Personlig hygien

Vanor för personlig hygien är kritiska för god hälsa och välmående eftersom de låter dig motverka mikroorganismerna som orsakar sjukdomar. Dessa vanor dyker dock inte upp spontant under barndomen – det är något föräldrarna måste lära dem. Hos "Att vara mamma" vet vi att denna process kan leda till många frågor; det är därför vi vill ge dig all information om personlig hygien för barn, småbarn och alla andra familjemedlemmar. Kom in och ta del av den!