Håravfall hos barn: vad du bör veta

Även om det är ganska vanligt att barn tappar hår så kan det vid vissa tillfällen finnas ett underliggande problem som kräver behandling. Läs dagens artikel för att få veta mer.
Håravfall hos barn: vad du bör veta

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2022

Håravfall hos barn är ett relativt vanligen förekommande problem vid dermatologiska konsultationer. Orsakerna till att det sker kan vara många. Mönstret ser ofta annorlunda ut än vid håravfall hos vuxna. Men hos barn blir det ofta en viktigare fråga på grund av dess psykologiska konsekvenser.

Vilka är orsakerna till håravfall hos barn?

Barn tappar hår av många anledningar, som för hårt tvinnade flätor, eller vid tvångssyndrom som gör att barn själva drar ut håret. Följande är dock de vanligaste orsakerna:

Alopecia areata (fläckvis håravfall)

Detta är en autoimmun sjukdom som påverkar hårsäcken i det drabbade området. Även om det är den främsta orsaken till håravfall hos barn, drabbar det även vuxna.

Barn borstar loss hår.

Efter läkningen av detta tillstånd kvarstår det inga ärr eller andra symtom. Dessutom botar denna typ av sjukdom sig spontant utan ingrepp.

Den resulterar ofta i några kala fläckar i hårbotten. Denna sjukdom relaterar också till atopiska sjukdomar och förändringar i naglarna.

När ett första symptom uppträder bör du besöka en specialist. I en studie i Journal of the American Academy of Dermatology drogs slutsatsen att när man besöker hudläkaren för första gången är det mycket viktigt att identifiera allvarlighetsgraden av alopecia areata.

Möjlig behandling för alopecia areata

Som vi har nämnt tidigare är spontan läkning möjlig. Det finns dock behandlingsformer för att påskynda läkningsprocessen:

  • Topikala kortikosteroider: denna behandling är effektiv vid måttliga och allvarliga fall. Dessutom är det ofta förstahandsvalet eftersom det är lätt att administrera samt är bekvämt och smärtfritt.
  • Topikal minoxidil: 2 eller 5 % minoxidil används som assisterande behandling i kombination med topikala och intralesionala kortikosteroider. Hypertrichosis i ansikte och hals är vanligare bland barn.
  • Intralesionala kortikosteroider: denna typ av behandling sker begränsat eftersom den administreras via injektioner och det orsakar smärta.
  • Topikal immunterapi: den reglerar autoimmuna sjukdomar som angriper hårsäckarna.

Näringsbrist, en av orsakerna till håravfall hos barn

Enligt data som samlats in från Clinics in Dermatology kan näringsbrist orsaka förändringar i hårets struktur vilket kan leda till håravfall.

Brist på järn är den vanligaste näringsbristen som orsakar håravfall. Dessutom inkluderar andra riskfaktorer malabsorptionsstörningar, som celiaki, eftersom järnabsorption kräver surt pH.

Veganer och vegetarianer är mer benägna att drabbas av järnbrist eftersom de tenderar att konsumera mindre järn än köttätare.

Dessutom är zinkbrist en annan orsak till håravfall, och detta verkar även det vara vanligare hos vegetarianer eftersom grönsaker innehåller mindre zink än köttprodukter.

Du kanske är intresserad av: Blandad matning: Allt du behöver veta

Tinea capitis (ringorm i hårbotten)

Tinea capitis är en hårbotteninfektion orsakad av Trichophyton och Microsporum. Det är vanligast hos barn från 3 till 14 år, men människor i alla åldrar kan drabbas av det. Denna infektion svarar ganska bra på systemisk antimykotisk behandling.

Hårbotteninfektion.

Denna infektion delas in i två kategorier: inflammatorisk och icke-inflammatorisk.

Icke-inflammatorisk

Till skillnad från alopeci som bildar ärr så ger detta inga komplikationer. Det ser ut som en vidhäftande, vit, diffus eller fläckig flagning, vilket påverkar hårbottenområdet. Ibland är det svårt att identifiera, eftersom det liknar mjäll.

Inflammatorisk

Denna typ av tinea capitis kan orsaka kerioner, knölar fyllda med var, precis som i fallet med ärrbildande alopeci. Det är ganska vanligt att observera cervikal lymfadenopati, feber, leukocytos och till och med ett diffust morbilliformt utslag.

Du kanske är intresserad av: Skabb hos barn: symtom, orsaker och behandling

Håravfall hos barn, besöka barnläkaren

Även om håravfall hos barn kanske inte är allvarligt så bör du alltid besöka barnläkaren. Detta beror på att ju tidigare du identifierar det möjliga problemet, desto snabbare kommer du att kunna påbörja behandlingen. Kom ihåg att inte använda huskurer eller självmedicinera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tosti A, Bellavista S, Iorizzo M. Alopecia areata: a long term follow-up study of 191 patients. J Am Acad Dermatol. 2006 Sep;55(3):438-41. doi: 10.1016/j.jaad.2006.05.008. Epub 2006 Jun 27. PMID: 16908349.
  • Goldberg LJ, Lenzy Y. Nutrition and hair. Clin Dermatol. 2010 Jul-Aug;28(4):412-9. doi: 10.1016/j.clindermatol.2010.03.038. PMID: 20620758.
  • Trumbo P, Yates AA, Schlicker S, Poos M. Dietary reference intakes: vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. J Am Diet Assoc. 2001 Mar;101(3):294-301. doi: 10.1016/S0002-8223(01)00078-5. PMID: 11269606.
  • Gupta AK, Summerbell RC. Tinea capitis. Med Mycol. 2000 Aug;38(4):255-87. doi: 10.1080/mmy.38.4.255.287. PMID: 10975696.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.