Thumb Author Vanesa Evangelina Buffa

Vanesa Evangelina Buffa

Tandläkare


Tandläkare specialiserad på munhälsa hos barn och ungdomar. Hon har även arbetat som lärare på gymnasie- och universitetsnivå inom detta område. Hon har också utvecklat planer, program och projekt för undervisning, ledning och munhälsovård i marginaliserade områden i Argentina. Hon har även arbetat som samarbetspartner för statliga institutioner och icke-statliga organisationer.

Om författaren

Examen som i tandläkare från tandläkarfakulteten vid National University of Córdoba (2008). Hon har en magisterexamen i hälsofrämjande och social utveckling, gemensamt tilldelad av det offentliga universitetet i Navarra och universitetet i Bordeaux (2017). Utbildad i planering och programmering i Community Dentistry av Argentine Community Dentistry Network. Hon har också ett diplom i ämnet barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn från Grupo Congreso de Educación (2011).

Hon har publicerat vetenskapliga artiklar om munhälsa i skolan, social utveckling och hälsofrämjande. I sin yrkeskarriär har hon arbetat som allmäntandläkare vid offentliga institutioner och i frivilligorganisationer med att utveckla sitt arbete på kliniker samt som hälsofrämjare på landsbygden och i marginaliserade områden (Argentina).

Hon arbetar med att genomföra folkhälsoprojekt kopplade till förbättring av livskvalitet och främjande av hälsa i skolmiljön, främst på landsbygden. Hon har även arbetat som lärare på gymnasie- och högskolor. Hennes arbete som tandläkare kompletterar hon med informationsspridning av sin kunskap på webbredaktioner inom området munhälsa.


Senaste artiklar