Hur man upptäcker ätstörningar under tonåren

Det är viktigt att vi upptäcker ätstörningar under tonåren tidigt och söker professionell hjälp direkt. Läs mer i den här artikeln.
Hur man upptäcker ätstörningar under tonåren
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 20 april, 2023

Komplex förknippade med en persons kroppsbyggnad är ett allmänt problem, men särskilt för ungdomar. Därför är det viktigt att kunna skilja på om de bara är komplex, eller om de kan leda till en ätstörning. Detta kan i sin tur leda till farliga beteenden från unga människors sida, som att få i sig farliga ämnen, ta till extrem bantning eller ägna sig åt ett självdestruktivt beteende. Med detta i åtanke vill vi prata om hur man upptäcker ätstörningar under tonåren.

Förebyggandet av ätstörningar spelar en mycket viktig roll. Många störningar är allvarliga och deras konsekvenser kan bli mycket negativa inom alla områden. I den här artikeln ska vi se närmare på hur vi kan upptäcka en ätstörning så att du kan hantera den i tid.

Ätstörningar, vilken typ förekommer oftast bland unga?

De två ätstörningar som mest oroar föräldrar och som förekommer oftast bland ungdomar är bulimi och anorexi.

1. Bulimia nervosa

Detta är en ätstörning där det föreligger en överdriven oro när det gäller mat. Detta resulterar i episoder av hetsätning, varefter de drabbade försöker bli av med de kalorier de har konsumerat och ägnar sig åt extrema viktkontrollmetoder. Till exempel tar de bland annat till kräkningar, fasta eller användning av laxermedel.

En smal flicka på en säng.
Bulimi och anorexi kan bero på ohälsosamma matvanor och en kombination av familje-, känslomässiga och sociala problem, bland annat.

2. Anorexia nervosa

Detta är när det finns en vägran att behålla en normal vikt för ungdomens ålder och längd. Det föreligger en överdriven rädsla för att gå upp i vikt, trots att den drabbade är underviktig. Samtidigt sker en felaktig uppfattning av den egna kroppen, de drabbade ser sig själva som överviktiga, när verkligheten är den motsatta. Dessutom förnekar de att de är sjuka och, när det gäller kvinnor, kan amenorré (avsaknad av menstruation) inträffa.

Varningstecken för att upptäcka ätstörningar under tonåren

Det finns vissa beteenden som kan få oss att inse att något är fel. Nedan tittar vi på några tecken som kan göra oss uppmärksamma på det faktum att våra barn kan börja lida av någon av dessa störningar. Det viktiga är att inte bli orolig och att söka hjälp av en specialist som kan vägleda och ge oss råd.

 • humörsvängningar och irritabilitet
 • färre timmars sömn
 • överdriven upptagenhet med vikt
 • ökad fysisk aktivitet eller tvångsmässig träning
 • begränsning av mat, särskilt de med ett högre kalorivärde
 • överdriven vattenförbrukning
 • förvrängning av självbilden
 • gömd mat lagrad på olika platser
 • överdriven konsumtion av sockerfritt tuggummi
 • nedtonat humör och symtom på depression
 • förnekande av sjukdomen
 • en vägran att gå till måltider med fler människor
 • missbruk av tobak för att minska sin oro samt sitt sötsug
 • skuldkänslor
 • dåligt självförtroende
 • koncentration och inlärningsproblem
 • framtvingade kräkningar

Tips för att hjälpa ungdomar med symtom på ätstörningar

Om ditt barn går igenom ett problem av detta slag är det viktigt att alltid stödja barnet. Du får inte glömma att de är i en svår känslomässig situation och behöver stöd från alla i sin omgivning.

Dessa unga människor har mycket låg självkänsla, vilket skapar osäkerhet och ett konstant tillstånd av ångest. De flesta av dem har problem med social integration, känner sig isolerade och kan bli offer för mobbning.

En tonårsflicka som inspekterar sin kropp i spegeln.
Föräldrar bör förklara för sina barn att det fysiska utseendet inte är det viktigaste för deras framgångsrika utveckling i samhället.

Upprätta hälsosamma matvanor

Goda matvanor kommer att vara mycket viktiga för att skapa en hälsosam diet, främja självkänslan och självförtroendet hos ungdomar.

Främja familjens enhet

Enighet i familjen är en skyddande faktor för att förebygga dessa störningar. Vi måste erbjuda goda förebilder, där den viktigaste aspekten av skönhet är hälsan. Det är nyckeln att erbjuda dina barn alla de resurser du har till ditt förfogande så att de kan lösa sina problem själva.

Dela måltider med barn

Att dela frukost, lunch och middagar så lång som möjligt med tonåringarna är nyckeln för att främja samhörighet och goda matvanor. Det är också en bra idé att utnyttja dessa stunder för att låta dem uttrycka sig och berätta om sina problem. Samtidigt bör vuxna lyssna på sina tonåringar utan att döma eller skylla på dem.

Angående hur man upptäcker en ätstörning i tonåren

Som vi redan har sett är det viktigt att tidigt upptäcka ätstörningar i tonåren. Vi måste komma ihåg att goda matvanor i familjen kommer att bli en skyddande faktor mot detta problem. Det är viktigt att det finns överensstämmelse mellan vad vi själva gör och vad vi begär av våra barn. Vi kan till exempel inte säga åt dem att ha bra matvanor om vi inte har dem själva.

Om vi följer dessa tips kan vi hjälpa ungdomar med ätstörningar. Vi får dock aldrig glömma att hjälp av kvalificerad vårdpersonal är nödvändigt för att kunna ge råd, vägleda och upptäcka orsakerna till denna störning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rutsztein, G., Murawski, B., Elizathe, L., & Scappatura, M. L. (2010). Trastornos alimentarios: Detección en adolescentes mujeres y varones de Buenos Aires. Un estudio de doble fase. Revista mexicana de trastornos alimentarios, 1(1), 48-61.
 • Behar, R., Alviña, M., González, T., & Rivera, N. (2007). Detección de actitudes y/o conductas predisponentes a trastornos alimentarios en estudiantes de enseñanza media de tres colegios particulares de Viña del Mar. Revista chilena de nutrición, 34(3), 240-249.
 • Pamies, L., & Quiles, Y. (2014). Perfeccionismo y factores de riesgo para el desarrollo de trastornos alimentarios en adolescentes españoles de ambos géneros. Anales de psicología, 30(2), 620-626.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.