Nycklar till att främja respekt inom familjen

För att barnen ska kunna växa upp i harmoni med världen och med sig själva så är det grundläggande att först främja respekt inom familjen.
Nycklar till att främja respekt inom familjen
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2023

Det är viktigt att främja respekt inom familjen för att skapa en god relation mellan barnet och deras föräldrar samt syskon, men även med andra människor och med sig själva. Detta är en grundläggande livsaspekt som de bör förvärva så tidigt som möjligt.

Vad menas med respekt inom familjen?

Respekt inom familjen är när alla medlemmar kan agera gentemot varandra både bestämt och med självsäkerhet, men också med god känslomässig intelligens. Respekten måste byggas upp kontinuerligt och för alltid. På senare tid verkar barn ha fått det svårare att visa respekt för auktoritetspersoner, vilka de än må vara. Detta har ofta att göra med föräldraskap i hemmet samt med samhällstilltron i stort.

Å ena sidan är det möjligt att familjer är mer tillåtande och fokuserar enbart på barnets välfärd. Därmed sätts de regler och gränser som är så nödvändiga för en god uppfostran och utbildning åt sidan. De föräldrar som hindrar barn från att få känna sig frustrerade eller att övervinna sina egna hinder är på fel väg när det gäller respekt och personlig utveckling.

Allt detta kan få barnen att bli själviska eller till och med aggressiva, snarare än att lära sig att vara respektfulla. Det är avgörande för barn att inse att de inte är universums centrum. Vi måste reflektera över detta samt hjälpa dem att hantera sina känslor, men alltid med respekt för sig själva och andra.

Upptäck 5 nycklar till att främja respekt inom familjen

Här kommer vi att presentera några tips så att du kan främja respekt inom familjen. Om du står frågande inför allt detta, notera då följande väl så lär du märka hur mycket kommer att förbättras på hemmafronten.

En mamma och hennes dotter skrattar och myser i soffan.
Om du föregår med gott exempel kommer dina barn att veta hur viktigt det är att behålla respekten, inte bara för en god samlevnad med andra utan också för att de ska må bra med sig själva och sin omgivning.

1. Föregå med gott exempel

Du måste vara det bästa exemplet på en respektfull person. Respektera dina barn och de kommer att respektera andra. För att uppnå detta, bibehåll lugnet i ditt hem och lämna dåligt uppförande åt sidan för gott. Aggressivitet och intolerans föds i hem där respekt saknas.

2. Börja när barnen är små

Det är viktigt att börja när barn är väldigt små eftersom respekt ingjuts lite i sänder. Det är inget som uppnås över en natt. Det spelar ingen roll om de är 1 eller 5 år gamla, du måste alltid behålla respekten för dina barn. I detta avseende bör du acceptera deras smaker, deras intressen och ta hänsyn till vad de säger till dig. Uppvisa alltid en lugn attityd, även i konflikter.

3. Lär ut tolerans och acceptans

Tolerans och acceptans går hand i hand. Därför bör båda läras ut samtidigt. Dina barn bör lära sig att även om de inte gillar något eller någon så ska de respektera dem. De måste lära sig att acceptera olika smaker och åsikter. Mångfald är det som gör oss underbara eftersom samhället är pluralistiskt. För att uppnå detta måste det finnas en god kommunikation mellan föräldrar och barn.

4. Hjälp barn att förstå känslor för att främja respekt

För att respektera andra och sig själv är det viktigt att ta hänsyn till förståelsen av känslor. För att göra detta måste vi sätta ord på vad vi känner för  att i sin tur korrekt kunna identifiera vad som händer med oss och leta efter lösningar. Detta tillåter barnen att värdera världen omkring dem och känna empati med andra människor.

Tärningar med emoji-ansikten som visar olika känslor.
Att kunna förstå känslor är en bra grund för barn att lära sig att älska, acceptera och värdera sig själva. Det kommer också att förbättra samexistensen mellan familjer baserat på respekt som bygger på goda sociala relationer.

5. Sätt gränser vid behov

Gränser är nödvändiga för att arbeta med respekt, men att föregå med gott exempel är det viktigaste. Vi måste prata med våra barn lugnt och utan att skrika, samt undvika att skrämma dem eller få dem att bli känslomässigt avstängda. När du måste korrigera dem bör du därför göra det på ett positivt sätt. På så sätt kan vi lära dem att det alltid finns ett bättre sätt att säga eller göra saker på.

Tydliga regler för att upprätthålla harmoni

Reglerna för samexistens och konsekvenserna av att inte följa dem måste vara tydliga för alla familjemedlemmar. Därmed kan familjeharmoni och respekt för det uppnås, men självklart måste vi alltid vara konsekventa med våra egna och våra barns handlingar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Eggerichs, E. (2014) Amor y respeto en la familia: El respeto que los padres desean, el amor que los hijos necesitan. Editorial: Grupo Nelson

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.