Barns tillväxt

Här på Att vara mamma vill vi gå med dig genom det här fantastiska utmanande stadiet då ditt barn växer från 2 år hela vägen till puberteten. Ibland går det i ilfart. Men det finns några saker att vara uppmärksam på: var ditt barn befinner sig i utvecklingen, eventuella brister i tal eller motoriska färdigheter, hur man främjar bra psykomotorisk koordination, bra motoriska färdigheter och hjärnutveckling… I den här sektionen lär du dig allt om dessa fascinerande processer.

Vikten av ömhet för utvecklingen av hjärnan

De första tre åren i ditt barns liv är grundläggande för utvecklingen av hjärnan. Hundratals viktiga system utvecklas under den här tiden, speciellt de som är involverade i att hantera känslomässig respons på stress. Sue Gerhardt, en brittisk psykoterapeut främst inriktad…

Vad påverkar språkutvecklingen?

En studie genomfördes för att ta hänsyn till de faktorer som påverkar språkutvecklingen. Den blev publicerad av Judith Johnson, doktor från University of British Columbia (Kanada) och titeln: ”Factors that affect language development” eller ”Faktorer som påverkar språkutvecklingen”. I studien…

Utvecklingen av barns synförmåga

Idag tar vi en djupare titt på utvecklingen av barns synförmåga. Visste du att mer än hälften av stimulationen vi mottar är genom våra ögon? Synen är en extremt komplex och användbart sinne för människor. Naturligtvis utvecklas det i flera steg. Synen…

Tillväxtspurten under puberteten

Bland de många fysiska förändringar som tonåringar går igenom under puberteten är den stora tillväxtspurten. Det är en framträdande växtperiod i ungdomen som präglas av några olika punkter som vi kommer att förklara i den här artikeln. I början av…

Vikten av att respektera tonåringars privatliv

Tonårstiden behöver inte vara en komplicerad period, varken för barnen eller föräldrarna. Om vi gör en ansträngning för att respektera våra tonåringars privatliv kan vi kanske gå igenom den här fasen tillsammans. Följ de praktiska råden nedan för att uppnå…

Barns tillväxt: När slutar de växa?

Från födseln till slutet av tonåren växer barnen nästan non-stop. Det finns olika faktorer som påverkar barns tillväxt och utveckling. Olika aspekter i deras liv kommer att avgöra i vilken ålder de till slut slutar växa. För det första är…

Vad är växtvärk hos barn och ungdomar?

Växtvärk är mycket vanligt hos barn och ungdomar under deras uppväxt. De kan känna obehag i armar, ben och extremiteter. De klagar ofta på att de känner en brännande sensation. Vanligtvis kommer denna typ av smärta på natten. Ibland kan…

Vad du bör veta om att tappa mjölktänderna

Barnen börjar oftast tappa mjölktänderna då de är mellan 5 till 6 år gamla. Åldern kan dock variera beroende på barnets genetik. Det är viktigt att föräldrarna informerar sig själva om denna process och att de är medvetna om förändringar…

Vad innebär mild språkförsening hos barn?

En mild språkförsening är en mindre allvarlig svårighet vid början av språkutvecklingen. Med andra ord är det inte ett långsiktigt problem. När barn inte har en språkförmåga som är lämplig för deras ålder, upplever de sannolikt en språkförsening. De vanligaste…

Motorisk utveckling hos barn 0-5 år gamla

Från nyföddhetsreflexer till att skriva meningar – motorisk utveckling hos barn 0 till 5 år är ett utvecklingsstadium och livslångt lärande, både för dem själva och deras föräldrar. Under denna period främjar en rad förändringar i motoriska färdigheter samordningen av ben,…

Barntillväxtens percentiler vid varje ålder

Det är viktigt att föräldrar är medvetna om barntillväxtens percentiler för varje åldersgrupp. Från början av graviditeten och genom hela barndomen använder läkarna standardtabeller för att mäta barnens längd och vikt för att se till att de växer som de ska.…

5 saker du borde prata om med din tonåring

Det är väldigt viktigt för föräldrar att vara vägledare och rådgivare åt sina barn. Av flera anledningar är tonåren den period där vägledning är särskilt viktig. Här går vi igenom fem ämnen som vi rekommenderar att du talar med din tonåring…

6 faktorer som påverkar barns längd

Många mammor och pappor oroar sig över vilka faktorer som påverkar barns längd. Vi bevakar konstant deras tillväxt och ser till att de äter rätt mat. Föräldrar tror faktiskt ofta att en bra kost är det enda som påverkar deras barns längd.…