Barnpsykologi

Som de säger är varje barn unikt och ditt är verkligen det mest speciella av dem alla. Eftersom du vill att dess tillväxt och utveckling ska vara så bra som möjligt, finns det en sak du inte kan glömma: dess känslor. I denna sektion av Att vara mamma går vi på djupet kring beteendemässiga problem, värdet av emotionell intelligens, hur man hanterar utbrott och de vanligaste psykiska störningarna hos barn. Lita på oss, våra artiklar kan hjälpa.

När ska man uppsöka en barnpsykolog?

Föräldraskapet kommer inte med en instruktionsmanual. Även om vi försöker göra vårt bästa kan vi ibland känna oss överväldigade och behöva be om hjälp. Att uppsöka en barnpsykolog kan ge upphov till tvivel och rädslor, men det är många gånger…

Hur våld i hemmet påverkar barn

I den här artikeln pratar vi om vilken påverkan våld i hemmet har på barn. Oavsett om det är mellan föräldrarna, mot barnen eller till och med mot husdjur är det ett allvarligt problem som påverkar barnens emotionella hälsa. Hur…

Faktorer som påverkar barns akademiska prestationer

Det finns många olika faktorer som kan påverka barns akademiska prestationer och höja eller sänka deras betyg. Nedan granskar vi några av de viktigaste omständigheterna som påverkar det akademiska resultatet. Huruvida ett barn klarar sig bra eller inte i skolan…

Vad är barnpsykologi? Vi förklarar grunderna

Barnpsykologer ägnar sig åt studier av psykologiska processer under barndomen som en del av barns utveckling. Studier kring barnpsykologi hade sin början på 1800-talet med en mer biologisk inriktning. Emellertid expanderade fältet under 20-talet med teorier som psykoanalys, kognitiv psykologi…

Psykiska effekter av traditionell fysisk bestraffning

Den uppfostran barn får från föräldrar eller vårdnadshavare under barndomen kan vara avgörande för deras framtida beteende. Därför anses psykisk eller fysisk bestraffning som någonting obehagligt i ett försök att uppfostra barn. Tänk på att uppfostran inte kräver straff, särskilt…

Jakten på popularitet under tonåren

Tonåringar går igenom många förändringar, både fysiskt och känslomässigt. Tonårstiden är ett stadium då ingenting är enkelt och då andras åsikter blir extremt viktiga. I någon utsträckning längtar alla tonåringar efter sina vänners godkännande. Många är beredda att gå långt…

Ditt hem bör vara en emotionell tillflyktsort

Alla människor behöver känna sig trygga för att vara lyckliga. Den här tryggheten kommer från den säkerhet som tillhandahålls av ett hem. Förutom att vara tryggt och ha tak över huvudet fysiskt sett bör hemmet också fungera som en emotionell…

6 problem med självkänslan hos tonåringar

Problem med självkänslan hos tonåringar är tyvärr ganska vanligt, och det kan ha en stor inverkan på deras livskvalitet.  Självkänsla anses vara en av de främsta nycklarna till framgång i livets alla skeden. Men att utveckla en positiv självbild och…

Psykisk misshandel av barn och dess konsekvenser

Psykisk misshandel av barn kan skapas när föräldrar eller andra vårdgivare begår handlingar som orsakar stress, rädsla eller en känsla av övergivenhet. Allt detta påverkar deras emotionella välbefinnande negativt. Många gånger kan psykisk misshandel ge allvarliga konsekvenser som påverkar utvecklingen.…

Hypersexualitet hos barn: hur man förhindrar det

Hypersexualitet hos barn refererar till ökningen av sexualitet hos mycket unga barn, speciellt flickor. Främsta orsaken till det är exponeringen för bilder och meddelanden som presenteras via media och internet. Detta gör att föräldrar har att göra med oväntade situationer…

Fem myter om autismspektrumstörning

Till dags datum är ca en procent av världens population diagnostiserad med någon form av autismspektrumstörning. Även om denna sortens störning har studerats noga har vi fortfarande en lång väg att gå för att förstå och krossa myten om den.…

Nomofobi hos tonåringar och dess konsekvenser

Nomofobi är en ny term som används för att beskriva ett modernt fenomen. Det syftar på den irrationella rädslan som många unga människor har när de inte har tillgång till sina telefoner eller till internet. Även om tonåringar har störst…

Hur fungerar hjärnan hos barn med ADHD?

Hjärnan hos barn med ADHD uppvisar avvikelser på vissa områden. För att veta mer om det här tillståndet, måste vi skilja mellan olika typer av ADHD. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, alltså brist på uppmärksamhet samt hyperaktivitets-störning. Det…