du behöver veta

Autism är en funktionsvariation som ger sig till känna under barndomen. Det påverkar pojkar mer än flickor. Autism hos barn kan variera från grav till mild och de kan behöva olika mycket hjälp och stöd i sin vardag. Vissa barn…

Skelning: orsaker, diagnos och behandling

Skelning eller strabism är en anomali som påverkar synen som resultat av brist på samordning mellan ögonen. Tidig upptäckt är viktig för att kunna påbörja behandlingen så snart som möjligt. Den största risken med att fördröja behandlingen är att ett…

Migrän under tonåren: Ett känsligt problem

De flesta gånger vi får huvudvärk är det bara tillfälligt och vi ägnar inte mycket uppmärksamhet åt det. Det finns dock gånger när huvudvärken kan bli mer ihållande och näst intill outhärdlig.  Migrän är återkommande och intensiv huvudvärk. De är…

Allt du behöver veta om dysfasi hos barn

Dysfasi hos barn är ett tillstånd som främst medför svårigheter med språket. Vad som karaktäriserar det är en märkbar brist på tal eller förståelse i förhållande till barnets ålder. Det innefattar också evasiva beteenden som att inte svara, undvika ögonkontakt,…

Barn som har ont i halsen

Inflammationer i svalget, eller faryngit som det även kallas, orsakar ont i halsen, irritation, feber och svullna halsmandlar. När barn har ont i halsen kan det vara resultatet av en infektion i svalget som kan orsakas av en mängd olika…