Hälsa

Vårt barn har nått ungdomen, och det är inte bara kroppen som genomgår förändringar. Bortom den klassiska "hormonrevolutionen" kommer han ha många frågor, rädslor och behov. Vårt uppdrag är att gå djupare i ungdomspsykologin för att till exempel undvika möjliga ätstörningar. Det kommer även vara användbart att veta vilka sjukdomar som kan dyka upp under denna period av livscykeln.