Hundassisterad terapi för tonåringar: vad du behöver veta

Hundassisterad terapi för tonåringar har på senare tid uppmärksammats då det har givit goda resultat. Lär dig mer om vad det handlar om i den här artikeln.
Hundassisterad terapi för tonåringar: vad du behöver veta
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Hundassisterad terapi för tonåringar har visat sig fungera. Betydande förbättringar har observerats vad gäller de känslomässiga och kommunikationsmässiga aspekterna samt samexistensen bland barn med olika typer av utmaningar. På grund av dess positiva resultat är det viktigt att fördjupa forskningen och investeringarna till denna värdefulla resurs som hjälper så många unga människor.

Djurassisterad terapi utförs inte bara med hundar, utan även med andra arter, såsom hästar. Den fungerar som en behandlingsstrategi för många sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, psykiska eller onkologiska sjukdomar. Utöver detta har de observerats hjälpa tonåringar med emotionella problem att förbättra sig på många sätt.

Om du vill veta mer angående detta verktyg och dess fördelar, se till att läsa följande artiklar.

Hundassisterad terapi för tonåringar

En hund tittar upp på en tonåring.

Som vi har påpekat är hjälpen som hundassisterad terapi erbjuder tonåringar ofta påtaglig. Av denna anledning har Affinity Foundation utvecklat Buddies- programmet i samarbete med generaldirektoratet för uppmärksamhet på barn och ungdomar (DGAIA) i Katalonien, Spanien.

Detta program är utformat för att hjälpa minderåriga som är omhändertagna av myndigheterna, eftersom många av dem kommer från svåra familje- och skolmiljöer samt svåra sociala sammanhang.

Huvudsyftet med detta program är att lära unga människor att utbilda hundar genom positiv träning. Detta kräver att de lär sig att relatera till hundarna på ett känsligt, självsäkert och respektfullt sätt, vilket är grunden för all kommunikation i livet. De lär djur att svara på kommandon, samtidigt som de tar hand om dem, förstår dem och är uppmärksamma deras behov.

För att uppfylla uppdraget måste ungdomar följa en metodik som övervakas av vårdpersonal som är experter på denna typ av terapi.

Hundassisterad terapi för tonåringar med anorexi

Niño Jesús barnsjukhus i Madrid har genomfört en studie om effekterna av djurassisterad terapi hos ungdomar med bulimi och anorexi. Denna studie har skett i samarbete mellan Rey Juan Carlos University och PURINA®.

Under terapisessionerna deltog ungdomarna mellan 13 och 17 år i olika dynamiska situationer med hundarna för att arbeta med deras självkänsla, ångestfrågor och autonomi. I slutet av försöket kunde förbättringar på en känslomässig nivå och en markant ökning av självkänslan observeras hos de inblandade.

Resultaten visade att positiva känslor ökade med markant som ett resultat av sessionerna, likaså föll nivåerna av depression, ångest och obehagliga känslor.

Vilka aspekter kan man arbeta med inom hundassisterad terapi för tonåringar?

Som vi har sett tidigare är fördelarna med hundassisterad terapi många. Genom den är det möjligt att arbeta med hanteringen av känslor och förebyggande av missbruksproblematik, eftersom djuren ofta används som ett sätt att locka barns uppmärksamhet och uppmuntra dem att delta. På så sätt är det möjligt att nå de frågor som påverkar dem i deras dagliga liv på ett mer effektivt sätt än genom konventionella sessioner.

Hundassisterad terapi för tonåringar är ett växande fenomen, men den är trots det något som behöver en större investering än den har för närvarande. Uppenbara resultat, som de vi har tittat på i den här artikeln, visar att dessa behandlingsalternativ är värda att investera i.

Terapiformen kan fokusera på att lösa känslomässiga problem eller för att få tonåringens uppmärksamhet när det gäller att öppna sig till omvärlden. Det är mycket lättare att få ungdomarna att lyssna på oss och öppna sig samtidigt som de umgås med djuren än genom obligatoriska samtal i skolorna.

Siluetten av en hund som sätter sin tass i en tonårsflickas hand.

Om hundassisterad terapi för tonåringar kan vi säga…

Som du kan se i den här artikeln har terapiformer med hundar för ungdomar gett mycket goda resultat. Fler och fler professionella använder dem som ett sätt att hjälpa sina patienter, eftersom djur kan öka självkänslan och förbättra hanteringen av känslor hos unga människor med svårigheter. Därför är det viktigt att formen ges det erkännande som denna uppgift kräver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Monleón, M. B., Martínez, V. C., & Andreu, J. L. (2017). Terapia asistida con perros en niños y adolescentes. Revista Española de73(2), 79-84. Disponible en: https://www.seinap.es/wp-content/uploads/2015/05/REP-73-2.pdf#page=24
  • Jiménez, X. O., Hernández, R. L., & Ramírez, M. T. G. (2012). Terapia asistida por perros en el tratamiento del manejo de las emociones en adolescentes. Summa Psicológica UST9(2), 25-33.
  • Cánovas, L. T., & Molina, A. V. (2017). Terapia asistida por animales en niños y adolescentes. Metas de enfermería20(4), 10. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-163495
  • Estévez Fernández, L. (2018). Terapia asistida con animales para la promoción de la salud en adolescentes con un trastorno alimentario: una visión desde la terapia ocupacional. Disponible en: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/20829

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.