Vad bör du känna till?

Ditt barn har sin egen karaktär, och du ser mer av dess personlighet varje dag. Det är normalt att ha frågor och att inte alltid förstå varför ditt barn är så svårt, varför det får utbrott, eller varför det är klängigt. Här på Att vara mamma ger vi dig tips om hur du uppfostrar ditt barn väl och ser de bakomliggande behoven bakom dess beteende.

Livets byggstenar: Cellcykeln

I den här artikeln om genetik och livets byggstenar försöker vi förklara cellcykeln. I själva verket är en av cellernas uppgifter att dela sig och bevara cellinjer. Vi kallar det en cellcykel eftersom cellen i slutet av processen måste återgå…

Fördelar och nackdelar med skoluniform

Många länder över hela världen använder skoluniform i skolan, men det är en ständig debatt bland föräldrar och pedagoger. Är det egentligen bra för barn att använda en specifik klädsel i skolan? Fördelarna med skoluniform 1. Jämställdhet Det här är…

Vad du kan göra om ditt barn slåss i skolan

När ett barn slåss i skolan kan det vara en känslomässig chock för föräldrarna. Det kan även göra det jobbigt för lärare och klasskamrater. Det försätter inte bara klasskamraternas fysiska och psykiska hälsa i fara, utan också ditt barns framtida…

Hemmets busungar: De nyfikna barnen

Har du några busungar hemma? Om så är fallet måste vi fråga dig något. Förstår du egentligen vad som driver dem att vara så rastlösa? Varför insisterar de på att röra vid allt och inte lyssna? Svaret på den här…

5 olika typer av raseriutbrott

Vill du veta vilka olika typer av raseriutbrott det finns? Vi ska gå igenom de fem vanligaste. Enligt experter i ämnet definieras ett raseriutbrott som ett känslomässigt utbrott av ilska. De är särskilt vanliga från 1 till 5 års ålder.…