Att lära sitt barn hantera känslor

Att lära sitt barn hantera känslor kan förbättra barnets psykiska välmående, skapa en bra relation till föräldern och vara gynnsamt ända in i vuxenlivet.
Att lära sitt barn hantera känslor
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

 

Lära sitt barn hantera känslor

En stor del av dagens föräldrar har växt upp enligt den auktoritära läran, med en uppfostran som till stor del kretsat kring behov snarare än känslor. Att lära sitt barn hantera känslor var inte viktigt några generationer bakåt i tiden.

Med facit i hand och egna barn att uppfostra är det dock många idag som istället låter den emotionella faktorn ligga grund för uppfostran. I detta ingår inte sällan att låta sitt barn känna och uttrycka alla sina känslor obehindrat. Att uppmuntra sitt barn till känslomässig närvaro är ett relativt nytt koncept, och något som är främmande för många av samhällets veteraner.

När man blir förälder är det lätt att ta inspiration från sin egen uppfostran och kanske rentutav använda sig av exakt samma metoder som de man själv blev uppfostrad med. Det är inget att klandra sig själv för! Om målet är att skapa ett starkare och hälsosammare band till sitt barn kan det dock vara bra att fokusera mer på den emotionella aspekten. Detta kan göras genom att hjälpa barnet att förstå och uttrycka sina känslor.

Att ge sitt barn något som man inte själv under sin uppväxt fått är inte det enklaste. För att kunna lära våra barn att leva med emotionell närvaro måste vi först och främst utbilda oss själv inom ämnet.

Som lite hjälp på traven finns artikeln som du kan ta del av här nedan. Den innehåller praktisk information om hur du kan visa dina barn att det är okej att ha känslor.

Att inte lära sitt barn hantera känslor

Vi måste se till att våra barn får bada, äta, gå och lägga sig i tid… listan tar aldrig slut! Det ihållande vardagstempot och den oändliga att-göra-listan hindrar oss ofta från att stanna upp och tänka innan vi agerar.

Ibland kan det vara svårt att göra sitt barn nöjt. Oavsett hur mycket man försöker klappa medhårs blir det bara fel. Osugen på att gå hem från parken trots att det är hög tid för middag? Skrik. Osugen på att bada när det är baddags? Gråt. Osugen på att gå och lägga sig när klockan börjar bli mycket? Gnäll.

Att inte alltid ha tid att bekräfta och hjälpa till att bearbeta sitt barns känslor kan generera en känsla av otillräcklighet. Är jag en bra nog förälder?

Även de minsta behöver lära sig att hantera sina känslor

Ofta ser en förälder ett barns explosiva utbrott som en överreaktion i förhållande till den utlösande faktorn. Inte kan det vara farligt att behöva gå hem från lekplatsen att man måste slänga sig på marken och gråta tills tårarna tar slut? Reaktioner som dessa kan få oss att tro att barnet medvetet ämnar att utmana, manipulera eller irritera oss. Vi agerar sedan därefter.

Trots att vi ibland har svårt att förstå anledningarna till ett utbrott måste vi försöka förstå oss på vårt barns känslor. Det är viktigt att komma ihåg att det finns en anledning till utbrottet, och den anledningen kan vara av stor vikt för barnet, även om du själv har svårt att se den. Ett utbrott är trots allt ett resultat av en känslostorm som en liten ännu inte lärt sig att uttrycka på annat sätt.

Vi måste också påminna oss själva om att utbrott inte är ett personligt påhopp. Våra barn försöker inte störa eller manipulera oss. Att börja utöva maktspel är därför meningslöst. Försök istället att visa förståelse och vägledning genom den emotionella storm de går igenom.

Visa att det är okej att känna!

När vi ignorerar våra barns gråt eller förminskar anledningen till deras utbrott ger vi också ett intryck av att känslor inte är viktiga. Det är inte okej att känna. Inte okej att uttrycka. Och skulle de uttrycka känslor väntar en bestraffning i form av att mamma och pappa blir arga.

I samband med att känslor uppkommer uppstår därför också förvirring och osäkerhet. Som ett resultat av detta börjar barnen i tidig ålder se känslor som något dåligt. Att trycka bort dessa är en ren försvarsmekanism.

Utan att bli bearbetad ligger känslan och skaver inne i ditt barns lilla kropp. Och utan att lära sig att bearbeta sina känslor kan denna oförmåga följa individen ända in i vuxen ålder. Detta kan även leda till svårigheter att förstå andra människors känslor och känslomässiga utspel.

Lära sitt barn hantera sina känslor: 4 steg

Som du förstår är det alltså viktigt att tänka på hur du reagerar när ditt barn visar känslor. Din naturliga reaktion är kanske att avleda situationen med “stora barn ska inte gråta”-argumentet, aller att dra “vi har bråttom, det finns inte tid för gråt”-kortet.

Det är dock värt att lägga en extra minut på att istället ge ditt barn support och vägledning när känslorna tar över. Kom ihåg att det är gynnsamt i det långa loppet!

Det är okej att visa känslor

Såhär kan du hjälpa ditt barn att ta sig genom en känslostorm i fyra steg:

  1. Identifiera känslan. Ge känslan ett namn. Det är inte lätt för en liten att veta vilken känsla den känner, eller hur denna känsla bör hanteras. Första steget är därför att hjälpa ditt barn identifiera och känna igen känslan.
  2. Bekräfta ditt barns känsla genom att förklara att det är okej att känna känslan och reagera därefter.
  3. Förklara varför känslan uppkommit. Trots att ditt barn kanske kommer ha svårt att hänga med i diskussionen är det viktigt att försöka förklara anledningen till känslan. Uppkom den av motvilja? Eller av besvikelse?
  4. Erbjud ditt barn hjälp med att hantera känslan. Lär ditt barn att känslans skrämmande intensitet kan minskas genom att ändra tankesätt eller synvinkel. Att gå hem från parken kanske inte är så hemskt om man fokuserar på allt kul som finns att göra hemma! Du kan också ta hjälp av exempelvis böcker inom ämnet.

Du skulle exempelvis kunna säga något i stil med: Jag ser och förstår att du är upprörd över att behöva gå upp ur badkaret. Det är okej att bli ledsen när man måste sluta leka i badkaret trots att man tycker det är kul. Saken är den att klockan börjar bli mycket och det är hög tids att äta. Om du vill kan du hjälpa mig att laga mat som en riktig kock!”

Respekt och förståelse

Istället för att förminska eller bli irriterad på ditt barn borde du alltså låta honom eller henne leva ut sina känslor till fullo. Detta kan förbättra din och ditt barns emotionella koppling, samtidigt som du hjälper ditt barn att förstå och bearbeta sina känslor. Med en positiv effekt på ditt barns psykiska mående kan detta få även den minsta att känna sig älskad, respekterad och omhändertagen.

Som ett resultat kommer ditt barn lära sig att identifiera och hantera sina känslor på ett sunt vis. Inte minst kommer ni få ett starkt emotionellt band byggt på trygghet, tillit och kärlek. Att lära sitt barn hantera känslor kommer med många fördelar!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Martinez, Á. C. (2010). Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. Diversitas: Perspectivas en psicología6(1), 111-121.
  • Posada-Díaz, Á., Gómez-Ramírez, J. F., & Ramírez-Gómez, H. (2008). Crianza humanizada: una estrategia para prevenir el maltrato infantil. Acta Pediátrica de México29(5), 294-304.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.