Betydelsen av spädbarnsmatning för käkens utveckling

Korrekt spädbarnsmatning är viktigt för käkens utveckling hos bebisar. Beroende på vad och hur bebisen äter påverkar detta muskelutvecklingen på olika sätt.
Betydelsen av spädbarnsmatning för käkens utveckling
Vanesa Evangelina Buffa

Skriven och verifierad av tandläkaren Vanesa Evangelina Buffa.

Senaste uppdateringen: 05 juli, 2023

När vi växer formas hela vår kropp, inklusive munnen, och får sina egna egenskaper, enligt de funktioner vi ger den. Därför påverkar typen och sättet att äta under de första levnadsåren maxillofacial utveckling. Det är viktigt att ta hänsyn till att vissa metoder när det kommer till spädbarnsmatning kan hindra tillväxten av orala strukturer. Detta kan predisponera små barn att drabbas av malocklusioner i framtiden. I följande artikel kommer vi att berätta mer om vikten av korrekt spädbarnsmatning för käkens utveckling.

Hur påverkar spädbarnsmatning käkens utveckling?

Att äta är en källa till stimuli som kan modellera formerna och positionerna för de orala strukturerna. Näringsbehoven är inte desamma hos ett nyfött barn som hos ett sex månader gammalt barn eller hos ett barn över ett år. Men inte bara ur näringssynpunkt, utan också på en funktionell nivå.

Näringsbehoven förändras också så att barn kan stärka munnens funktioner. Tillväxten, formen och positionen av de orofaciala strukturerna beror på dessa metoder och på hur barnet använder och placerar munnen när den äter.

Genom amning och med inblandning av mjuk och fast föda övar och fulländar barnet sina munfunktioner. Med gradvisa förändringar i matningen kan barnet utveckla att suga, svälja och tugga och därigenom synkronisera korrekt andning.

Dessa aktiviteter gör att ben, käkmuskler, tänder och leder kan utvecklas ordentligt. På så sätt förebyggs ocklusion och språkutvecklingsproblem i framtiden. Å andra sidan, när matningen inte följer en naturlig progression och vissa metoder kvarstår över tiden, kommer funktionerna i munnen inte att utvecklas och stärkas. Detta kan påverka utvecklingen av de orala strukturerna.

En bebis som ammar.
Vid amning tränar barnet på synkronisering av bland annat sugning, sväljning och andning mm. En korrekt utveckling bidrar till att förebygga avvikelser i käken.

Amningens roll för käkens utveckling

Från födseln och under de första sex månaderna av ett barns liv spelar amningen en grundläggande roll för barns utveckling. Amning är det hälsosammaste och mest fördelaktiga alternativet för både barnet och mamman. Det fyller kraven på näring, uppbyggande av immunförsvar och känslomässiga behov hos barnet. Dessutom innebär handlingen att suga på mammans bröst en oral ansträngning som stimulerar musklerna och gynnar en korrekt utveckling av käkarna. Med tiden leder detta till korrekt tandocklusion.

Hur är det med flaskmatning?

Vissa familjer, av olika anledningar, matar sina barn från en flaska. Oavsett innehållet, oavsett om det är utpressad bröstmjölk eller någon ersättning, är sugmekanismen inte densamma som vid amning. Genom att använda detta tillbehör når mjölken barnets mun lättare och med mindre ansträngning. Käken behöver inte röra sig så mycket, tungan ligger kvar i ett lägre läge och musklerna jobbar inte lika hårt.

Med konstgjord matning finns det risk för att detta påverkar barnets korrekta maxillofaciala utveckling. Detta ökar risken för problem med att bita, andas, tala eller svälja. I detta avseende, om amning inte är en möjlighet, är det viktigt att välja en lämplig flasknapp för att motverka dessa effekter. Det är en bra idé att välja en flasknapp som har en form och storlek som liknar bröstvårtan på mammans bröst och en liten öppning som gynnar muskelansträngning.

Slutligen, att dra tillbaka flaskan i tid är en annan viktig aspekt. Tvärtom kan en utdraget lång flaskmatning som pågår under det första levnadsåret bli en negativ stimulans för den maxillofaciala utvecklingen.

Ett litet barn äter en omelett med fingrarna.
Att välja mat som tvingar barnet att tugga och undvika en kost med mycket mjuka och ultrabearbetade livsmedel är nyckeln till att främja de orala funktionerna.

Kompletterande spädbarnsmatning och käkens utveckling

Från sex månaders ålder börjar bebisar stadiet av kompletterande matning. De kan nu äta mjuk, halvfast och fast mat. Amning ger fortfarande näringsämnen och stödjer utvecklingen av käken, men nya livsmedel börjar stå i centrum.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att man börjar erbjuda små mängder mat vid sex månaders ålder. Detta bör man sedan gradvis öka i takt med att barnet växer. Konsistensen och variationen av livsmedel bör också öka successivt. Denna variation av näringsämnen, smaker och framför allt konsistenser och texturer gynnar utvecklingen av de orala strukturerna. Barnet utforskar ny mat och tränar på att tugga.

Det är viktigt att bebisar har en varierad kost i smaker och näringsämnen, men också på grund av konsistensen. Det är bäst att börja med en mjukare mat, men det är också viktigt att ge bebisen allt mer fast och hård mat så att den får tugga. Annars kan bristen på träning i munfunktionerna leda till malocklusioner, sneda tänder och problem med att äta och prata. Detta ökar sannolikheten för att behöva lösa sådana störningar med ortodontiska behandlingar senare.

Var uppmärksam på vad bebisen äter

Som vi nämner ovan så är mat en avgörande faktor för käkens utveckling. När det är möjligt rekommenderar vi att du väljer näringsämnen som främjar ditt barns allmänna hälsa och som samtidigt främjar munfunktionerna. Till exempel gynnar spädbarnsmatning i form av amning en korrekt utveckling av käkens  och hjälper till att förhindra malocklusioner. Att äta en mängd olika livsmedel med olika texturer främjar dessutom tillväxten av de orala strukturerna.

Att ta hand om din bebis lilla mun handlar inte bara om att borsta tänderna och undvika socker. Det är också mycket viktigt att ge din bebis en balanserad, näringsrik och varierad kost som maximerar de orala funktionerna och gynnar käkens utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cudziło, D., Pałczyńska, D., & Bednarczyk, M. (2018). Infant and baby feeding and the development of the maxillofacial complex based on own observations and the literature. Journal of Mother and Child22(3), 255-259.
  • Ortigosa-Pezonaga, B. (2019). Nutrición Humana y Dietética. Rev Esp Nutr Hum Diet23(2), 104-122.
  • López Diez, M. (2017). La importancia de las texturas de los alimentos y la masticación: Revisión sistemática.
  • Laura, M. M. LA RESPIRACIÓN Y LA DEGLUCIÓN COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA CONFORMACIÓN DE LAS ARCADAS DENTARIAS.
  • Victoria, C. G., Bahl, R., Horton, S., Murch, S., Krasevec, J., & Sankar, M. J. (2016). La lactancia materna en el siglo XXI: epidemiología, mecanismos y efectos a lo largo de la vida. The Lancet, la primera serie de la Revista The Lancet sobre lactancia materna1(1).
  • Torres Minaya, K. K. (2022). Importancia de la lactancia materna en la prevención de los hábitos de succión no nutritiva, revisión de la literatura (Doctoral dissertation, Quito: Universidad Hemisferios 2022).
  • Zaragoza Molinés, L., & Tosat Mancho, C. Baby Led Weaning: Un enfoque de alimentación complementaria dirigida por el bebé. Revisión bibliográfica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.