Vad kan du göra för att lära känna dina barn bättre?

För att lära känna dina barn bättre bör du lyssna på dem, visa intresse för vad de gillar och vad de ogillar, samt acceptera dem som de är.
Vad kan du göra för att lära känna dina barn bättre?
Elena Sanz Martín

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz Martín.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 08 mars, 2023

Även om det kan tyckas konstigt så är det många föräldrar som frågar sig hur de kan lära känna sina barn bättre. Samtidigt är det en del av oss som tror att vi vet allt om våra barn helt enkelt för att vi är deras föräldrar. Men vi kan alltid lära oss mer. Med det i åtanke, fortsätt läsa för att upptäcka hur du kan lära känna dina barn bättre.

Många gånger överraskar de oss med handlingar som vi aldrig ens föreställt oss. Helt plötsligt känns de som främlingar och vi känner ett behov av att förändra situationen.

Vad innebär det att lära känna sina barn bättre?

Det är inte en fråga om högmod som får oss att vilja veta mer om våra barn. Det beror snarare på att vi vill identifiera deras behov och kunna hjälpa dem. Detta är viktigt för att ingenting ska verka överraskande utan att vi kan vägleda dem på rätt sätt. Till exempel handlar det om de aktiviteter de utför eller om deras önskemål inför framtiden.

Många gånger förväxlas akademiska resultat med barns förmågor. Detta leder till att vi felaktigt tror att vissa egenskaper är en del av deras personlighet samtidigt som vi egentligen styrs av felaktiga eller ytliga aspekter.

Ofta styrs deras liv utifrån föräldrarnas idéer. Det är detta som motiverar barnets akademiska prestationer, och är grunden på vilken deras fritidsaktiviteter väljs, något som leder till att dessa inte alltid faller i smaken för barnet.

Det finns dock många saker som kan göras för att lära känna dina barn bättre. Först och främst måste du vara medveten om att dina barn är självständiga personer och kanske skiljer sig i mångt och mycket från dig. I det här fallet kan du få svårt att se dem som de verkligen är, men detta leder till att du missar möjligheten att lära känna dem bättre.

Jag vill lära känna mina barn bättre: vad kan jag göra?

Ett barn med ögonbindel som rör vid sin mammas ansikte.

Det viktigaste är att visa beslutsamheten i att lära känna dem objektivt, med vetskapen om att det du upptäcker kanske inte ligger helt i din smak. I detta avseende är det viktigt att reflektera över det faktum att om du hittills inte visste om det och allt verkade normalt, då är det troligt att respekten de har för dig och lämplig disciplin kommer att hålla saker i balans.

Om du upptäcker att ditt barn är väldigt annorlunda än vad du föreställt dig, då beror det på att de har kunnat hålla det hemligt eller att du har varit för blind för att se det. Av denna anledning bör du vara uppmärksam på kommunikationen eftersom det är mycket troligt att den har misslyckats. Dessutom är det viktigt att ge dem den uppmärksamhet de förtjänar, vara rimlig och inse att deras åsikter och känslor är mycket värdefulla.

Rekommendationer för att lära känna sina barn bättre:

  • Var objektiv. Se verkligheten som den är och inte som du vill att den ska vara. Stanna upp och observera noggrant och utan fördomar.
  • Inse att de är mänskliga och därför har både dygder och defekter. De är dina barn, men det gör dem inte perfekta.
  • Intressera dig för deras hobbyer och fördjupa din kunskap om dem, oavsett om du gillar deras intressen eller inte. Att använda vänner och lärare som vägledning kan vara användbart.
  • Ställ vänliga frågor. Undvik att falla in i att hålla predikningar och var medveten om att du inte är ägaren till sanningen. Genom att förbättra kommunikationen med dem och fråga om deras smaker, åsikter och avsikter kan du vägleda dem på det mest lämpliga sättet.
  • Lek med dem. Många saker kan uppnås genom lekandet. Det låter oss skapa anknytningar, bygga förtroende och se dem i ett annat sammanhang. Att dela några ögonblick som jämlikar gör det möjligt för oss att lära känna deras värderingar och deras inställning till konkurrens och varandra.
En mor med sina gossar.
  • Låt dem ta risker, även om det sker under din uppsikt. Detta gör att du kan se hur långt de vågar gå, om de är rädda eller ointresserade, och även om de vågar lita på dig. Om de gör misstag är det dags att skapa ett utrymme för att stödja dem och rätta till det som behövs.
  • Ge dem ansvar enligt deras ålder. På så sätt kommer du att kunna se om de kan följa instruktioner, vara punktliga, visa respekt och visa kurage.

Lär dig känna igen dina barns känsliga perioder, vägledande instinkter och temperament

Det är sant att alla barn är olika och det är även dina såklart. Därav vikten av att arbeta utifrån tre nycklar för att lära känna dem samt utveckla deras potential:

  • Känsliga perioder. Detta är de utvecklingsstadier under vilka barnet har en förmåga att lära sig något enkelt och flytande. Under den här perioden är det bättre för dem att hänge sig själva till det som kallas:
  • Den vägledande instinkten. Detta underlättar inlärningen av medfödd kunskap som barnet alltid har haft. Föräldrar bör vara uppmärksamma för att känna igen deras naturliga böjelser, smaker och talanger, oavsett om det gäller musik, målning, dans eller någon särskild manuell skicklighet, bara för att nämna några av de otaliga alternativen och möjligheterna.
  • Temperament. Att lära känna dina barn bättre, hur de reagerar på stimuli, deras svar på förfrågningar eller påståenden, kort sagt, hur de tar hand om dina förslag, order och krav, är ett tecken på deras temperament, som många gånger reagerar på nedärvda och delvis inlärda modeller.

Dessa tre element utgör grunden för varje plan för att upptäcka medveten och systematisk kunskap om våra barn.

“Ett barn lär sig saker under känsliga perioder (…) Denna känslighet gör att barnet kan komma i kontakt med omvärlden på ett exceptionellt intensivt sätt. Och sedan är allt lätt för dem, allt är entusiasm och liv”.

– Juan José Morales Ruiz, doktor i informationsvetenskap, Universitat Autónoma de Barcelona –

En fråga av intresse

Kort sagt, att lära känna ditt barn bättre är en fråga om attityd och intresse. Det är viktigt att öppna våra sinnen och vara villiga att upptäcka, acceptera och välkomna våra små som de är. Först då kommer vi att kunna vägleda dem effektivt under deras utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.