Genetik och barns munhälsa: Ärftliga tandsjukdomar hos barn

Genetik är en faktor som kan påverka barns munhälsa. Vi berättar vilken roll som ärftlighet spelar i uppkomsten av olika tandsjukdomar och orala tillstånd hos barn.
Genetik och barns munhälsa: Ärftliga tandsjukdomar hos barn
Vanesa Evangelina Buffa

Skriven och verifierad av tandläkaren Vanesa Evangelina Buffa.

Senaste uppdateringen: 19 maj, 2024

Kan barn ärva tandsjukdomar från sina föräldrar? Påverkar genetik barns munhälsa? Sanningen är att det finns en koppling, och vi ska berätta berätta allt om denna nedan.

Specifika störningar som visar sig i munnen kan ärvas av barn. Samtidigt spelar gener också en roll för att bestämma vissa egenskaper hos munhålan som kan öka eller minska chanserna att utveckla vanliga munsjukdomar. Fortsätt läsa för mer information i detta avseende.

Kan tandsjukdomar gå i arv?

Ja, vissa tandproblem kan vara ärftliga. Som vi nämner ovan så spelar genetik en roll för barns munhälsa. Gener kan orsaka specifika avvikelser i munnen eller uppmuntra utvecklingen av vissa tandsjukdomar.

På grund av ärftlighet kan vissa barn vara mer benägna att drabbas av vissa orala tillstånd. Detta betyder inte att alla barn till föräldrar med tandsjukdomar kommer att ärva deras tillstånd, men det ökar sannolikheten för att de utvecklar dem.

Enligt American Dental Association (ADA) har man ännu inte kunnat identifiera någon specifik gen som skulle ha en större inverkan på förekomsten av hål eller tandköttssjukdomar. ADA tillägger att många av de vanliga sjukdomarna inte går i direkt arv som en enda genetisk defekt, utan är resultatet av interaktioner mellan gener och miljöfaktorer.

Med andra ord kan en kombination av en genetisk predisposition med negativa externa faktorer, såsom dålig munhygien eller felaktig kost, leder till att barn utvecklar problem i munnen.

Ärftlighet är dock en vanlig faktor i uppkomsten av vissa specifika orala abnormiteter eller systemiska syndrom som leder till orala sjukdomar. Studier visar att gener påverkar tillväxten av tänder och käkar, och därmed konditionerar en normal utveckling av dessa.

Genetik och barns munhälsa: Ärftliga tandsjukdomar hos barn

Våra gener är involverade i processen för bildning och tillväxt av alla strukturer i munnen. Förändringar i generna som är involverade i dessa processer kan ge upphov till abnormiteter i tänder och käkar.

Över- eller underdimensionerade tänder, onormalt formade eller stora tänder, svaga tandvävnader och tandförändringar är några exempel. Vissa av anomalierna i tänderna manifesteras isolerat. Å andra sidan är de andra gånger en annan manifestation av ett syndrom.

Listan över orala tillstånd av ärftligt ursprung är omfattande. Följande är de vanligaste.

 • Amelogenesis imperfecta: Kännetecknas av onormal utveckling av tandemaljen. Tänderna är svaga, missfärgade och benägna att få frakturer.
 • Dentinogenesis imperfecta: Detta tillstånd påverkar bildandet av dentin. Angripna tänder har ett genomskinligt eller blåbrunt utseende och är också svaga och benägna att gå sönder.
 • Dental agenesis: Detta är frånvaron av en eller flera tänder, antingen primära eller permanenta, eftersom de inte har bildats.
 • Ektodermal dysplasi: Detta genetiska tillstånd påverkar utvecklingen av de vävnader som kommer från ektodermen, inklusive tänderna. Det är vanligt att barn med detta problem saknar eller har underutvecklade tänder.

En publikation i Acta Odontológica Venezolana visar att syndrom och systemiska sjukdomar kan påverka storleken och formen på käkarna och tänderna och leda till andra manifestationer i munhålan. Nedan följer några exempel på dessa.

 • Osteogenesis imperfecta (medfödd bnskörhet)
 • McCune-Albrights syndrom
 • Downs syndrom
 • Kerubism (Familjär fibrös käkdysplasi)
 • Cleidokranial dysplasi (CCD)
 • Kraniofacial dysostos
 • Treacher Collins syndrom
 • Pierre Robins syndrom
 • Hallermanna syndrom

Hur påverkar genetik ditt barns munhälsa?

Förutom att leda till de specifika anomalierna som vi nämner ovan påverkar gener också munnens egenskaper. Genetik har därför en stor betydelse för vissa aspekter av barns munhälsa.

Kvaliteten på tandemaljens struktur, till exempel, bestäms av gener. Denna vävnad kan vara mer eller mindre resistent mot verkan av syror från bakteriell plack. Svag emalj predisponerar barn för att utveckla karies. Gener påverkar också preferensen för vissa smaker som ger mer njutning och tillfredsställelse.

Som en studie publicerad i tidskriften European Review for Medical and Pharmacological Sciences förklarar, så kan barn få en benägenhet att överkonsumera godis eftersom de ärvt denna benägenhet till sockerrik mat, vilket i sin tur ökar risken för att utveckla karies.

Salivens sammansättning och utsöndring bestäms också av ärftlighet. Visa studier menar att gener bestämmer de skyddande egenskaperna hos denna vätska, och därför varierar dess egenskaper från en person till en annan.

Mikrobiomet är uppsättningen av bakteriekolonier som finns i munnen och varierar beroende på området fr dessa. Immunsystemets svar på dessa kolonier hjälper till att upprätthålla en balans som förhindrar sjukdomar.

Immunitetens effektivitet beror emellertid bland annat på gener. Därför är vissa barn mer mottagliga för tillstånd som orsakas av bakterier i munnen.

Barns tandsjukdomar som beror på genetik

Generna bestämmer egenskaperna i munnen, käkarnas utveckling, tändernas uppkomst, kvaliteten på den dentala vävnaden, matpreferenser och salivens egenskaper och mycket annat. Beroende på dessa särdrag i munnen har vissa barn en högre risk att bli drabbade av följande sjukdomar.

 • Hål i tänderna: Att äta en kost som domineras av godis, ha saliv med få skyddande egenskaper, ett försvagat immunförsvar eller förändrad emalj gynnar utvecklingen av hål i tänderna hos barn.
 • Felinriktade käkar: Felinriktning av tänder och käkar kan vara ärftligt. Generna avgör hur mycket ben växer och i vilken riktning samt var tänderna kommer upp.
 • Tandköttstillstånd: Förändringar av tandköttsvävnaden är mer förekommande hos barn med större mottaglighet för inflammation eller med ett förändrat immunsvar mot bakterier som finns i munnen.
 • Tandkänslighet: Att uppleva intensiv smärta eller obehag vid intag av kall, varm, söt eller sur mat eller dryck kan bero på emalj med en defekt struktur av genetiska skäl.

Det är inte bara genetik som ligger bakom barns tandsjukdomar

Även om genetik är en faktor som ökar risken för att barn drabbas av vissa orala hälsoproblem, är det inte den avgörande faktorn. Dålig munhygien, en ohälsosam kost, förekomsten av ohälsosamma munvanor och bristen på goda tandvårdsråd från en läkare spelar också en roll för huruvida dessa störningar uppkommer.

Att ta hand om barns munhygien är viktigt för att hålla deras leenden friska och glada, oavsett ärftliga faktorer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.