Frustration och barns språkutveckling

Barns språkutveckling är nyckeln till att uttrycka sig och undvika frustration. Läs mer i följande artikel.
Frustration och barns språkutveckling
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 21 oktober, 2022

Barns språkutveckling går igenom olika stadier: babblande, gutturala ljud, de första stavelserna som upprepas, etc. Efter hand börjar det ta nya former, men för att detta ska ske måste barn komma i kontakt med tal i tidig ålder och få tillräcklig stimulans, även om de inte helt förstår vad de hör.

Språket är ett nyckelverktyg när vi uttrycker oss, och dess hantering är en nödvändig resurs för att hantera känslor, fatta beslut och andra viktiga funktioner.

Låt oss se hur frustration och barns språkutveckling hänger ihop.

Språkutveckling hos barn: vad vi bör veta

När vi tänker på språkutveckling bör vi veta att vi står inför en komplex och gradvis process som involverar mycket mer än att kombinera ord eller göra ljud. Tal tillåter oss att kommunicera med andra och att uttrycka hur vi känner. Utvecklingen av språket är en stor utmaning eftersom det är ett medel som också hjälper oss att organisera vårt känslorum.

Å ena sidan är det värdefullt att förstå att när man lär sig att kommunicera så finns det en hel biologisk grund som fungerar som stöd. Därför är det viktigt att fastställa att allt fungerar korrekt och att det inte finns någon störning som hindrar utvecklingen. Och, om sådan finns, bör målet vara inriktat på ett sådant sätt att det tillhandahåller de nödvändiga verktygen för att anpassa kommunikationen korrekt.

Å andra sidan måste vi förstå att språket lärs in genom övning, och därför fungerar en miljö rik på ord som en utgångspunkt för dess korrekta utveckling.

En ung flicka som skriker i mataffären.
Frustration över att inte kunna kommunicera leder till att barn manifesterar sina känslor genom handlingar, som raserianfall, skrik eller gråt.

Frustration och barns språkutveckling: Hur hänger de ihop?

När vi är frustrerade ställs vi inför ett nära förestående känslomässigt utbrott: Hjärnan slår slint av våra känslor, och detta gör det svårt att ge ett acceptabelt svar. Som vuxen är det viktigt att kunna identifiera sådana ögonblick och hjälpa barn att förstå vad som händer med dem. Hanteringen av känslor är nyckeln för att kunna ta sig igenom frustrationen och hitta det bästa uttryckssättet.

När barn står inför en obekväm situation tycker de till exempel att det är en utmaning att sätta ord på vad som händer dem, och istället slår de, skriker eller gråter. Med andra ord, de ersätter ord med handlingar. Tills de lugnar ner sig, kan uttrycka sig och får respons så kan fruktansvärda tankegångar¨infinna sig i deras sinnen: “Jag är en förlorare för att jag ramlade av min cykel, jag är värdelös”.

Som vi kan se kan frustration vara ett hinder i utvecklingen av språk och kommunikation. Det är därför det är viktigt att hjälpa barn att lugna ner sig så att de sedan kan lyckas med sina uttryck.

Några ytterligare rekommendationer om frustration och barns språkutveckling

Vuxna är de viktigaste referenspunkterna i barns utveckling. Av denna anledning förblir allt som de små ser, uppfattar och hör från sina äldre till hands att upprepa när de behöver det. I detta avseende är det avgörande att vi agerar tillsynsmyndigheter i krisögonblick och undvika att använda hotfulla eller straffande uttryck, eftersom dessa tenderar att göra dem än mer nervösa.

Å andra sidan är det viktigt att prata med dem så att de blir bekanta med språket och dess användning. En av åtgärderna är att successivt göra kommunikationen mer komplex. Till exempel, när de är bebisar och pekar på något som en hund, förstärk deras kommunikation med ordet och säg till dem: “det är en hund, du gillar hundar, eller hur? ” När de blir äldre kan du utöka och berika den idén.

Dessutom måste vi ge barn tid att uttrycka sig, och det finns några tips att tänka på:

  • Slutför inte deras idéer.
  • Svara inte för dem.
  • Undvik att agera tills de har frågat efter det de behöver.
  • Respektera deras process.
  • Utmana dem att kunna kommunicera något från början till slut.

Du kan också läsa berättelser eller sjunga för barn. Det här är roliga sätt att hjälpa dem att komma i kontakt med ord och utveckla sin fantasi.

Slutligen, när du korrigerar dem är det bäst att peka ut det rätta sättet att uttrycka sig, snarare än att påpeka misstaget. Låt oss titta på ett exempel: John säger till sin pappa “Kan jag gå ut”. I det här fallet är det bäst för föräldern att säga till honom “Ja, du får gå ut.”

En mamma som läser för sitt barn.
Att läsa för barn är ett bra initiativ för att uppmuntra utvecklingen av språk och fantasi.

Språkutveckling innebär mycket mer än vad vi säger

Att tänka på barns språkutveckling i all dess komplexitet gör att vi kan anpassa de nödvändiga verktygen för att underlätta inlärningen. I valet av ord vi använder, i tonerna eller tystnaden, finns det mycket mer information än bara vad vi säger. Att vara medveten om språkets mångsidighet och rikedom gör det lättare för oss att kommunicera vad vi vill.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bilbao, Alvaro (2015) El cerebro del niño explicado a los padres.Plataforma Actual.
  • Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
  • Gómez-Madrid, Marina; Aguirre Delgado, Triana; Borges del Rosal, María de África. Tolerancia a la frustración en niñez con altas capacidades. Diseño y evaluación de un programa de intervención. Revista Educación, vol. 46, núm. 1, 2022. Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.