Barns rädsla för att dömas

En rädsla för att dömas dyker upp redan under barndomen, och när den förekommer i överdrift kan det sluta med att den leder till allvarliga problem.
Barns rädsla för att dömas
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Människor är sociala varelser som utvecklas, lär sig och växer i sin kontakt med andra. Därmed behöver vi tillhöra en grupp, känna oss integrerade, accepterade, älskade och respekterade. Vi är inte omedvetna om vad folk tycker om oss, men ibland kan oron för den yttre blicken bli överdriven och skadlig. Redan som barn är det möjligt att utveckla en rädsla för att dömas, och om vi inte lär oss att kontrollera den kan den utvecklas till en social fobi.

Spädbarn och ungdomar är mitt uppe i att utveckla sin identitet, sin självuppfattning och sin självkänsla och är särskilt sårbara för åsikter från människor runt omkring dem. Till och med deras kamraters åsikt om dem kan begränsa dem i deras handlingar. Därför är det mycket viktigt att utbilda dem att lära sig att hantera kritik samt arbeta med sin rädsla för att bli dömd.

Barn och deras rädsla för att bli dömd

Denna rädsla är normal och naturlig under barndomen då barn i detta skede börjar utveckla sin självuppfattning och sin självkänsla. Båda begreppen kommer att bli påverkade av andras åsikter om dem, och ligger som grund för deras identitet. Därmed kommer de utvärderingar som barn har fått och de erfarenheter de har upplevt att avgöra hur de ser på sig själva. Det vill säga på ett positivt eller negativt sätt.

Vi har alla en tendens att jämföra oss med, att döma och att kritisera andra. Problemet uppstår när ett barn känner sig dömd på ett negativt sätt och utvecklar en rädsla för vad andra tycker om dem. Följaktligen gömmer de små sig bakom ett skal för att undvika kritik, i ett försök att behaga andra.

En överdriven oro för andras blickar och en rädsla för att dömas dyker upp tidigt i livet och det är avgörande att lära barn att befria sig från denna börda redan från en tidig ålder. Om denna rädsla inte bemästras kan det leda till ett ångestsyndrom, i det här fallet ofta en social fobi. Här störs personens liv av rädslan för att bli utvärderad av andra, eftersom rädslan för förlöjligande hindrar dem från att möta ett antal situationer som är viktiga att konfrontera.

En mor och ett barn som skrattar tillsammans.
Bedömningen av omgivningen och den personliga tolkningen av dessa budskap, liksom de känslor som upplevs under barndomen, skapar den uppfattning som barn har av sig själva.

Nycklar till att uppfostra barn som inte är rädda för att dömas av andra

Föräldrar kan ge barn verktyg som hjälper dem att tappa rädslan för att bli dömas av andra. På så sätt kan de visa sig som de är, utan att behöva gömma sig eller låtsas vara något de inte är.

Här följer några rekommendationer att införliva i dina barns uppfostran:

 • Utbilda dina barn från en tidig ålder till att acceptera och älska sig själva som de är, utan att behöva känna sig omtyckt eller älskad av någon.
 • Ta hand om ditt barns självkänsla och vårda den dagligen genom positiv utbildning. Värdera deras ansträngningar och deras person.
 • Ge dem alltid en verklig och korrekt bild av sig själva.
 • Ta reda på hur de tolkar andras åsikter och hur de känner inför dem.
 • Förklara för dem att vi alla har en tendens att döma, och att allt vi gör eller är, det är mottagligt för andras åsikter.
 • Gör det klart för dem att alla inte alltid kommer att gilla det de gör, men att detta inte behöver begränsa dem från att göra det. Ingen gillar alla och det viktiga är att de gillar sig själva och gillar det de själva gör.
 • Lär dem hur de ska tolka andras kritik och vilken relevans den har att ge var och en av dem. Även om vi inte kan undvika den, kan vi undvika att må dåligt över den. Vår inställning till andras bedömningar är den faktor vi kan kontrollera.
 • Prata med dem om vikten av att alltid vara sig själv, och inte gömma sig för att leva det liv de vill leva. Ingen kommer att vara glad i deras ställe, och därför måste de kämpa för vad de vill. Och framför allt kan ingen tvinga dem att vara något de inte är.
En mångsidig grupp barn med armarna runt varandra.
Respekt, empati och tolerans är grundpelare i ett rättvist och jämlikt samhälle. Därför är det viktigt att du ingjuter vikten av att känna, acceptera och älska sig själva som de är. Då kommer de att kunna replikera det med andra.

Om rädslan för att dömas

Rädslan för att bli dömas är en naturlig del hos människan, och alla människor känner den någon gång i sitt liv. När det upplevs överdrivet kan det leda till negativa konsekvenser, såsom utveckling av ångestsyndrom och social fobi. Därför är det viktigt att vi från tidig ålder lär våra barn hur mycket de verkligen är värda, så att de känner sig fria från andras åsikter. Vi måste uppmuntra självkännedom och självacceptans hos våra barn så att de kan förstå att det mest värdefulla i deras liv är dem själva.

Oavsett vad folk tycker eller säger; om de är tydliga med vilka de är och är autentiska, då kommer de att må bättre med sig själva.

“Gör din grej och bry dig inte om de gillar det.”

-Tina Fey-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bados, A. (2001). Fobia social. Madrid: Síntesis.
 • Sánchez-García, R., & Olivares, J. (2009). Intervención temprana en niños y adolescentes con fobia social. Anuario de psicología40(1), 75-88. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/970/97020402006.pdf
 • Camilli Trujillo, C.R., Rodriguez, A (2008) Fobia social y terapia cognitivo-conductual. Definición, evaluación y tratamiento.  Anales de la Universidad Metropolitana, ISSN-e 1856-9811, Vol. 8, Nº. 1, 2008, págs. 115-137. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3622427

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.