Hexavalent vaccin: allt du behöver veta

Ett hexavalent vaccin skyddar mot sex allvarliga infektioner hos barn: fyra bakteriella och två virala. Det måste ges i flera doser.
Hexavalent vaccin: allt du behöver veta
Leidy Mora Molina

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vacciner är läkemedel som skapats för att skydda människor mot vissa typer av infektioner. I denna mening stärker de vår immunitet för att förhindra att vi blir sjuka eller utvecklar allvarliga former av en sjukdom. När det gäller kombinationsvacciner, såsom ett hexavalent vaccin, kan barn skyddas mot sex allvarliga infektioner genom en enda produkt.

Förutom fördelarna som dessa vacciner ger själva barnet så påverkar de även familjen. De minskar kostnaderna (transport, tid, eftervård) och förenklar uppgiften att hålla vaccinationsschemat uppdaterat.

Nedan berättar vi allt du behöver veta om hexavalent vaccin för barn.

Vilka sjukdomar förebyggs av ett hexavalent vaccin?

Som vi har nämnt erbjuder denna kombinerade immunisering en immunitet mot sex olika infektioner, vilka var ansvariga för en hög andel av dödsfall hos spädbarn före det att utvecklingen av effektiva vacciner skedde.

I följande artikel kommer vi att berätta för dig vilka infektioner ditt barn kan undvika genom att ta emot denna immunisering.

Difteri

Denna sjukdom orsakas av bakterien corynebacterium diptheriae och det är ett potentiellt allvarligt tillstånd. Det beror på att det främst påverkar slemhinnorna i näsan och svalget och bildar ett lager, eller en hinna, i dem som hindrar andningen.

Dessutom kan åkomman infektera hudvävnaden och orsaka celldöd.

Den ansvariga bakterien överförs från person till person och i allmänhet är det vuxna individer som bär på den utan att veta om det. När bakterien infekterar ett litet barn kan det leda till döden. Därför är det viktigt att vaccinera alla under 5 år.

Stelkramp

Stelkramp är en infektion som orsakas av bakterien clostridium tetani, som också kan leda till döden.

Den kliniska bilden kännetecknas av en, till en början, lindrigt huvudvärk och kramper i käken, men går sedan vidare till kraftiga muskelspasmer (plötsliga och ofrivilliga muskelspänningar). I slutändan kan detta leda till förlamning av diafragman och en oförmåga att andas.

Nämnda bakterier kommer in i kroppen genom sår, brännskador eller djurbett. I allmänhet finns bakterien i damm och i jord, där den kan överleva ogynnsamma förhållanden under lång tid.

En petriskål full av bakterietillväxt.

Kikhosta (kikhosta)

Detta är en allvarlig luftvägsinfektion orsakad av bakterien bordetella pertussis, som angriper lungorna och ger våldsamma attacker av hosta och apné. Om det inte behandlas i tid kan det orsaka hjärt- eller andningssvikt och leda till döden.

Den påverkar människor i alla åldrar, även om infektionen hos spädbarn under 6 månader kan vara mycket allvarligare.

Haemophilus influenzae typ B

Denna bakterie orsakar allvarliga infektioner av olika slag, främst hos spädbarn och små barn. Bland de mest framträdande kan vi peka ut bakteriell meningit, septikemi, lunginflammation, septisk artrit och epiglottit, bland andra.

Barn under 3 år är särskilt sårbara eftersom de saknar den specifika immuniteten för att bekämpa invaderande mikroorganismer, såsom denna bakterie.

Polio

Lyckligtvis är polio i många delar av världen en idag utrotad sjukdom, och detta har mycket att göra med massimmuniseringen genom vaccin.

Denna sjukdom orsakas av polioviruset, som särskilt attackerar nervvävnader. Det är därför det påverkar ryggmärgen och orsakar progressiv muskelförlamning i alla fyra extremiteterna. I vissa fall kan det också påverka andningsmusklerna och leda till andningssvikt och dödsfall.

Hepatit B

Hepatit B är en sexuellt överförbar infektion, men den kan också förvärvas via blod. Vid förlossningen kan en mamma överföra det till sitt barn.

Denna infektion påverkar främst levern, men fortskrider över tid och kan leda till komplikationer i hela kroppen. Allteftersom åren går kan skador från viruset leda till levercancer och cirros.

Vid vilken ålder ska detta vaccin ges?

I USA appliceras detta vaccin i 3 doser enligt följande schema:

 1. Första dosen vid 2 månaders ålder.
 2. Andra dosen vid 4 månaders ålder.
 3. Tredje dosen vid 6 månaders ålder.

Dess administrering sker genom en djup intramuskulär injektion.

I allmänhet, hos spädbarn, sker det i låret (den främre och laterala delen) vid uppföljande vaccinationer väljs armen (axelmuskeln).

När alla doser appliceras är täckningsprocenten för alla dess komponenter 98 %.

Slutligen kan detta vaccin administreras samtidigt med andra vacciner i händelse av att barnet har flera schemalagda vaccinationer. Detta gör det enklare att garantera ett fullvärdigt vaccinationsskydd i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige.

Är ett hexavalent vaccin säkert?

Hexavalent vaccin har visat sig vara mycket säkert och effektivt. Det har godkänts av olika internationella hälsoenheter, såsom Världshälsoorganisationen, Europeiska kommissionen och Europeiska byrån för utvärdering av läkemedel (EMEA) tillsammans med dess vetenskapliga kommitté för farmaceutiska specialiteter.

Efter att ha utsatts för en rad tester och vetenskapliga studier godkändes vaccinet slutligen för att marknadsföras som en pålitlig produkt för administrering till spädbarn och barn.

Biverkningar hos ett hexavalent vaccin

Liksom alla vacciner har hexavalenta sådana också vissa biverkningar. Skulle problem uppstå så uppträder dessa i allmänhet inom de första 24 till 48 timmarna efter applicering och kan vara några av följande:

 • Gråt och irritabilitet
 • Låg feber
 • Lokal reaktion (inflammation, rodnad och smärta vid injiceringspunkten)
 • Kräkningar

Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta, men bör beaktas i händelse av att de uppträder:

 • Anfall
 • Hypotoni, muskelslapphet eller bristande respons på stimuli

Om något av detta inträffar måste du omedelbart gå till en pediatrisk akutcentral. På så sätt kan barnet utvärderas av lämplig vårdpersonal för att förhindra allvarligare konsekvenser.

En mamma känner på sin sovande bebis panna med handen.

När är detta vaccin kontraindicerat?

Ett hexavalent vaccin är mycket säkert, men det bör ändå undvikas under följande omständigheter:

 • Förekomst av feber eller infektion vid tidpunkten för vaccination
 • Okontrollerade neurologiska sjukdomar
 • En historia av anafylaktiska reaktioner efter administrering av de tidigare doserna
 • Allergier mot några av dess komponenter, vilket har visat sig genom tidigare erfarenheter

Vacciner räddar liv!

Vacciner är det första steget för att förebygga livshotande infektioner och har räddat miljontals liv under de senaste decennierna. Men viktigare än produkten är att vara konsekvent och fullfölja de system som rekommenderas av vetenskapen.

Om du har frågor om säkerheten och effekten av dessa eller andra vacciner är det viktigt att du diskuterar dem med din barnläkare. Vårdpersonal är de mest kvalificerade personerna att informera dig om riskerna och fördelarna med vaccinationer hos barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.